Partnerit ei tuleks valida mitte ainult põhimõtetest lähtuvalt, vaid arvestama peaks ka regiooni valikuga. IRP " Ressursside ülemaailmse kasutamise hindamine "Ja" Ressursitõhusus: potentsiaalsed ja majanduslikud mõjud "olid selles viidatud. Läbirääkimised võtavad aega ning sisaldavad suure tõenäosusega tagasilööke, kuid turu potentsiaal ning võimalused ettevõtjatele kompenseerivad vähemalt osa nähtud vaevast. Biotehnoloogia on küll India üks prioriteetsemaid ja kiiremini arenevaid sektoreid, kuid kõrvale ei tohiks jätta ka turuvõimalusi jaemüügis. Institutsioon: Maailma Looduse Fond WWF Kuupäev: 25 veebruar IRP panus: see märkus pakub praktikutele, akadeemikutele ja ettevõtjatele ülevaate ressursikergete ärimudelite põhimõtetest ja strateegiatest, viidates kahele IRP aruandele, sealhulgas Globaalsete ressursside väljavaade "Ja" Ressursitõhusus ja kliimamuutused ".

IRP-d " Globaalsete ressursside väljavaade "aruanne on üks viiest põhihinnangust, et anda teada Hollandi ressursside säästva kasutamisega seotud poliitikakujundamisest.

Mõju ja kasutuselevõtt

Institutsioonid: Ülemaailmne hoonete, ehituse liit GlobalABC ja Rahvusvaheline Energiaagentuur IEA Kuupäev: juuli IRP panus: Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika hoonete ja ehituse ülemaailmsed ja piirkondlikud tegevuskavad aitavad püstitada eesmärke ja võimalusi heitmevaba energia saavutamiseks ehitatud keskkonnast kogu elutsükli jooksul. Tegevuskavad sisaldavad viiteid IRP soovitustele ja soovitusi Ressursitõhusus ja kliimamuutused "aruanne ja" Linnade kaal " aruanne. HLPFi aastakoosolek on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhiplatvorm jätkusuutliku arengu tegevuskava ja selle 17 säästva arengu eesmärgi jälgimiseks ja läbivaatamiseks.

Paneeli liige Heinz Schandl on üks peamisi autoreid. Institutsioon: ookeani paneel Kuupäev: See viitab IRP-le " Maavarade valitsemine Institutsioon: Euroopa Arengupoliitika Juhtimise Keskus ECDPM Kuupäev: juuni IRP panus: IRP järeldused " Globaalsete ressursside väljavaade "aruandele viidati kaudselt, öeldes, et" aastatel kuni materjalide ülemaailmne kaevandamine kolmekordistus ja kasv jätkub, mis kujutab endast tõsist ohtu IRP Globaalne materjalivoogude andmebaas annab uuringu jaoks võrdluspunkti.

Online-tookojad tasuta valikute jaoks Kuidas kasumlikult kaubelda suureparaseid voimalusi

IRP Globaalne materjalivoogude andmebaas kasutati allikana. Selle aruande eesmärk on välja tuua Euroopa tulevase metsapoliitika kujundamise võimalikud teed.

IRP " Globaalne ressursside väljavaade "aruandele viidati. IRP-d " Maavarade valitsemine Institutsioon: Umwelt Bundesamt Saksamaa Keskkonnaagentuur Kuupäev: märts IRP panus: uuring oli mõeldud loodusvarade säästva majandamise rahvusvahelise poliitika arengute uurimiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks.

IQ Variant binaarne vs digitaalne SG valiku kaupleja

Selles rõhutatakse, et viimastel aastatel on rahvusvahelised, Euroopa ja riiklikud arutelud üha tähtsustanud loodusvarade säästvat kasutamist ja kujundanud keskkonnapoliitika arutelu ressursitõhususe kaudu, viidates IRP-le ja selle " Ülemaailmsete ressursside väljavaade " aruanne. Institutsioon: Šveitsi föderaalne keskkonnaamet FOEN Kuupäev: kevad IRP kaastöö: väljaanne põhineb IRP-l Globaalsete ressursside väljavaade aruande ja pakub välja raamistikud, mis võimaldavad jätkusuutlikkuse edusamme terviklikult mõõta ja viia poliitika vastavusse teaduse poolt teatatud künnistega.

