B spoileri kapp soovitatud rakendus:brauseri laiendus. Tuleb teha parimat tarkvara, teisi võimalusi ei ole. Tulemusena, Vx32 tõlk peaks hoolima ainult hüppejuhiste parsimisest mille arv on väga väike: jmp ja tuletised, call, int, ret ja supressioon katsed muuta segmendiregistreid ja kõige aeganõudvam töö vastavusega andmeala nähtavuse piire teostab protsessor, kes teeb seda sadades korda kiiremini. Las vahetavad seal. On olemas niinimetatud spiraali mööda liikumise meetod, kus see probleem saab ka lahendatud, aga säästkem ülejäänud külastajad edaspidiste kolimiste vaevadest, sest selle algarvude trikiga on meil nüüd kohe olemas lõpmatu arv vabasid kohti ja rohkem ümberpaigutusi edaspidiste tulunkate jaoks teha pole vaja.

Aga selle põhjuseks on muidugi tarkvaras toimunud revolutsioon. Lõik Andrej Karpathy blogist Tuleb välja, et suure hulga reaalse maailma probleemide puhul on palju lihtsam koguda andmeid või määratleda soovitavat käitumist kui täpselt kirjutada seda programselt.

Nendel juhtudel jagunevad programmeerijad kahte meeskonda.

Üldharjutused:

Samal ajal tegelevad 1. Konkreetsed näited: Visuaalne tuvastamine, kõnetuvastamine, kõnesüntees, tehistõlge, mängud, andmebaasid.

Google-l on olnud sisuliselt üks projekt nii malemängu kui GO mängus esikoha võitmiseks eesliitega Alpha AlphaGo, AlphaZero Minu huvi ja Stockfishi kasurea valikud on praegu male, seetõttu käsitlen lühidalt vaid malemängu, Go-le viidates ei valda. AlphaZero nimeline programm on saanud viimastel aastatel hakkama malemängu parimate mootorite põrmustamisega.

Kui seda võrrelda inimese ELO-ga, on vahe punkti, s. Magnus Carlsseni ELO on tänaseks umbes ja ei ole selge, kas see saavutab Stockfishi kasurea valikud taseme.

AlphaZero mootor põrmustas StockFishi-i pärast miljoneid tunde väldanud treeningperioodi kasutades Google enda väljatöötatud TPusid, Tensor Processing Unit ja selle malemootori partiid Stockfishiga on malehuvilistele avalikuks uurimiseks nähtavad. Isegi mina näen nendes suurt ilu - see, kuidas AlphaZero suudab üle mängida Prantsuse kaitses StockFishi on suurepärane näide sellest, mida võib saavutad AI.

Male on hea näide vallast, kus inimese kompetentsi peeti pikka aega masinast kõrgemaks ja väga raskesti ületatavaks. Kuigi isegi traditsioonilise lähenemisega on see muutunud, arvutid mängisid enne AlphaZero tuleku ka malet väga hästi, toimus AlphaZeroga kvalitatiivne hüpe.

On eeldatud, et AlphaZero ELO on umbes ja see tõenäoliselt kasvab ja tõenäoliselt saame üsna varsti teada, kas valged alustavad ja võidavad või jääb mäng viiki. AlphaGo on sama teinud Go mängus ja ei ole mingit alust arvata, et seda ei juhtu teistes sarnastes mängudes. Inimeste mängud on sedapuhku lõplikult ületatud arvuti poolt, ei ole ja tõenäoliselt tulevikus pole ühtegi mängu, Stockfishi kasurea valikud inimene oleks parem.

Aga veel enam on oodata neuronvõrkudelt seal, kus inimene juba ammu ammu on olnud väga halb Stockfishi kasurea valikud - tavaline andmetöötlus, tavalised arvutused, andmebaasid. Selles mõttes on "Tarkvara 2. Teame ainult, et AlphaZero oskab mängida malet väga hästi ja teeb tõenäoliselt parima käigu antud olukorras. Mis viisil see programm aga oma neuronkihtides Stockfishi kasurea valikud järelduseni jõuab, on praktiliselt võimatu teada saada. Jõuan aga tagasi tarkvaraarendajate või koodinikerdajate juurde.

KUI te olete alles alustav koodinikerdaja, on teie puhul vältimatu AI -ga tutvus. Ei ole mõtet mingit mõtet investeerida hääbuvasse tarkvara arenduse harusse, mis 15 aasta pärast on poolsurnud, te peate teadma midagi AI-st ja oskama hakkama saada Kuidas mangida Applei aktsiaoptsioonitehinguid olukorras.

Ärge alahinnake andmearhitekti ametit - see amet ei kao niipea. Seevastu lihtne kodeerija amet võib haihtuda lähima 20 aasta jooksul.

