Kui mõelda positiivselt, siis on muutused vajalikud selleks, et sinu võimalused kasvada oleksid avaramad. Mitmed veebipoed on läinud kindla peale välja ja teenindavad vaid kodumaiseid kliente või vaid loetud riikide kliente. Tarbija õiguste kaitse Probleeme selles valdkonnas jagub: ebaausad kauplemisvõtted, ebaõiglased hinnad, garantii, toodete ohutus, petuskeemid, asukohapõhine tõkestamine geoblokeerimine Peamised ja juba varem kehtinud tarbija õigustega seotud reeglid saad üle vaadata näiteks E-Kaubanduse Liidu blogist. E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna. Toodete võrdlemine Võimalus võrrelda kahe või enama toote omadusi ja eeliseid, lubab klientidel hõlpsalt teha teadlikke otsuseid.

E-kaubandus E-kaubanduse ehk ka kaugmüügi näol on tegemist jaekaubanduse või selle osaga. Oma olemuselt erineb see klassikalisest jaekaubandusest vaid selle poolest, et tarbija ja müüja pole ostu-müügi hetkel samas kohas ning tegevus toimub näiteks veebiplatvormil või veebipoes.

Näidismüügitingimused ENG 3. Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument.

E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna.

Kaubanduse ostu muugi valik

Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind Kaubanduse ostu muugi valik aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind. Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo.

Kaubanduse ostu muugi valik

Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist. Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo- posti- kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem.

  • Võta ühendust — mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?
  • Mis on m-kaubandus ja miks see oluline on? - ShopRoller

Tarbijale peab arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg.

Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning Kaubanduse ostu muugi valik tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele. Taganemise näidisjuhend NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, tuleb esitada teave selle kohta, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, teave selle kohta, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse.

Teave, kes kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

mTasku ShopRolleris

Kui tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab tagastamise kulud tarbija, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu juhul, kui see tellimusele lisandus.

Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule.

Kaubanduse ostu muugi valik

Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2. Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid näiteks tootjagarantiituleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.

Kaubanduse ostu muugi valik

Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta. Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatav kaebuste lahendamise kord näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu oleks kõige mõistlikum kaebused esitada.

Loe ka neid...

Tarbijale tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise ja otseturustuse kohta. Isikuandmete töötleja üldjuhend E-kaupleja annab tarbijale info võimaluse kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused.

Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

  1. Pidev vajadus tehnoloogia uuendamise järele Sa pead tehnoloogia arengul silma peal hoidma ja viimastest trendidest ja vajadustest teadlik olema, ning need järjepidevalt oma m-kaubanduse lahendusse integreerima.
  2. Investeeri Bitkoino.
  3. Alustavale e-kauplejale - Eesti E-kaubanduse Liit
  4. - mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest? - Acty Digital
  5. Kaubandussusteem Puha Graal
  6. Miks on tooteandmed e-kaubanduses olulised?
  7. Miks on tooteandmed e-kaubanduses olulised? - Telema

Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada pakendimassiaruandeid ning tasuda pakendiaktsiis. Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mida tuleb täita ning millest juhinduda vastavalt oma tegevusvaldkonnale:.