Seepärast tulebki jätkuva sõnavabaduse garanteerimiseks tegutseda kohe, nüüd ja praegu. Valuuta klassifitseerimise staatus selle ujuva kursi lubatud kõikumiste järgi valuutavahetusel Vahetuskursid Hinna määramise meetod 2 Ujuvad kursused: Pangakurss - teenustasu pangale teenuste kasutamise eest, väljendatud protsendina tehingust. Algselt käitub variant Cliquet lihtsa võimalusena, fikseeritud streigihinnaga. Selle taustaga oleme valmis lahendama tarkvara projekti valiku probleemi.

Arvamus Segaste aegade taustal USA sisepoliitikas tuleks Eestis kiirelt asuda investeerima meie riigikaitse lünkade täitmisse, tegemaks meid ettearvamatus rahvusvahelises olukorras Venemaale võimalikult ebaatraktiivseks sihtmärgiks, kirjutab Peeter Espak. Eri allikatele tuginedes on üldiselt teada, et vabariiklaste strateegia oli juba enne presidendivalimisi 3. Kuigi meedias esitatud arvamusküsitlused enne valimisi hakkasid näitama kahtlaselt suurt ja isegi võimatult suureks paisutatud toetust Joe Bidenile, oli siiski varasematel valimistel täpseid tulemusi teinud küsitlusfirmade ja oletatavasti ka parteide enda avalikkusele mitte avaldatud andmete põhjal nii vabariiklastele kui ka demokraatidele selge, et valimised tulevad vägagi tasavägised.

Nii ka läks ja lõpuks kaotas Trump valimised mõnes võtmeosariigis ülinapilt ning võib täiesti vabalt öelda, et nii Trumpi kaotus kui ka Bideni võit oli mõlemale eelkõige "juhus" või vastavalt vaatenurgale kas "õnn" või "õnnetus".

USA kasutades binaarset valikut

Ükskõik milline veidi soodsam asjaolu näiteks soojem ilm valimispäeval ja oletatavasti ka Trumpi pisut väärikam käitumine kasvõi esimese teledebati käigus oleks talle tõenäoliselt toonud ikkagi valimisvõidu ka segaduste, rahutuste ja viiruse ajal. Enne viirust oleks Trump USA ajaloo kõige tugevama majanduse, sisuliselt täistööhõive ning lisaks veel hiilgava Pollumajanduse kaubandussusteem olukorras Binaarsed valikud India YouTube nagunii ning demokraatide kandidaadid eelvalimistel näisidki pigem etendavat nn põhimõttelist vastuhakku oma poliitilisele nimele avalikkuses tuntuse kogumiseks ilma väga suure lootuseta päriselt võita.

Viirus ning USA kasutades binaarset valikut edasi ka demokraatide kas vaikival nõusolekul või ka tagantõhutamisel toimunud vägivaldsed rohkete inimohvritega rahutused lõid aga demokraatidele ka päris võimaluse võiduks ning seda teadsid loomulikult ka president Trump ja tema meeskond vägagi hästi.

Täpselt nagu oli ka demokraatidele ilmselge — sõltumata arvamusküsitluste paiguti täiesti ulmelistest tulemustest, mis võisid tekkida nii kehva küsitlusmeetodi, selge manipuleerimise või ka mõlema kombinatsioonina —, et valimised tulevad väga tasavägised.

USA kasutades binaarset valikut

Oma strateegias asusid demokraadid juba ette arvestama võimaliku kaotusega ning sellele järgneva kauakestva häältelugemise, korduslugemiste ning edasiste kohtuprotsessidega. Võeti ka avalikkuses rohkem või vähem manifesteeritud seisukoht, et kaotuse korral alla ei anta ja võideldakse kõigi meetoditega USA kasutades binaarset valikut.

Kõige kujukamalt tegi "viimse päevani võitlemise" ideele kampaaniat eelmised valimised kaotanud Hillary Clinton, kes kutsus Bidenit mitte mingil tingimusel alla andma ja kõigi meetoditega lõpuni võitlema, andes ühtlasi ka mõista, et demokraatidel on selleks võitluseks juba ettevalmistamisel massiivne juriidiline operatsioon. Kumb partei kumba oma strateegias "peegeldas" ei olegi siinkohal väga oluline, sest pikalt ülesköetud vaenuõhkkonnas oleks "teineteisemõistmine" või isegi teeseldud respekt vastase suhtes olnud mõlemalt poolelt nagunii välistatud.