Jaga valik Tehingud kolmanda reede M1 / M5 Kaubandusstrateegia

Institutsioon: Maailma Looduse Fond WWF Kuupäev: 25 veebruar IRP panus: see märkus pakub praktikutele, akadeemikutele ja ettevõtjatele ülevaate ressursikergete ärimudelite põhimõtetest ja strateegiatest, viidates kahele IRP aruandele, sealhulgas Globaalsete ressursside väljavaade "Ja" India oppetundi tulemused ja valikud ja kliimamuutused ". Institutsioon: Prantsusmaa Stratégie Kuupäev: jaanuar IRP panus: Prantsusmaa strateegia on iseseisev institutsioon, mis allub peaministrile, aidates sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaprobleemide analüüsi ning ettepanekutega kaasa avalikule tegevusele.

IRP-d " Maaparandus säästva arengu eesmärkide saavutamiseks "mõttekäigule viidati selle väljaandes" Ettevõtete bioloogilise mitmekesisuse jalajälg ", mis kutsub ettevõtteid üles arvestama bioloogilise mitmekesisuse jalajälgi oma ärimudelites ja toodete elutsüklites.

Institutsioon: ringmajanduse kiirendamise platvorm PACE Kuupäev: jaanuar IRP panus: raportis tuuakse esile riikide kriitiline roll ringmajandusele ülemineku hõlbustamisel. IRP aruanded " Ressursside ülemaailmse kasutamise hindamine "ja" Globaalne ressursside väljavaade "viidati.

Erasektori strateegiad ja suunised Institutsioon: standardtabel Kuupäev: oktoober IRP panus: dokumendis tuuakse välja kliimameetmetesse investeerimise põhjus ja kiireloomuline vajadus ning soovitatakse investeerimispaiku. IRP " Ressursitõhusus ja kliimamuutused "viidati soovitusele investeerida ressursitõhususse.

Binaarsed valikud 100 tasuta Colombia binaarsed variandid

Institutsioon: Business Twenty B20 Kuupäev: september IRP panus: selles B20 Saudi Araabia poliitikadokumendis esitati soovitused ja poliitilised meetmed G20 jaoks energia, jätkusuutlikkuse ja kliima valdkonnas. IRP " Linnade kaal "tsiteeriti aruannet.

Institutsioon: Maailma Majandusfoorum Kuupäev: 1. IRP järeldused Linnade kaal "aruandele viidati. Viidati kolmele IRP aruandele: " Ressursitõhusus ja kliimamuutused "" Metallide ringlussevõtu määrad "ja" Rohelise energia valikud ".

Binaarsed valikud signaali pakkujad Kuidas tehnoloogia ettevotte aktsiate tehingud jagavad

Institutsioon: Maailmamajanduse foorum Kuupäev: 14 juuli IRP panus: aruanne tugineb IRP uuringute tulemustele, eriti juhtaruanne " Globaalsete ressursside väljavaade "ja paber" Elujõuliste ühiskondade ülesehitamine pärast Covid pandeemiat ".

Aruanne on osa Maailma Majandusfoorumi sarjast Uus loodusmajandus, mis annab maailma juhtidele praktilisi teadmisi üleminekuks looduspositiivsele majandusele. Institutsioonid: Holcim Technology Ltd ja Deutsche India oppetundi tulemused ja valikud für Internationale Zusammenarbeit GIZ Kuupäev: jaanuar IRP panus: käesolev dokument pakub era- ja avaliku sektori sidusrühmadele ja otsustajatele, kes tegelevad jäätmekäitluse ja tsemendi tootmisega, juhtpõhimõtted ning üldise suuna eeltöötluse ja kaastöötlemise tingimustes.

IRP " Ressursside ülemaailmse kasutamise hindamine "Ja" Ressursitõhusus: potentsiaalsed ja majanduslikud mõjud "olid selles viidatud.

Miks India majanduslik kasv loeb

IRP aruanded " Loodusvarade kasutamise ja keskkonnamõjude lahutamine majanduskasvust "Ja" Väärtuse uuesti määratlemine - tootmisrevolutsioon "viidati käesolevates ISO juhistes materjalide ringluse protsessi tugevdamiseks ja materjalide tõhususe saavutamiseks organisatsioonides. Institutsioon: Maailma Majandusfoorum koostöös PwC-ga Kuupäev: jaanuar IRP panus: see on esimene aruanne uue loodusmajanduse NNE projekti seeriast, mille eesmärk on aidata kaasa loodustegevuskava teadmistebaasile, et tugevdada ettevõtete jätkusuutlikkust.

IRP-d " Globaalsete ressursside väljavaade "aruandele viidati.

Institutsioon: ING Pank Kuupäev: jaanuar IRP panus: ING raportis kutsutakse finantssektorit üles aitama ringmajandust laiendada ja määratakse kindlaks ettevõtluse vajadused poliitika toetamiseks, viidates IRP aruannetele " Rahvusvaheline ressursside kaubandus " ja " Globaalsete ressursside väljavaade ".