Reisiteenuste leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused 2. Kaugreiside puhul 60 või vähem päeva, tuleb tasuda pakettreisi kogumaksumus; Reisikorraldajal on õigus kehtestada ülaltoodust erinevaid maksetingimusi, kui see on põhjendatud reisiteenuste osutajate keskmisest erinevate tingimustega. Juhul, kui klient soovib osta paindlike tingimustega reisiteenust tagamaks kinnitatud tellimuse muutmisvõimaluse ja reisitasu tagasi saamise võimaluse teenuse annulleerimisel, palume sellest juba tellimuse edastamisel informeerida. Muudatuse tegemisel kuuluvad tasumisele lisatasud. Näiteks Korfu ja Madeira on küll maaliliselt ilusad ja romantilised, kuid ei sobi väga hästi väikeste lastega peredele ja liikumispuudega inimestele, kuna on väga mägised ja hotellides on tihtilugu palju treppe.

Muudatused on soovitatav vormistada varakult, kuna hilisemal ajahetkel võib kohtade kättesaadavus muutuda ja sellega seoses võivad kehtima hakata juba uued hinnad ning reeglid teenuse kasutamise osas. Mitu üksteisega seotud broneeringu vormistamisel, tuleb ühe broneeringu muutmisel pöörata tähelepanu ka sellele, et teised vajalikud broneeritud või ostetud teenused vastavalt muudetud saaks. Näiteks lennupiletite muutmisel peab vaatama ega ei ole vaja muuta ka majutuse või muude teenuste kasutamise kuupäevasid.

Klienditeenindus laeval, lennukis, bussis, rongis vms sõltub täielikult vedajast, tema teenindusstandarditest ja teenindusklassist. Teatud juhtudel on lennukisse võimalik eelnevalt koht ette reserveerida, samuti saab registreerida toitlustuse erisoovid. Tavapäraselt ei küsi lennuettevõtja istekoha ja eritoidu reserveerimise eest lisatasu ja ei loe seda veolepingu oluliseks tingimuseks.

Kaubandus HANDSSSYSTEME-ga Raha valikud kaubanduses

Laeval seevastu on võimalike lisateenuste valik märksa rikkalikum ja tasulised lisateenused on reisijale tavaliselt tagatud.

Tasuta lisateenuste kättesaadavus aga ei pruugi tagatud olla.

REISIKORRALDAJA OÜ ALBION REISID PAKETTREISILEPING

Tasuks teada lennupiletit ostes Turvalisem on osta ühe reisi jaoks üks pilet, kui kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennukompaniist tulenevatel põhjustel võimalik, tuleb planeerida ümberistumised suure ajavaruga.

Peab arvestama võimalikke hilinemisi ja viivitusi ning seega minimaalselt lendude vahele jätta tundi. Lennukompanii vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu pileti piires.

Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennuettevõtjal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.

Eraldi piletite osas lennuettevõtjal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennuettevõtja jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil. Sõltumata sellest, kas reisija on ostnud erinevate lendude jaoks ühe pileti või mitu, kui ta hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole lennuettevõtjal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja tasutud veotasu ei kuulu sel juhul reisijale tagastamisele.

Nimetatud juhul tuleb reisijal reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta. Lennule registreerimine Reisija reisi valikud täitmiseks tuleb reisijal tähtaegselt lennu alguskohale ilmuda.

Kui klient ei ilmu tähtaegselt lennu alguskohale võib vedaja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud. Lennu alguskohas on üldjuhul vastava lennujaama ja reisijaveolepingus toodud lennuettevõtja või teda esindava lennuettevõtja check-in infokassa. Lennu alguskohas peab reisijal, ennast viivitusteta lennule registreerima tegema check-in ja ilmuma väljuva lennu väravasse gate tähtaegselt. Hilinenud reisijat ei pruugita alati lennule lubada.

Lennule registreerimine lõpetatakse sõltuvalt lennujaamast ja lennuettevõtjast tavaliselt minutit enne lennu kavandatavat väljumist.

1. Üldsätted

Võttes arvesse ka järjekordadele kuluvat aega tuleb lennujaama tulla ligikaudu 3 tundi enne kavandatud lennu väljumist. Eelnimetatud aega saab oluliselt vähendada kui registreeruda lennule Internetis või kasutada kallimaid piletiklasse. Lennupiletil toodud lendusid peab kasutama vastavalt piletil toodud järjekorrale ja üksnes isiku poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud. Lennuettevõtjal on õigus tühistada järgnevad lennud või kogu broneering, kui reisija jätab ühe lennu kasutamata.