Erinevalt Eestist, kus siiski erinevad maailmavaated ja ka nende poliitikud endiselt teevad rõdul koos suitsu ja vahel isegi leiavad omavahelise ühisosa, on USA jagunenud maailmavaateliselt niivõrd vihaselt kaheks, et mingit leppimist pole oodata ka lähiaastatel. Ühel territooriumil elavad koos kaks Ameerikat — progressiivne-globalistlik "uuseliitlik" kosmopoliit vastandub täielikult traditsioonilisele, kristlikule ja kindlasti just ka "libertaarsele" riigi ülereguleerimist ja ideologiseerimist vastustavale isemõtlevale Ameerikale.

Vastuolude süvenedes läheb ka meil samamoodi, kuid hetkel on endiselt siiski aega atra seada ja asja pigem veel huumoriga võtta. Ehk mitte üle kanda vastumeelsust ja vastikustunnet ideede ja ideoloogiate vastu ka neid kandvatele kaasinimestele kui kurjuse kehastustele. Võimalik, et USA-s võiks tuua absoluutsele maa kaheksjagunemisele lahenduse kahe suure partei jaotumine omakorda osadeks, mis tooks kaasa ka binaarse hea ja kurja mütoloogilise vastandumisvõimaluse lõppemise.

Kui demokraadid jaguneksid sotsialistideks ja globalistlikeks liberaalideks ning vabariiklased mõõdukateks paremkonservatiivideks ja käredamaloomuliseks populistlikuks konservatiivseks parteiks, oleks rahval kahe asemel neli liidrit, kellega samastuda ja selle taustal ka hea-kuri vastandumine ähmastuks.

USA kasutades binaarset valikut

Kuid kas selline jaotumine ka päriselus aset leiab, on ettearvamatu ning võimalik, et USA sisevastuolude lahenemiseks tuleb lihtsalt oodata uue põlvkonna pealekasvamist, kelle jaoks esiisade tüli ei ole enam relevantne. Ka viimased arengud sotsiaalmeediaplatvormide poolt oma ideoloogiliste vastaste kontode sulgemisel võivad hoopiski viia selleni, et Ameerika ja temaga koos ka kogu läänemaailm koondub hoopiski edaspidi erinevatesse sotsiaalmeediaruumidesse.

Mida peate teadma väljaspool USA asuvatest binaarvalikutest?

On ebatõenäoline, et laialdaselt respekteeritud paremliidrite blokeerimine ei too kaasa hoopiski uute paremsotsiaalmeedia süsteemide teket, mis süvendaks polariseerumist veelgi.

Siis ei toimuks Paremad kauplemissusteemid enam mitte samas infoväljas, vaid kapseldutakse vastandudes veel lisaks ka täiesti erinevatesse sotsiaalmeediaruumidesse. Valimised on valimised Erinevalt väga tihti kõikjal meedias üpriski jaburalt väidetust, et Trump keelduvat kaotuse korral Valgest Majast lahkumast ja proovivat võimule jääda diktaatorina, ütles Trump intervjuude käigus ise pidevalt, et ei kavatse küll mitte mingil juhul kaotust tunnistada ja võitleb kõikide vahenditega lõpuni.

Seda tegi ta aga korduvalt mainides, et kui vahendid võitluseks on lõppenud, siis valimised on valimised ja ta peab pärast ametiaja lõppu tegema midagi muud. Muuhulgas korra ka mainides, et kaotuse korral läheb pärast Šotimaale golfi mängima. Selline stsenaarium poleks USA-s lihtsalt võimalik ning selle rakendudes - olgu ametiajal või ka vahetult pärast selle lõppu - eskorditaks säärane president tõenäoliselt mõnda sõjaväehaiglasse sundravile kuni paranemiseni.

USA kasutades binaarset valikut

Seega tuleb mõlema Binaarne valik 60 sekundi indikaator ja ka mõlema kandidaadi ähvardusi ning avalikke säutse antud teemal võtta eelkõige valimispropaganda osana, mis ei ole mõeldud ratsionaalsete teadaandmistena selle kohta, mida päriselt mõeldakse, vaid need on suunatud otse ja täielikult elektoraadi tunnete mõjutamiseks ja üleskütmiseks.

President Trumpi eelmine kampaaniapealik, kes peaks olema siiani nii Trumpi kui tema siseringi plaanidest üpriski hästi informeeritud, ütles juba enne valimisi otse välja, et kui Trump kaotab, siis võitleb ta lõpuni kuni jaanuaris toimuvate valimistulemuste kinnitamiseni kongressis ning kaotuse korral kandideerib aastal uuesti.

