Nagu komisjon kohtuistungil rõhutas, peab maksuhalduri kontroll tehingute tegelikkuse ja aususe üle olema piiratud keeluga mis tahes viisil sekkuda ettevõtja juhtimisse. Sellest lähtudes võib kinnitada, et siseriiklik seadusandja kehtestas maksudest kõrvalehoidumise üldise eelduse kõikide ettevõtlusega seotud kulude osas, mis tekivad Belgia maksumaksjal seoses tasumisega mitteresidendist teenuseosutajale ainuüksi seetõttu, et viimane asub liikmesriigis, kus tulu maksustatakse märgatavalt madalama määraga kui Belgias. Prantsusmaa punkt 17 ; Ettepanek Konventsiooniosaliste konverents esitab asjakohased suunised nende artiklite kohaldamiseks. Viimane võib seega otse kontrollida, kas maksumaksja poolt ettevõtlusega seotud kuludena mahaarvatavad kulud pärinevad tegelikest tehingutest.

Kolmapäeval sai eestlasest ametnikust Signe Ratsost Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor.

Parim raamat valikute strateegiate valikute kohta

Ametikõrgendusest teatas kolmapäevasel pressikonverentsil Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Ratso töötas seni Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis direktorina, kus tema juhitud üksus tegeles nii multilateraalset kaubandust kui kahepoolseid vabakaubanduslepinguid puudutava üldise kaubandusstrateegiaga, samuti kaubandusanalüüsi ja erinevaid tööstussektoreid, sealhulgas energeetikat, puudutavate kaubandusküsimustega.

KJ Trading System

Aastatel — juhatas Ratso samas peadirektoraadis direktoraati, mille vastutusvaldkonnas olid WTO, OECD, juriidilised kaubandusküsimused, sealhulgas WTO kaubandusvaidlused ning põllumajandus- ja kalanduskaubandusega seotud küsimused. Ratso alustas tööd Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis Enne Euroopa Komisjoniga liitumist töötas Ratso majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis asekantslerina —vastutades muuhulgas ministeeriumi valitsemisala eurointegratsiooni küsimuste eest ning kuuludes Eesti ELiga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni.

Fractal Trading Systems

Varem on Euroopa Komisjonis nii kõrgele ametikohale ehk peadirektoraadi asepeadirektoriks tõusnud vaid kaks eestlasest ametnikku - Henrik Hololei ja Maive Rute. Ratsoga samal positsioonil olev Rute nimetati Kõige kõrgemal ametnikupositsioonil Euroopa Liidus on Hololei, kes töötab alates Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval kokku viie uue pedirektori ja viie Saksamaa 30 Kaubandusstrateegia määramisest. Kümnest kuus uut juhti on naised.

8 klass ajalugu video nr 26 Saksamaa ühendamine (19. sajandil)

Selmayrist saab Euroopa Komisjoni peasekretär Euroopa Komisjoni ametite puhul oli aga kolmapäeval suurimaks uudiseks see, et Junckeri kabinetiülemast Martin Selmayrist saab Euroopa Komisjoni peasekretär ehk sisuliselt EL-i kõige kõrgem ametnik. Mitteametlikult on Junckeri lähimaks nõuandjaks olevat Selmayri peetud juba varem Brüsseli kõige olulisemaks ametnikuks ning uus ametikoht tähendab seda, et Selmayri karjäär jätkub Komisjonis ka pärast Junckeri ametiaja lõppu.

Toelised binaarsed valikud

Seni Komisjoni peasekretäriks olnud Alexander Italianer läheb 1. Junckeri uueks kabinetiülemaks saab aga Selmayri senine asetäitja Clara Martinez Alberola.

Majczyna ja M. Szwarc, hageja, Rumeenia, esindajad: R. Radu ning D. Bulancea ja A. Vacaru, menetlusse astuja, Euroopa Parlament, esindajad: L.

Toimetaja: Laur Viirand.