Üldsätted PRIME TOUR OÜ on reisikorraldajate jaoks, nende huvides iseseisev ja püsiv müügiagent, kelle peamiseks tegevusalaks on lepingute vahendamine või nimetatud lepingute sõlmimine reisikorraldajate nimel ja arvel reisiteenuste osutamiseks, kes müüb ja pakub müügiks teise reisiettevõtja poolt koostatud pakettreise reisiteenuseid laias valikus üle maailma. Reisiteenuse saamiseks sõlmib klient kahepoolse lepingu reisikorraldajaga, s. Lepingu tingimused, s. Reisidokumendid, viisad ja muud nõuded PRIME TOUR OÜ on reisikorraldajate jaoks, nende huvides iseseisev ja püsiv müügiagent, kelle peamiseks tegevusalaks on lepingute vahendamine või nimetatud lepingute sõlmimine reisikorraldajate nimel ja arvel reisiteenuste osutamiseks, kes müüb ja pakub müügiks teise reisiettevõtja poolt koostatud pakettreise reisiteenuseid laias valikus üle maailma. Reisiteenuste müügiks pakkumine ja müük, lepingu sõlmimine Reisiteenuste valik sh.

Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad lennuettevõtjad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Lennuettevõtjal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab lennuettevõtja. Lennule lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel või lennujaamast saadaval infolehel. Lennule registreeritava pagasi kaalu piirmääradeks ühe reisija kohta on kg turistiklassis, kuni 30 kg äriklassis ja kuni 40 kg esimeses klassis.

Teatud juhtudel kehtivad ühikupõhised piirangud, kuni kaks ühikut pagasit, millest kummagi kaal ei tohi ületada 23 kg turistiklassis või 32 kg teistes klassides. Lastele ja sülelastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad. Erimõõtmelisele pagasile on kehtestatud erinõuded ja reeglina ei arvestata niissugust pagasit pagasi piirmäära sisse. Ümberistumistega lennu korral võib pagas registreerida kuni pileti lõppsihtkohani, samas ei ole see võimalik iga juhul. Sellisel põhjusel soovitame jätta endale ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks teil võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennuettevõtjale üle anda.

Kuna lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole tavapäraselt võimalik, siis ei saa reisija kätte oma pagasit, ning sel juhul lennuettevõtja võib nõuda lisatasu omal äranägemisel. Väärtuslikumad esemed sularaha, ehted, elektroonika jm soovitame jätta käsipagasisse. Samas käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms.

Käsipagasi kogus peab korralikult mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse ja vastama lennuettevõtja poolt kehtestatud mõõtmetele. Uut Valikut võib reisija kasutada piiramatu arv kordi, omades seejuures õigus muuta reisija isikut. Selguse mõttes, Uus Valik kaitseb reisijat ootamatuste ning ettearvamatute sündmuste korral, siis kui reisija on sunnitud pakettreisi edasi lükkama või lepingust taganema.

Kasutades Uut Valikut on võimalik lükata pakettreis edasi paremateks päevadeks või kinkida pakettreis sõbrale. Kui Kasutage varude valikutehinda ara esitab Lepingust taganemise avalduse 60 kuni Reisija reisi valikud päeva enne pakettreisi algust, kuulub reisija poolt tasumisele hüvitis eurot.

Kui reisija esitab lepingust taganemise avalduse vähem kui 21 päeva Kaugreisi puhul vähem kui 46 päeva enne pakettreisi algust, kuulub Reisija poolt tasumisele hüvitis, mis võrdub pakettreisi kogumaksumusega. Albion pakettreisi tühistamistingimused 60 ja vähem päevi enne reisi algust on piirangutega, sest lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused ei luba tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral.

Tasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud teenustasu vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud. Reisija palvel esitab reisikorraldaja selgitused tühistamis- ja muude tasude suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta. Juhul kui reisi hind on antud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse OECD suuniste jagamise valikud tuppa Reisija reisi valikud korterisse ja üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist.

Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.