But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Erinevalt meile meedia poolt valdavalt esitatud kuvandist kui meeleheitlikust lõpuni võitlevast ja aru kaotanud Trumpist — me olime tegelikult hoopis tunnistajaks ühe kogu maailma ajaloo kõige kavalama propagandisti ja ka "populisti" järjekordse uue kampaania algusele. Trump teadis tõenäoliselt ise väga hästi juba novembris, et edu saavutamine kohtus on suhteliselt võimatu. Kuid kuna igal kandidaadil on õigus ükskõik USA kasutades binaarset valikut seaduslikke meetodeid kasutades tulemusi vaidlustada, ei teinud ta ka seaduse mõttes mitte midagi valesti.

Ta kasutas igale USA kodanikule antud õigust kaitsta oma huve nii kohtus kui ka hiljem parlamendis.

Ning kogu avalikkusele tehtud näitemängu eesmärgiks oli ja on praeguseni eelkõige juba enne valimisi ettekavandatud "Trump " presidendivalimiste kampaaniaks "varastatud valimiste" narratiivi ettevalmistamine. Kuivõrd Trump jäi kohtuvõitluste käigus mingil hetkel ka ise uskuma, et tal ongi veel mingi reaalne võimalus päriselt presidendiks jääda, on USA kasutades binaarset valikut kaheldav ning võimalik ainult sel juhul, kui tema psüühikas ongi viimasel ajal toimunud mingi muutus patoloogilises suunas.

Mõningad ebaratsionaalsed käigud ja absurdsed sammud viimasel ajal ei luba välistada, et osava ja geniaalse propagandisti peas ei pruugi kõik korras olla, kuid pigem peaks kõikide käikude tagant endiselt siiski otsima just propagandistlikke motiive. Trumpi populaarsus oli enne ja on ka pärast parlamendis toimunud rüüstamist fenomenaalselt suur ning tema valijaskonna baas on endiselt truu.

Kui Trump seda soovib, ei tohiks tal olla probleemi saada vabariiklaste eelvalimiste võit ka aastal Ning taaskord — kui demokraadid ebaõnnestuvad oma kandidaadi valikus, siis on Trumpil jälle tekkinud reaalne võimalus ka võita.

Ehk olukorras, kus vastane Binaarsed valikud Veebisaidi mallid täiesti teadlikult valetades loonud mitmeid rahva petmiseks mõeldud propagandistlikke stsenaariume Võib-olla kunagi tulevad tõesti välja mingid uued asjaolud, mis paneksid ka siinkirjutajat oma sõnu või mütsi sööma, aga Kanada valiku kauplemismaaklerid siiani mitte ühtegi vähekenegi tõsiseltvõetavat tõendit ei ole avalikkuses olemas.

Peeter Espak: USA arengud kujutavad ohtu kogu maailmale | Arvamus | ERR

Ometi takistati uue presidendi ükskõik millist normaalses õhkkonnas töö tegemist selle argumendiga aastaid, muuhulgas paralleelselt levitades võltsnarratiivi Trumpi soovist kas NATO-st välja astuda või NATO-t nõrgestada, mis on kõikide kättesaadavate tõsiste allikate kohaselt täielik väljamõeldis, mis võeti kasutusele Hillary Clintoni valimiskampaanias Kõik see toimus aga uudiste taustal, millest hakkas üha rohkem avalikusesse tilkuma infot presidendikandidaat Bideni võimalikust seotusest oma poja Hunter Bideni kaudu erinevate rahvusvaheliste afääridega ja võimalikust korruptsioonist.

Skandaali tõsidust tunnistas konservatiivne meedia ja USA ühes suurimas ajalehes the New York Post avaldatud allikad tunnistasid info kohe alguses suure tõenäosusega autentseks. Kogu skandaali nimetas väga tõsiseks ka üks USA erapooletumaid kuid väga selgelt Trumpi vastu olev kriitilisi meediaväljaandeid the Hill vt Saagar Enjeti ja Krystal Balli rohkeid käsitlusi saates "The Rising".

Täiesti hämmastav oli aga USA suurte sotsiaalmeediaplatvormide Twitter ja Facebook avalik ja varjamatu tsensuur antud uudistele ilma ühegi põhjenduseta.

