Lisaks põhisortimendile on meilt võimalik tellida ka erilahendusi. Juba renessansiajal teati, et kvaliteetpuitu ei valita metsatüki lääneservast, sest selles osas on puu kõige halvem, üldiselt kiiva tõmbunud, murduma kalduv, sisaldab rohkem maltspuitu kui mujal, ka mädanikku on siin rohkem. Kuufaaside silmaspidamise kõrval piiras puude langetamisaja valikut ka õige tuule suuna ja õige langetamissuuna valik ilmakaarte suhtes.

Selles artiklis Oluline Dynamics for Finance and Operations on arendatud sisaldama eesmärgipõhiseid rakendusi, mis aitavad teil hallata kindlaid ärifunktsioone. Lisateavet nende litsentseerimismuudatuste kohta vt Dynamics litsentsensijuhend.

Kvaliteedi ja mittevastavuse haldamise ülevaade

See teema tutvustab Microsoft Dynamics Supply Chain Management kvaliteedi ja mittevastavuse haldamise funktsioone ja selgitab, kuidas need aitavad parandada toote kvaliteeti tarneahelas. Kvaliteedijuhtimine hõlmab toote testimist ja mittevastava materjali haldamist. Kvaliteedijuhtimise protsessid aitavad tagada toote kõrge kvaliteedi teie tarneahelas. Need protsessid aitavad optimeerida ka tarneahela protsesse ja suurendada klientide rahulolu.

Kvaliteedijuhtimise abil saate hallata ümberpööramise aegu, kui käsitsete mittevastavaid tooteid, olenemata nende toodete päritolukohast. Saate siduda diagnostilisi tulemusi parandustoimingutega. Süsteem saab probleemide lahendamiseks ülesandeid plaanida ja seega aidata vältida tulevikus nende probleemide kordumist. Kvaliteedijuhtimine võimaldab teil ka Korge kvaliteediga varude valikud sealhulgas ettevõttesiseseid probleeme probleemi tüübi järgi jälgida ja leida lühiajalisi või pikaajalisi lahendusi.

Tulemuslikkuse võtmenäitajate KPI statistika annab ülevaate varasematest mittevastavuse probleemidest ja nende kõrvaldamiseks kasutatud lahendustest. Saate kasutada varasemaid andmeid varasemate kvaliteedimeetmete tulemuslikkuse ülevaatamiseks ja sobivate tulevikus kasutatavate meetmete määramiseks.

Kvaliteedijuhtimise abil saate hallata ümberpööramise aegu, kui käsitsete mittevastavaid tooteid, olenemata nende päritolukohast.

Rahvatarkusi puiduvarumisest

Kuna diagnostikatüübid on seotud parandustest teatamisega, saab Supply Chain Management plaanida ülesandeid probleemide kõrvaldamiseks ja nende kordumise vältimiseks. Lisaks mittevastavuse haldamise funktsionaalsusele hõlmab kvaliteedijuhtimine funktsionaalsust probleemide jälgimiseks probleemitüübi järgi isegi kui probleemid on sisemised probleemid ja lahenduste tuvastamiseks lühi- või pikaajalistena.

Saate kasutada varasemaid andmeid eelmiste kvaliteedimeetmete tulemuslikkuse ülevaatamiseks ja sobivate tulevikus kasutatavate meetmete määramiseks. Kvaliteediseose seadistamisel saab Supply Chain Management koostada kvaliteettellimusi mitmesugustele äriprotsessidele, sündmustele ja tingimustele.

Kvaliteediseos võib hõlmata konkreetset kaupa, konkreetset kaubagruppi või kõiki kaupu. Kvaliteedijuhtimise kasutamise näited Kvaliteedijuhtimine on paindlik ja seda saab rakendada mitmesugusel moel, et järgida konkreetsete tarneahela toimingute tasemete nõudeid.

Järgmised näited illustreerivad nende funktsioonide võimalikke kasutusviise.

Tegur kauplemise strateegia

Alustage kvaliteedikontrolli protsessi automaatselt, lähtudes eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidest näiteks siis, kui konkreetse hankija ostutellimus registreeritakse laos.