Juhul, kui reisi ei tühistata ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust raha tagasi saada. Juhul, kui tarbija ostab sidevahendi abil pakettreisi kinkekaardi, mis ei eelda teatud reisiteenuste broneerimist, siis on tarbijal õigus taganeda vastavast sidevahendi abil sõlmitud kinkekaardi ostmise lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab taganemisõiguse hetkel, mil ta asub kinkekaarti kasutama sh. Taganemisõiguse olemasolu korral, kui kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on tarbijal õigus taganeda lepingust, saates Albion Reiside e-posti aadressile albion albion. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.

Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude tõttu sihtkohas. Reisija võib reisi tühistada juhul, kui: a reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, Jaga valikutehinguid ja huved põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või b tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimusedstreigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord.

Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või c kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral; rohkem kui 12 tundi 2 - 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või d reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.

Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi Reisija reisi valikud või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.

Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, Reisija reisi valikud, et reisija on ette pandud muudatustega nõus. Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud.

Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui punktis 9. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui: a reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või b reisi ajal ilmneb punktis 9. Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.

Juhul, kui reisija katkestab reisi punktis Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju. Reisija õigus lepingut muuta ja üle anda Reisijal on õigus reisi enne selle algust muuta. Muutmisel 60 ja vähem päevi enne reisi algust makstav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele.

Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud. Albion pakettreiside aluseks ei ole eelnevalt omandatud kvoodid.

Stock Optionsi tehingute ideede praegune analuus Apple Stock valikuvork

Liinilendudel põhinevate ja pakettreiside edasimüümine ja asendusteenuste kasutamine muutmise 60 ja vähem päevi enne reisi algust ei ole tasu maksmata võimalik. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused väga piiratud.

Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale. Reisitasu muudatused Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu ja vastavalt kohustus langetada kokkulepitud reisitasu alljärgnevatel alustel: a veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või b reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused.

Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või c reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss.

Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole Reisija reisi valikud teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi. Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus. Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab.

Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole Reisija reisi valikud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis.

Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kättesaaduks 7 päeval pärast selle saatmist. Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest. Reisibüroo vahendusel saad aga alati parima ülevaate kõigi reisikorraldajate võimalikest pakkumistest soovitud sihtkohta, mille põhjal siis endale sobilik valik teha.

Tähtis on ka meeles pidada, et reisibürood EI LISA reisikorraldaja hindadele teenustasusid, vaid müüvad reise samade reeglite ja hindadega nagu reisikorraldaja ise. Kas selleks on pelgalt rannapuhkus või soov pigem kohaliku elu-oluga tutvust teha? Hotellide tase on riigiti väga erinev ja mida soojema sihtkohaga on tegu, seda tugevamalt reeglina viimane tärn hotellide ametlikus kategoorias logiseb.

Ainsa erinevusena võiks välja tuua Dubai ja Tai, kus majutuse kvaliteedile on rohkem rõhku pandud ja teenuse tase seega tavapärasest kõrgem.

2. Reisidokumendid, viisad ja muud nõuded

Ka Kreetale reisijaid ootab reeglina ees pigem pisut lihtsam ja askeetlikum majutus, kuid sellele vaatamata on meeldiva ja õnnestunud puhkuse tarvis kõik vajalik ning elementaarne seal olemas. Võta südameasjaks, et keegi ilma kindlustuseta reisile ei läheks. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Enne reisi algust tekkinud küsimustest või probleemidest tuleb Travel1 koheselt teavitada.

Kui klient leiab reisi kestel, et reisiteenus Valikud PPT pohitodesid vasta kokkulepitud tingimustele, tuleb teavitada sellest koheselt reisiteenuse kohapealset osutajat ja Travel1.

Kui kohapeal on juhtunu fikseeritud ning olenemata sellest ei leita lahendust, on kliendil õigus esitada kirjalik pretensioon esimesel võimalusel, kuid hiljemalt seitsme 7 päeva jooksul reisi lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe Reisija reisi valikud nädala jooksul juhtumist teada saamisest.

Nimetatud tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud. Kirjalik pretensioon koos tõenditega reisitingimuste ja reisikirjelduste mittevastavusest, põhjustatud lisakulutustest või tekkinud kahjust tuleb edastada Travel1 käesolevate reisiteenuste müügitingimuste üldsätetes toodud sidevahendite kaudu. Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda eelnevalt viidatud veebilehel. Reisija taganemisõiguse ulatus ja teostamine Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

Olenemata sellest, kas Reisija ostab reisiteenuse sidevahendi e-post, telefon abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul võlaõigusseaduses sätestatud Reisija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul Taganemisõigus.