Kui te olete aga tegev koodinikerdaja, siis viimane aeg oleks oma tegevus ümber vaadata ja vanuses alla 60 alustada ümberõpet. Ei ole eriti tore jääda tööturule uute väljakutsega rinda pistma vanuses näiteks ütleme 58 või mõni muu 5-ga algav number. Kui aga Jumala asemele kirjutada Matemaatik, on vastus jaatav.

Matemaatikute üks põhilisi objekte üldnimetusega ARV omab selliseid omadusi, millega arvu mõiste loonud matemaatikud enam kuidagi hakkama ei saa. Aga ma pean viitamise mõttes selle põhilise sisu nii ehk nii ümber panema, seetõttu võite ka minu tekstist samu asju uurida.

Loo algus aga on kirjas Hilberti loengus aastastmille paradoksaalsuse tõttu selle mitmed väited on ümber pandud tavaisikutele arusaadavasse täpsemini absurdini viivasse keelde. Hilbert ise aga oli seda öeldes täiesti tõsine.

Märkus: Kosmoses, sest Maal oleks liiga vähe ruumi. Isegi lamedus ei päästaks, sest kusagil on lamemaateoreetikutel isegi sellele piirid ette tehtud ja mis selle maailma veerekese järel tuleb, ei tea neistki vist keegi täpselt.

Aga kuidagi on juhtunud programmeerijate tavaline mure — ükskõik kui suure mahutavusega ketas saab Stockfishi kasurea valikud

august 23, 2019

Ärilises mõttes on see muidugi väga hea, kahjuks ühe puudusega, mis on aga täiesti kõrvaldatav. Hotellis nimelt ei ole vabu kohti!

Skeptiliselt häälestatud inimesed võivad siin muidugi kahelda: millise valemiga saab lõpmatut hotelli täita inimestega nii, et vabu kohti üldse ei ole?

Oletame aga, et selline asi on juhtunud. Kuidas aga üks õnnetu kosmoserändur veel siia hotelli mahutada? AINULT matemaatikud — ja mitte poeedid ega poliitikud — teavad vastust: Selleks on vaja lihtsalt iga külastaja ümber kolida!

Pärast neid askeldusi vabaneks tuba numbriga 1. Näiteks Donald Knuth või temasugused saaksid sellise numbri ilma üleliigsete askeldusteta.

Olümpiaadide programmeerimise probleemid:

Järgmine mõtteeksperiment matemaatikute absurdidest tekitaks veel hullema probleemi. Kui on olemas lõpmatu hotell, siis miks mitte ei võiks olemas olla lõpmatu kosmoselaev lõpmatu hulga kosmonautidega.

Oletame siis, et sellesse naljakasse hotelli maabus ühel hetkel lõpmatu hulka tulnukaid sisaldav lõpmatu kosmoselaev.

Kuidas neid hotelli mahutada? Jälle on paaris ja paaritute arvude mõistet teadvale õpilasele lahendus vägagi lihtne. Ei ole vist enam üllatav, et kui kohale saabuks kasvõi lõputu hulk lõpmata suuri kosmoselaevu, igas laevas lõpmatu hulk külastajaid, leiaks matemaatik ikkagi lahenduse.

Aga selle põhjuseks on muidugi tarkvaras toimunud revolutsioon.

Kõigepealt lennutame olemasolevad külastajad algarvu 2 astmete peale: s. Esimene kosmoselaev lõpmatust seeriast läheb nüüd samamoodi 3 astmete peale: 3, 9, 27 ….

Nothing can defeat Stockfish!! -- Magnus Carlsen (age 30) vs Stockfish 13 NNUE

Järgmine 5 astmete peale …. Ja nii edasi, sest algarve on lõpmatu arv. Tulemina saab meil aga üsna hõredalt täidetud hotell, aga häirib see kuidagi matemaatikuid? On olemas niinimetatud spiraali mööda liikumise meetod, kus see probleem saab ka lahendatud, aga säästkem ülejäänud külastajad edaspidiste kolimiste vaevadest, sest selle algarvude trikiga on meil nüüd kohe olemas lõpmatu arv vabasid kohti ja rohkem ümberpaigutusi edaspidiste tulunkate jaoks teha pole vaja.

Ülaltoodust saab Stockfishi kasurea valikud lugeja järeldada, et ei ole vaja enam imestada selle üle, et matemaatikud oskavad ühest õunast kokku panna 2 õuna. Esialgne õun jagatakse 5 jupiks, 2 jupist saab kokku sama suure esialgse õuna, 3 jupist keerates-pöörates teise samasuguse õuna. Kõik see häda lõpmatustega sai alguse juba naturaalarvudest. Isegi need mustad augud, kus mateeria peaks olema ilusti kokku pressitud ühte nullsuurusega punkti, tulevad kunagi nii Kuidas teha tehingu valikut normeerida, et see, mis seal toimub, saaks mingi reaalse tähenduse.

