Kesk-Euroopas on raiemahud seetõttu tavapärasest suuremad ning see on viinud puidu hinna alla. Selline jätkuv metsade hävimine ja seisundi halvenemine kujutab endast tohutut turu- ja poliitikatõrget.

Euroopa Liidu metsastrateegia loob tugiraamistiku metsi mõjutavate valdkondlike tegevuspoliitikate väljatöötamiseks Eesti Erametsaliidu pressiteade Metsastarteegia raporti poolt hääletasid üksmeelselt ka kõik Eesti kuus eurosaadikut.

Metside kaubandusvalikud

Kuigi metsanduspoliitika on liikmesriikide pädevuses, mõjutavad mitmed EL-i poliitikad aina enam metsade majandamist riiklikul tasandil, aga ka eraomandi tasemel. Seetõttu on väga oluline, et kliima, energia, biloogilise mitmekesisuse, põllumajanduse ja kaubandusega seotud poliitilistes protsessides teadvustataks üha enam EL-i erametsaomanike huve ja omandiõiguse küsimusi.

Metside kaubandusvalikud

EL-i metsastrateegia keskendub metsade säästvale majandamisele ja nende erinevatele majanduslikele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele funktsioonidele ning seab eesmärgiks tagada metsaga seotud ühenduse teiste tegevuspoliitikate kooskõla. Metsadel on mitu Metside kaubandusvalikud ja nad täidavad nii majanduslikke, sotsiaalseid kui ka keskkonnaga seotud funktsioone.

Metside kaubandusvalikud

Nad on loomade Metside kaubandusvalikud taimede elupaigaks ning mängivad olulist rolli kliimamuutuste leevendamisel ja muude keskkonnateenuste puhul.

Peaaegu veerand EL-i metsaalast on Natura raames kaitstud ja suur osa ülejäänud metsadest on koduks mitmetele vähemohustatud liikidele.

Metside kaubandusvalikud

Metsad pakuvad ühiskondlikke hüvesid, sealhulgas inimeste tervise, vaba aja veetmise ja turismi valdkonnas. Eesti Erametsaliidu esimehe Aira Tossu sõnul on metsadel suur sotsiaalmajanduslik tähtsus, mida sageli alahinnatakse.

Metside kaubandusvalikud

Puit on endiselt üks keskkonnasõbralikumaid materjale ja oluline allikas säästva metsanduse rahastamiseks. Seega vaadeldakse strateegias ka EL-i metsatööstust, mis juhindub EL-i tööstuspoliitikast. Puitu peetakse ka uute biotoorainel põhinevate tööstusvaldkondade jaoks oluliseks tooraineks.

Great Opportunity Don't Ignore - Best Trusted Earning Platform - Make Money At Home

Puidu biomass on praegu kõige olulisem taastuvenergia allikas ja annab ligikaudu poole EL-is tarbitavast taastuvenergiast. Eesti metsasektoril on suur potentsiaal panustada kogu Eesti majandusmudeli säästvamaks muutmisse, sh elanike heaolu kasvu.

Metside kaubandusvalikud