Peamised valuutaoptsioonide tüübid

Toimuv oli kogu vaba maailma ajaloos pretsedenditu meedia- ja sõnavabaduse allasurumine, mis jätkus samade sotsiaalmeediaplatvormide poolt terve valimiste aja ning jätkub praeguseni.

Tõendid erinevate afääride ja kasvõi selgelt korruptsioonile viitavatele tegevustele Ukrainas ja mujal maailmas, USA kasutades binaarset valikut Hunter Bideni tegevus Burismas ja selle võimalik seotus mida ei ole loomulikult kuskil seaduse silmis tõestatud, mistõttu ei saa ka otse kedagi süüdistada, vaid ainult viidata avalikult kättesaadavale infole tema tollal asepresidendist isaga, on olemas ja avalikkus oleks SSYS Share Option Tehingud neist teadlik7 olema oma otsuse langetamisel ka enne valimisi.

Täiesti ilmselge võimalike korruptsioonijuhtumite jadade täielik või osaline tsenseerimine maailma avalikkusest on pretsedent, mis lõi uueks kogu maailma edasise poliitilise ja avaliku debati tuleviku.

See andiski vabariiklastele ja Trumpile kätte ühe tõenäoliselt edaspidi rohkelt kasutatava legitiimse argumendi "varastatud valimistest" üleüldiselt USA kasutades binaarset valikut teadupärast tsensuuri oludes toimunud valimisi ei peetagi Läänemaailmas "ausateks".

USA kasutades binaarset valikut

Eelkõige on toimunu tekitanud olukorra, et teoorias ei ole enam mitte ükski riik ega ühiskond kaitstud suurte meediaplatvormide poolt korraldatud infooperatsioonide, informatsiooni USA kasutades binaarset valikut, moonutatud esitamise või ka täieliku valetamise eest. Kui USA-s võivad suured sotsiaalmeedia platvormid teha vastavalt oma äranägemisele selgelt valimisi mõjutavaid otsuseid ja sekkuda seeläbi ilma mingi kahtluseta ebaeetiliselt valimistesse, siis on tekkinud olukord, kus valimisi saabki nimetada "varastatuks" või isegi "kellegi poolt äravõetuteks".

Nimelt me ei tea, milliseks oleks kujunenud valimistulemus siis, kui väga tõsine ja selgelt üleriigilist uurimist või vähemalt läbiarutamist vajav info Bidenite perekonna tegudest oleks jõudnud ühtviisi vaba sõna varasema leviku reeglite kohaselt kõikide kodanikeni. Võimalik, et paaris kaotatud osariigis olekski paarkümmend tuhat inimest vähem Bidenit valinud ja Trump oleks võitnud. Võimalik on aga seegi, et pärast materjali läbiarutamist ja avalikkuses analüüsimist oleks Biden ikkagi võitnud, sest avalikud ja ka "erapooletud" analüüsid oleksid viinud tõdemuseni, et hetkel on lihtsalt vara esitada süüdistusi ja asja peab selgitama edasine uurimine.

  • Tagurpidi ja negatiivne külg Mida peate teadma väljaspool USA asuvatest binaarvalikutest?
  • WP Share Option Tehingud
  • Parimat valikut eestis binaarset Hennoste Toim.
  • Igapaevane kaubandusstrateegia tasuta

Sellist normaalset vaba sõna ja meediavabadust — lisaks ajalehte the New York Post — aga tsenseeriti avalikult ja poliitiliselt kallutatult. Samasugune tsenseerimine "ebameeldivale" infole ja isikutele aga kestab. Vaba sõna piiramisest Kui Eestis on mistahes parteil toimunu taustal veidi kainet aruteluvõimet, peaks toimunu andma kätte täiesti selge edasise tegutsemisstsenaariumi. Kui me soovime edaspidi vältida olukorda, kus sotsiaalmeediaplatvormid võiksid info tsenseerimises või kallutatud esitamises kokku leppida ja kokku mängida mingi "õige" poliitilise jõuga ning omakorda selle jõudude poolt olevate meediakanalitega, samal ajal tsenseerides "valede" jõudude ja "sobimatu" meedia infot ja pidurdades nende uudiste levikut, siis tuleb tegutseda nüüd ja kohe.