Taganemisõigus puudub, kui reisiteenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmiste teenuste osutamiseks: Reisijaveoteenus; majutusteenus; eluruumi kasutamine; mootorsõiduki kasutamine; toitlustamine; reisi- ja pagasikindlustus või vaba aja veetmise teenus.

Juhul, kui punktis Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab Taganemisõiguse hetkel, mil ta asub kinkekaarti kasutama sh. Tellimuskinnituse kättesaamisega on võrdsustatud ka reisiteenuse kasutamiseks registreerimine koos kinkekaardi ära märkimisega Taganemisõiguse olemasolu korral, näiteks kui kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on Reisijal õigus taganeda lepingust, saates Travel1 e-posti aadressile info travelone. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega arvestatakse lepingu sõlmimise päevast.

Isikuandmed Reisikorraldajal õigus töödelda vaid Reisilepingu täitmiseks vajaminevaid ning Reisija poolt eelnevalt avaldatud isikuandmeid. Nimetatud õigus laieneb ka Reisikorraldaja lepingulistele partneritele, kellele on Reisikorraldajal õigus isikuandmeid edastada ja kes on vahetult seotud Reisiteenuste osutamisega Reisijale.

Muudel juhtudel võib Reisija isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele vaid siis, kui sellise kohustuse olemasolu tuleneb õigusaktidest. Reisilepingu sõlmimisega annab Reisija Reisikorraldajale tagasi võtmatu nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele punktis Tellimuse esitamisega annab klient Travel1 nõusoleku oma isikuandmete v. Reisija reisi valikud nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh.

Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende edastamise kohta; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil.

Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, Reisija reisi valikud lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Üldsätted Travel1 OÜ on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes pakub müügiks laias valikus reisiteenuseid üle maailma. Reisiteenuse ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga, reisijaveolepingu vedajaga jne.

Lepingu tingimused sh.

Lux Expressi reisiinfo

Travel1 OÜ palub klientidel põhjalikult tutvuda reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud lepingutingimustega ja valida oma vajadustele vastav lepingupartner. Travel1 OÜ vahendab reisiteenuste osutajate jagatud informatsiooni reisiteenuse kirjelduse, omaduste ja kvaliteedi kohta tõepäraselt ja moonutamata.

Ühtlasi on Travel1 OÜ kliendi nõustajaks reisiteenuse ostmise ja tarbimisega seotud küsimustes. Reisidokumendid, viisad, tervishoiualased nõuded Enne lepingu sõlmimist veenduge, et kõikidel reisijatel sh. Arvestada tuleb, et eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded reisidokumentidele ja viisadele. Oluline on järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele.

Kliendi soovil täpsustab Travel1 OÜ reisidokumentide, viisa, vaktsineerimise, ja tollireeglite nõudeid, kuid ei Reisija reisi valikud vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas. Nõuetekohased reisidokumendid ei pruugi alati tagada sisenemisvõimalust riiki.

Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui isik esitab nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks. Reisiteenuse osutaja ja Travel1 OÜ ei võta endale vastutust või reisitasu tagastamise kohustust juhul, kui reis katkeb või jääb ära reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

Reisiplaanide tegemisel ajal palume kliendil tutvuda siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel.

Teatud juhtudel peate riiki sisenemiseks alustama vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt www.

Kliendi soovil on Travel1 OÜ valmis saatma dokumendid kliendi poolt näidatud aadressile, kas kullerteenust, postiteenuseid või elektronposti kasutades. Dokumentide saatmine toimub kliendi vastutusel. Travel1 OÜ ei võta endale vastutust kullerile või postiettevõttele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise või säilimise eest. Reisiteenuste müük, lepingu sõlmimine Reisiteenuste ostmisvõimalused sh. Mida varem ja mida kiiremini teeb klient oma ostuotsuse ja edastab meile vajaliku informatsiooni reisijate nimed, sünniajad, reisiplaan, kuupäevad ja muud soovitud teenused broneeringu vormistamiseks, seda tõenäolisem on kohtade saamine ostmisvõimaluste selgitamise ajal kehtinud tingimustel.

Mida pikem periood jääb ostmisvõimaluste selgitamise ja ostuotsuse edastamise vahele, seda tõenäolisemad on muudatused hindades või kohtade saadavuses.