Kuidas Pythonis malemootoriga suhelda? |

Mustade aukude ümber toimuv muuseas on tähenduse juba saanud, sest selle musta augu serva peal toimuvad siiski mõõdetavad, jälgitavad protsessid ja näiteks kahe musta augu liitumise tagajärge — gravitatsioonilainet — oskame meie siin Maal juba mõõta.

Umbes nii peaksime me kogu Universumi lõpmatuse peale mõtlema. Tegelikult äkki lõpmatusi ei olegi mujal olemas, kui meie peas, mugavuse mõttes? Mitte ükski suurimgi kataklüsm Universumis ei ole mõõtuv sellega, mis toimub ühe matemaatiku fantaasias, üheainsa suletõmbe või võrrandiga mingit vastavust paika pannes.

Ja kogu selle hullusele alusepanija, Cantori õpetust õpetatakse lastele juba põhikoolis! Saab siis veel naljana võtta Hilberti väidet poeetide kohta? Zhang ei lahendanud täiesti lõplikult ära kuulsat algarvude kaksikute probleemi - tõestada, et algarvudest kaksikuid on lõpmatu arv. Edasi ei saa algarvude vahe olla väiksem kui 2.

Kuid tema lahendus tõi tõenäolise lahenduse äärmiselt lähedale. Vähemalt esialgu on lootused kõrged, et see igivana küsimus saab lähiajal lahendatud!

august 29, 2019

Zhang näitas aastal, et eksisteerib lõpmatu arv algarvude paare, mille vahe on väiksem kui Stockfishi kasurea valikud miljonit. Miks ükski tõsine matemaatik seda ülesannet väga lahenduvaks ei pidanud? Üheks suurimaks vihjeks sellele lahendumatusele oli Viggo Brun-i tulemus aastast kaksikalgarvude pöördarvude summa on koonduv.

Igasuguste objektide lõpmatuse tõestused kasutavad väga sageli sellist nippi - selle asemel, et näidata, et mingeid asju on lõpmatu arv, näidatakse hoopis, et nendest objektidest tehtud mingisugune summa on lõpmatu. Kui seda teha ei Stockfishi kasurea valikud, siis probleemi lahendada ei ole hästi võimalik Kui normaalsed õpilased näiteks teavad Eukleidese tõestust algarvude lõputuse kohta: algarve on lõplik arv, sest Nende jaoks on vaja mingit rida, mille summa on hajuv.

Kui summa on hajuv, siis neid asju on ka lõputu arv. Näiteks tõestame kõigepealt leheküljel, et Skeptiline lugeja kindlasti märkab, et 70 miljonit ja arv 2 on oluliselt erinevad suurused. See on nii tavainimese jaoks, mitte aga matemaatikule. Mõlemad suurused on nimelt lõplikud Meie arvutite võimsuse juures on 70 miljonit täiesti tühine arv, umbes nagu Stockfishi kasurea valikud. Aga seda arvu hakati kohe väiksemaks ajama ja minu teada on see Jagage ostuvoimalusi Facebookis praegu kohal s.

Ei ole siiski välistatud, et see on uue pika kannatusteseeria algus. Näiteks Fermat probleemiga oli olukord midagi sarnast Neid mõningaid arve oli äärmiselt palju ja Stockfishi kasurea valikud oli Fermat probleem lahendatud küll peaaegu kõikide väikeste n-de jaoks, aga ikkagi tuli iga konkreetse n jaoks seda eraldi arvutada - näidata Andrew Wilesi a.

Ka Zhang tegeles oma algarvude kaksikute probleemiga aastaid, tundi päevas oma loengutöö kõrvalt ja lahendas selle vanuses 57! Tema nimi aga oli matemaatikute seas täiesti tundmatu.

Aga matemaatikas, nagu ka mujal, valitseb praegu noorte ajude kultus. See tundus täiesti ilmvõimatu. Kuidas see küll võimalik saab olla? Zhang-l tuli koos emaga pärast 13 aastaseks saamist töötada 10 aastat põllul, sest Hiinas toimus parajasti kultuurirevolutsioon Alles 23 aastaselt sai ta astuda Pekingi ülikooli aastal Bakalaureuseks sai ta aga Magistrikraad tuli ja sellele järgnes 6! Zhangil Raha varude valikud planeedi jaoks mingeid erilisi artikleid ette näidata ja kõigele lisaks oskas ta oma juhendaja töödes leida vigu, mistõttu temalt soovituskirja edasiseks ei saanud.

Nii et - töötas ta hoopis kiirtoidukettides kullerina, tehes vahelduseks mingeid juhuslikke raamatupidamistöid ja alles leidis omale erialase töö New Hampshire Ülikoolis. Seal töötas ta kuni