USA teadlased kutsusid Facebooki mitte andma vihakõnele platvormi - Uudised - Maailm - kirjastuskunst.ee

Peame kehtestama reeglid, mil moel on Eestis keelatud ükskõik millise vaba sõna leviku piiramine ning ühtlasi tuleb määrata sanktsioonid platvormidele, mis valimistesse sekkumiseks või muul otstarbel seadusliku "vaba sõna" piiramise või tsenseerimisega tegelevad. Kui seda ei tehta, võib tekkida mis muidugi ei tähenda, et peab tekkima olukord, et kaotame väikeriigina täielikult kontrolli oma infovälja üle ning meid võib hakata juhtima ükskõik milline äriline või poliitiline jõud välismaalt.

Kui ka USA-d kui meie liitlast ega ühtegi sealset parteid pole meil mingit põhjust otse peljata — ükskõik, kas kellelegi meeldib personaalselt rohkem Biden või Trump, liitlas- ja sõprussidemeid tuleb hoida ja ka on hoitud kõigiga —, on sotsiaalmeediaplatvormid riigiülesed, kodakondsusetud ning lähtuvad oma tegevuses eelkõige mitte ühegi riigi kodanikkonna, vaid oma juhtkonna isiklikest huvidest.

Mingil hetkel võivad selle otsustajaskonna huvid hakata kattuma nii Hiina kui ka Venemaa omadega, kui selline areng omakorda kellelegi kasulikuks peaks muutuma. Seepärast tulebki jätkuva sõnavabaduse garanteerimiseks tegutseda kohe, nüüd ja praegu.

Väga harva pakutakse aga piiramatu tähtajaga demokontosid, mis

Pärast võib olla juba hilja. Pühaduse ründamine Mõni päev tagasi toimunud ülesköetud rahva sissemurdmine USA parlamendi hoonesse pärast president Trumpi peetud kampaaniaüritust ja tema täiesti kohatut kõnet rahvale on kahtlemata sündmus, mis on erakordne eelkõige seetõttu, et viimase kahesaja aasta jooksul ei ole kongressi majja ükski sissetungija pääsenud. Ameeriklaste traditsioonilisemat mõttevoolu evivad kodanikudki peavad oma maailmas siiski ühtesid vanimaid demokraatlikke institutsioone peaaegu pühadusteks ning nende teotamist loomulikult millekski väga räpaseks.

Kuid täpselt samasuguseks pühaduseks on traditsioonilise ameerikaliku elukäsitluse kohaselt ka isikuvabadused, indiviidi õigus olla vaba ja mitte elada valitsuse surve või diktaadi all ja ka osariikide vabadus keskvõimu ees. Kogu USA süsteem ongi üles ehitatud elunägemuse kohaselt, mis sätestab, et mitte ükski riigivõimu haru ei tohiks omada liialt palju võimu ja et võim oleks ära jaotatud väga erinevate harude ja meetmete vahel, tagamaks, et kunagi ei suudaks üks isik või üks institutsioon haarata enda kätte kogu võimutäiust ja seeläbi diktatuuri kehtestada.

Sellesse elunägemusse kuulub aga kõige olulisema ja USA kasutades binaarset valikut oleva põhimõttena indiviidi sõnavabadus ja loomulikult ka ajakirjandusvabadus.

Sõltumata sellest, et president Trump käitus 6. Olukorras, kus suur osa meediast esitab vasakult poolt õhutatud vägivalda ja rüüstamisi "rahu ja õigluse eest läbiviidava rahumeelse USA kasutades binaarset valikut ning ükskõik millist endale sobimatut maailmavaadet "pealetungiva kurjuse ja pimedusena" — seda situatsioonis, kus kõik ise näevad, mis tegelikult toimub —, ei saagi eeldada suure osa rahva usaldust oma valimissüsteemi vastu.

Kui meedia ja poliitikud on aastast aastasse esitanud ebausutavaid ja reaalsusest täiesti lahknevaid narratiive ja fakte tõe pähe, ei saagi nn tavaline inimene enam olla kindel, et tema valimissüsteem, kohtuvõim ja poliitiline establishment ei ole võltsid ja kuritegelikud. Viimasel kümnendil, kuid eriti viiel aastal süstemaatiliselt toimunud võltsnarratiivide loomine demokraatide ja nendega seotud meedia poolt on viinud vabariiklaste ja ka sõltumatute ning isegi paljude demokraatide endi usalduse poliitilise protsessi aususesse ja läbipaistvusse absoluutsesse madalseisu.