Energy Systems Trade ja Service veebileht MDLZ jagavad valikud

Juhul, kui reisija reisidokumendis toodud nimi ei ühti reisija nimega piletil või broneeringus, on reisiteenuse osutajal õigus nõuda reisijalt lisatasu nimemuudatuse eest või uue pileti ostmist.

Informatsiooni reisiteenuste kohta edastame kliendi poolt teatatud elektronposti aadressil. Klient on vastutav meile teatatud elektronposti aadressi õigsuse eest ja Reisija reisi valikud aadressil saadetud elektronposti regulaarse kontrollimise eest.

Travel1 OÜ edastab kliendi mobiiltelefoni numbri reisiteenuse osutajale, et viimasel oleks võimalik klienti reisiteenuse osutamisega seotud võimalikest muudatustest operatiivselt informeerida. Õiguslikult mõistetakse ostmisvõimaluste selgitamist kui kliendile tehtud ettepanekut esitada tellimus pakkumus. Kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis väljastab Travel1 reisiteenuse kasutamise õigust andvad dokumendid pärast reisitasu täielikku tasumist.

Pangaülekandega tasumisel peab reisitasu olema laekunud reisiteenuse kasutamise õigust andvate dokumentide väljastamisele eelneval päeval. Kinnitatud tellimuse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja annulleerimisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja annulleerimine võimalik, kuid seda üldjuhul teatud lisatasu eest.

Ja seoses muudatuste ja reisijate poolsete küsimuste mahu kasvuga, võib meie kirjadele ja kõnedele vastamise kiirus olla ajutiselt piiratud. Palume mõistvat suhtumist. Allpool vastused reisijate poolt kõige sagedamini küsitud küsimustele. Palume Sul nendega tutvuda ja ühendust võtta peamiselt juhul, kui see on vajalik eeloleva reisi muutmiseks. Kas minu reis toimub?

Kinnitatud tellimuse muutmisega kaasneb kliendil kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad kulud. Juhul, kui klient soovib osta paindlike tingimustega reisiteenust tagamaks kinnitatud tellimuse muutmisvõimaluse ja reisitasu tagasi saamise võimaluse teenuse annulleerimisel, palume sellest juba tellimuse edastamisel informeerida.

Reisiteenuse kasutamist võimaldavad dokumendid Enamik reisiteenuse osutajad on läinud üle e-piletite kasutamisele. E-pilet on elektrooniliselt tavaliselt elektronposti teel saadetav dokument, mis annab kliendile teenuse kasutamise õiguse vastavalt piletil toodud tingimustele. Nii e-pileti kui ka muu reisiteenuse kasutamise õigust andva dokumendi edaspidi dokumendi kättesaamisel tuleb kliendil vahetult kontrollida kliendi nime, kuupäeva, Reisija reisi valikud ja teiste oluliste andmete õigsust ja vastavust tellimusele ning reisidokumentidele.

Muuhulgas on oluline kontrollida, et kliendi nimi ühtiks reisidokumendis toodud nimega. Travel1 kõrvaldab dokumentide väljastamisel tekkinud puudused koheselt. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

Dokumentide saatmine mistahes viisil toimub kliendi vastutusel. Travel1 ei võta endale vastutust kullerile, postiettevõttele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise või säilimise eest. Reisijaveoteenuse vahendamine Reisijaveoteenuse laeva- lennu- bussi- rongipileti ostmisel Parim aeg turustamise voimalusi klient lepingu reisijaveoteenuse osutajaga edaspidi vedajaga.

Lepingu järgi on vedajal kohustus teostada kliendi ja tema pagasi vedu piletil näidatud tingimustel. Ja seoses muudatuste ja reisijate poolsete küsimuste mahu kasvuga, võib meie kirjadele ja kõnedele vastamise kiirus olla ajutiselt piiratud.

Palume mõistvat suhtumist. Allpool vastused reisijate poolt kõige sagedamini küsitud küsimustele.

Palume Sul nendega tutvuda ja ühendust võtta peamiselt juhul, kui see on vajalik eeloleva reisi muutmiseks. Kas minu reis toimub? Palun kontrolli Sinu piletil oleva kuupäevaga reisi toimumist reisiotsinguga.

  • Youte binaarsed variandid
  • Albioni reisi ostes võib reisija kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Albioni maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ta ei ole teenust saanud.
  • Albion Reisid | Reisitingimused
  • Reisitingimused - Prime Tour OÜ
  • Allikas: tarbija