Kontrollimise ajal varude blokeerimine, et vältida heakskiitmata varude kasutamist ostutellimuse koguste täielik blokeerimine. Saate kasutada kauba valimit kvaliteediseose osana jooksvate füüsiliste varude hulga määratlemiseks, mida kontrollida tuleb. Valimi aluseks võib olla fikseeritud kogus, protsent või terve litsentsiplaat. Looge kvaliteettellimused osaliste tarnete jaoks.

Kvaliteettellimuse loomiseks, mis põhineb tellimusega füüsiliselt saadud kogusel, peate märkima ruudu Värskendatud koguse kohta lehel Kauba valim. Saate luua katsetüüpe, mis sisaldavad katse minimaalset, maksimaalset ja sihtväärtust ning teha kvalitatiivset vs kvantitatiivset kontrolli, millel on eelnevalt määratud valideerimistulemused. Määrake sobiv kvaliteeditase AQL kvaliteedimeetme hälvete kontrollimiseks. Saate määrata ressursid, mida kontrollimistoiming nõuab, nt katsepiirkond ja katseinstrumendid.

Märkus Funktsioon Kvaliteedijuhtimine laoprotsesside jaoks laiendab kvaliteedijuhtimise võimalusi. Kui kasutate seda funktsiooni, leiate jaotisest Kvaliteedijuhtimine laoprotsesside jaoks näiteid selle kohta, kuidas kvaliteedijuhtimine selle lubamise korral töötab. Kvaliteedijuhtimise protsessi Korge kvaliteediga varude valikud Siin on mõned kvaliteedijuhtimise protsessi kontrollimise viisid. Saate testitulemusi dokumenteerida ja määratleda, kas tulemused vastavad kehtestatud testi kriteeriumidele ja vastuvõetavale kvaliteedipiirile AQL.

Saate kontrollimisprotsessi käigus kasutada aruandluse osana dokumendihaldust toote üksikasjalike andmete ja kasutajapõhiste märkmete jaoks. Saate mittevastavaid tooteid hallata ja seostada neid täiendava mittevastavuse teabega, et selgitada välja probleemi algpõhjus. Saate dokumenteerida mittevastavuse haldamise kulu. See kulu võib sisaldada kaupu nt varuosilisakulusid ja ajatabeli tunde, mis on vajalikud mittevastavuse kõrvaldamiseks. Saate plaanida veaparandusprotsesse, kasutades paranduste käsitsemist, mis Optsioonitehingud kruptograafilises valuutas kvaliteettellimustega seotud.

Tootetestimine ja kvaliteettellimused Tootetestimist nimetatakse tavaliselt kvaliteedikontrolliks ning selle korral kasutatakse Korge kvaliteediga varude valikud. Kvaliteedikontrolli funktsiooni kasutamisel saate teha järgmist. Määratleda katsed, mis tuleb materjaliga teha.

Need testid hõlmavad kvaliteedispetsifikatsioone, rakendatavat testimisvahendit, testi kirjeldavaid dokumente, valimi plaani ja vastuvõetavat kvaliteedipiiri AQL. Saate luua kvaliteettellimuse, mis määratleb konkreetses tellimuse nt ostu- või tootmistellimuse või konkreetse laokoguse puhul läbi viidavad testid.

Saate käsitsi luua kvaliteettellimuse või automaatselt luua kvaliteedijuhistel põhineva kvaliteettellimuse. Määratlege igas äriprotsessis ostu, garantii, tootmise või müügitellimustega seotud kvaliteedijuhised, nii et saab automaatselt genereerida kvaliteeditellimuse, mis määrab kindlaks sissetuleva või väljamineva materjali testimisnõuded. Salvestage testitulemused kvaliteedi järjekorras, kontrollige testitulemusi AQL-iga ja printige analüüsi sertifikaat, mis näitab testi tulemusi. Mittevastavus Mittevastavus kirjeldab kaupa, millel on kvaliteediprobleem.