Sellises olukorras on osavate populistide esilekerkimine mitte erand, vaid reegel. Võltsmeedia, valeuudiste vabrikuks ümberkehastunud ajakirjandus ning tõe esitamine valena ja vale esitamine tõena nii USA-s, Euroopas kui ka meil Eestis juba väga pikka aega ongi peamine põhjus, miks räägime kõikjal Läänes "populistidest" nii parlamentides kui ka presidendiametis.

Need "populistid" mängivad alati ebaausa meedia ja ajakirjanduse või kuidas iganes me ei nimeta avalikku inforuumi süstemaatiliselt kujundavaid institutsioone kaasajal nende valemängus lihtsalt üle ja jäävad seda tegema ka edaspidi.

Võltsuudiste meediale ja sellega sümbioosis olevatele globalistlik-liberaalsetel jõududele, mis süstemaatiliselt propagandistlikke võltsnarratiive loovad, ongi saatuslikuks saanud just nende endi "võltslikkuse" selge läbinägemine ja ka tunnetamine lihtsalt täiesti tavalise talupojamõistuse poolt.

Доллар США ("зеленый", американец, usd), binaarse optsiooni maakler ameerika ühendriikides

Ajupesul ja võltsnarratiividel on teatav piir, mida ületades kaotavad avalikkuse silmis täielikult oma usutavuse ning mille järel ei looda võltsuudiseid ja võltsnarratiive enam mitte päris publiku mõjutamiseks, vaid juba niigi usklike, narratiivide loojate ning nende ülemuste endi usu kinnituseks. Sellise kokkujooksnud ja andetu propagandasüsteemi mängib iga osav populist üle, sest esindades siiski ka osale või suurele osale rahvale tõeliselt olulisi väärtusi ja vastandudes rahva poolt jagatud hirmudele, on see populist lihtsalt kordades tõesema ja ausama kuvandiga, kui ükskõik milline institutsionaalne juba olemuslikult ebaaus võltsuudiste vabrik kunagi olla saab.

Kui Eestis peaks minema samamoodi ja igasugune usaldus asju kainelt arutava ja ka uudiseid ligikaudu "neutraalselt" esitava vaba ajakirjanduse vastu kaob ning see muutub mingi propagandamehhanismi või parteikontori harukontoriks, siis satub ohtu kõik, mida oleme viimase 30 aasta jooksul üles ehitanud ja ka pühaks pidanud.

Õnneks on meil infovälja turvalisuse tagamiseks olemas riigivõimust sõltumatu avalik-õiguslik meedia, mida loomulikult peab hoidma hügieenilise ja puhtana ükskõik milliste praeguste või tulevaste erakondade või ka selgepiiriliste võitlevate ideoloogiate propagandamehhanismidest. Kuid sellest ei piisa, USA kasutades binaarset valikut ka võimalikult parteiülene uudisloome satub ühel hetkel sotsiaalmeediaplatvormide manipulatsioonide ohvriks.

USA kasutades binaarset valikut

Olukord, kus sotsiaalmeediaplatvormid sulgevad pärast pikalt kestnud ebaeetilist ja teatud tingimustel isegi ebaseaduslikku tsensuuri täielikult maailmavaatelise selektsiooni alusel nende ideoloogiale või huvidele mittesobivate mitte ühtegi seadust rikkunud teisitimõtlejate kontosid, on meile kohale jõudnud ning sõnavabaduse piiramine käib täiel tuuridel diktatuurirežiimide eeskujul8 ja sealjuures päris diktatuuririikide liidrite ja Parim tennise kauplemise strateegia kontosid olgu Iraanis või Hiinas mitte puutudes.

Eesti valik Üldiselt võiksid kõik meie USA kasutades binaarset valikut jätkuvate ja veel kindlasti süvenevate segaste aegade taustal USA sisepoliitikas muude tähtsate riigielu küsimuste kõrval - mille hulka kuulub ka parlamentaarne arutelu meie parlamendisaadikute poolt esitatud küsimuse "Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?

USA-s ja mitmetes Lääne-Euroopa riikides toimuv sisepoliitiline kaos ei tõota lähitulevikus mitte midagi head ja meenutab üha rohkem mitte Kui lünki riigikaitses peatselt ei täideta, võime ennast kogemata leida olukorrast, kus ühiskondlikult ülioluline arutelu uue postkapitalistliku jagamismajanduse, patriarhaadi kurjuse, 79 uue seksuaalse orientatsiooni või hoopis nende puudumise, peapiiskop Urmas Viilma kurjuse ja sooneutraalsuse üle muutub meie territooriumi füüsilise okupeerituse tõttu raskendatuks.