Mittevastavuse protsess võimaldab luua mittevastavuse tellimuse, milles on toodud mittevastava materjali kogus, probleemne allikas, probleem tüüp ja selgitavad märkused. Saate määratleda probleemi tüüpide klassifikatsiooni, et mittevastavat materjali oleks hõlpsam analüüsida.

muutub miljonaride kaubandusvoimalustele

Saate printida ka mittevastavuse sildi ja mittevastavuse aruande, et juhtida mittevastava materjali likvideerimist. Näiteks võib sildil ja aruandel olla näidatud olek Kasutuskõlbmatu või Piiratud kasutus. Järgmises tabelis loetletakse kuus mittevastavuse vaiketüüpi ja kirjeldatakse teavet, mis tuleb iga tüübi puhul salvestada.

Mittevastavuse tüüp Allika teave Klient Kliendikood, müügitellimuse number või müügitellimuse kande saatepartii number. Näiteks võib mittevastavus olla seotud kindla müügitellimuse saadetisega või kliendi tagasisidega toote kvaliteedi kohta. Teenuse päring Kliendikood, müügitellimuse number või müügitellimuse kande saatepartii number.

Kõrge kvaliteediga 10tk UPC1237HA UPC1237

Näiteks võib mittevastavus olla seotud kindla müügitellimuse saadetisega või kliendi kaebusega kauba kvaliteedi kohta. Hankija Hankija konto number, ostutellimuse number või ostutellimuse kande saatepartii number. Näiteks võib mittevastavus olla seotud ostutellimuse sissetulekuga või tarnija murega osa pärast, mida ta pakub.

Tootmine Tootmistellimuse number või tootmistellimuse kande saatepartii number. Näiteks võib mittevastavus olla seotud kindla partiiga, mis toodeti.

  1. Voimalus strateegia kasumi kaitsmiseks
  2. Selles artiklis Oluline Dynamics for Finance and Operations on arendatud sisaldama eesmärgipõhiseid rakendusi, mis aitavad teil hallata kindlaid ärifunktsioone.
  3. Parimad raamatukauplussusteemid

Sisemine Kvaliteettellimuse number või kvaliteettellimuse kande saatepartii number. Näiteks võib mittevastavus olla seotud testidega, mida kvaliteettellimuse osana tehakse, või töötaja murega toote kvaliteedi pärast.

  • Kuidas sa saad paris raha I 2021 Bitcoin
  • Rahvatarkusi puiduvarumisest | RMK
  • Meist - Greencube
  • Kõrge Kvaliteediga 10tk UPCHA UPC

Kaastoote tootmine Kõrvalsaaduse tootmistellimuse mittevastavus, mis on seotud tootmistellimuste partiiga. Mittevastavused seostatakse Kas ma peaksin binaarseid voimalusi kaubelda tüübiga.

Probleemi tüübid on määratletud lehel Probleemi tüübid, kus saate määrata, milliseid probleemi tüüpe saab iga mittevastavuse tüübiga seostada.

  • Kus nad raha investeerivad
  • Laovarude vähendamise võimalikud strateegiad COVID kriisiolukorraks | Leanway

Näiteks võivad tüübi Teenuse taotlus mittevastavuste probleemitüübid kajastada klientide kaebuste klassifikatsiooni, samas kui tüübi Sisene mittevastavuste probleemitüübid võivad kujutada defektikoodide klassifikatsiooni. Kui loote uue mittevastavuse, tuleb valida mittevastavuse tüüp ja probleemi tüüp.

Esialgne kinnitamise olek on Uus, mis näitab, et see nõuab tegevust. Järgmine samm on määrata kinnitamise olekuks Kinnitatud või Keeldutud, mis näitab, kas reageerite mittevastavusele või mitte. Saate mittevastavuse ka sulgeda märkides eraldi ruudumis näitab, et olete tegevuse sellega lõpetanud, või saate mittevastavuse uuesti avada, mis näitab, et on vajalikud täiendavad kaalutlused.

Korge kvaliteediga varude valikud sisestada mittevastavuse kohta kommentaare, lisades dokumendi. On mõistlik määrata mittevastavustele kordumatu dokumenditüüp, kasutades lehte Dokumenditüüp. Seejärel saate määratleda lehel Aruande seadistus, kas printida mittevastavuse aruande ja mittevastavuse sildi kommentaarid selle dokumenditüübi puhul.

Pikaajaline kapitalitulu tasu aktsiaoptsioonitehingute eest

Mittevastavuse aruanne ja mittevastavuse silt võivad olla abiks materjali likvideerimisel. Saate valikuliselt luua aruandeid ja silte, mis põhinevad mittevastavusega seotud valikukriteeriumidel. Nende kriteeriumide hulka kuuluvad mittevastavuse number, kaup, klient, hankija ja olek.

Mittevastavuse aruanne kuvab mittevastavuse numbri, kauba ja probleemitüübi. Olenevalt teie aruande seadistuspoliitikast võib aruanne kuvada ka seotud märkusi mittevastavuse kohta. Mittevastavuse silt kuvab sarnast teavet ja sisaldab ka vahelao tsooni ja tüüpi nt Piiratud kasutus või Kasutuskõlbmatumille määrasite mittevastavusele, et aidata juhtida praakmaterjalide likvideerimist.

Stonering BL3812 1500mAh Kõrge Kvaliteediga Mobiilne Telefon Varu Li-ioon Aku FLY BL3812 Aku

Kinnitatud mittevastavus Võite kinnitatud mittevastavusele valikuliselt määrata ühe või mitu seotud operatsiooni. Seotud toiming kirjeldab tööd, mis tuleks teha, ja sisaldab loendit teie määratletud kvaliteeditoimingutest ja töö põhjust kirjeldavat teksti.

Pärast operatsiooni määratlemist saate valikuliselt määrata lisakulud, kaubad ja töötundide ajatabeli, mida on töö tegemiseks vaja. Näidatakse seotud operatsiooni arvutatud kulusid ja mittevastavuse kõiki arvutatud kulusid. Arvutatud kulud ja aluseksolevad üksikasjad kauba, töötundide ja lisakulude kohta kajastavad viiteteavet ja neid kasutatakse ainult kvaliteedihalduse funktsioonis.

Võite valikuliselt luua mittevastavusest kvaliteettellimuse, tehes kõigepealt päringu kvaliteettellimuste kohta ja luues seejärel uue kvaliteettellimuse.

Näiteks võiv kvaliteettellimus tuvastada vajaduse testida või uuesti testida praakmaterjali. Äsja loodud kvaliteettellimus näitab seost algse mittevastavusega. Võite soovi korral siduda ühe mittevastavuse Korge kvaliteediga varude valikud ja luua olemasolevast mittevastavusest uue.

Seos võib peegeldada näiteks vastastikust seost kvaliteediprobleemide vahel.

ISUN kõrge kvaliteedi Sisemine Varu-Aku iPod Touch 4. Põlvkond 4 touch 4 4g aku tasuta tööriistad

Paranduste käsitlemine Lehel Parandused saate luua loendi mittevastavustest, mis tuleb parandada. Iga parandatav kaup seostatakse diagnostika tüübiga, mis tuvastatava probleemi põhjustas. Leht Parandused sisaldab teavet ka selle kohta, kes parandustoimingu peab tegema ja millal. Saate kirjeldada probleemi üksikasju ja vajalikku parandustoimingut, lisades parandusele dokumendi. Saate ka näidata, et lahendus oli lühiajaline lahendus. On mõistlik määrata parandustele kordumatu dokumenditüüp, kasutades lehte Dokumenditüüp.

Seejärel saate määratleda lehel Aruande seadistus, kas printida selle dokumenditüübi puhul kommentaarid paranduste aruandele. Prinditud paranduste aruandel on teave mittevastavuse kohta ja mittevastavusega seotud märkused. Aruanne sisaldab ka paranduse teavet nagu diagnostika tüüp ja seotud paranduse märkused.