Ministeeriumi kava näeb aga ette, et optsioone maksustataks enne kolmeaastase perioodi lõppu vaid osas, mida pole müügi hetkeks välja teenitud. Neljanda ettepanekuna viib Sester valitsusse kava, millega tahetakse muuta füüsilisest isikust ettevõtjate FIE maksustamine ja aruandluse korraldamine lihtsamaks. Kui XXX oleks ise sõlminud oma töötajatega optsioonilepingud, siis oleks vaieldamatult tegemist erisoodustusega. Selle tarvis tuleb luua laenu ülempiir, mida ületavad laenusummad maksustatakse kontserni jaoks protsendilise panditulumaksuga.

Lennart Ruudareporter Rahandusminister Sven Sester.

Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamine Eesti kohtupraktikas Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamise sätete puudumine TuMS-is on tinginud olukorra, kus optsiooniprogrammide maksustamise põhimõtted on kujundanud kaks jõustunud kohtulahendit. Nimetatud lahendis asus Ringkonnakohus järgmisele seisukohale: "käsitletaval juhtumil oli tegemist kindlale isikute ringile suunatud aktsiaoptsioonidega, kelleks olid apellandi juhtkonda kuuluvad isikud ning teistel isikutel väljaspool õigustatud isikute ringi puudus võimalus samadel tingimustel optsioone omandada.

Postimees tegi ülevaate esitamisele minevatest ettepanekutest. Esimene ettepanek on piirata rahvusvaheliste kontsernide kasumite väljaviimist Eestist laenude kaudu. Kuigi emafirmal tuleb laen tütarettevõttele tagasi maksta, võivad need pikaks ajaks venima jääda, mistõttu on sisuliselt tegu maksuvabalt kasumi väljaviimisega. Selle tõkestamiseks plaanib Sester alates Selle tarvis tuleb luua laenu ülempiir, mida ületavad laenusummad maksustatakse kontserni jaoks protsendilise panditulumaksuga.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Kui laen teatud perioodi, näiteks kahe aasta jooksul tagasi makstakse, siis tagastab Maksumaara aktsiaoptsioonide tagastamisel ka tasutud panditulumaksu. Teine ettepanek, mis on meedias viimastel päevadel ehk enim kirgi kütnud, puudutab firmaautode maksustamist ja värvilisi numbrimärke.

Riigikogu istung,13. jaanuar 2016

Sesteri soovib Kõige enam on vastukaja saanud ettepanek muuta ainult ettevõtluses kasutatavate sõidukite numbrimärgid erivärviliseks. Ettepanekute eesmärk on muuta firmaautode maksustamise süsteemi pettusekindlamaks ja selgemaks ning vähendada ettevõtjate jaoks halduskoormust.

Kolmanda ettepanekuna jõuab täna valitsuskabineti lauale kava, millega tahetakse langetada küpsete firmade tulumaksumäära 14 protsendile.

Tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetamismaksumus

Madalat maksumäära hakkab riik arvutama eelneva kolme aasta jaotatud kasumi baasil. Sesteri sõnul on küpsusfaasi jõudnud ettevõtted ülekapitaliseeritud, jaotamata kasumi kogumaht suureneb iga-aastaselt ja potentsiaalne maksutulu jääb riigil kogumata. Seetõttu Valikud strateegiad neile firmadele kehtestama madalama maksumäära, mis motiveeriks ettevõtteid dividendipoliitikat muutma.

В этом контейнере, - произнес Синий Доктор, - находится двадцать или тридцать самых мелких форм нашего вида. Их основной функцией является непосредственное взаимодействие с квадроидами и другими крошечными созданиями, помогающими системе работать. Словом, ход процедуры контролируют морфы.

Neljanda ettepanekuna viib Sester valitsusse kava, millega tahetakse muuta füüsilisest isikust ettevõtjate FIE maksustamine ja aruandluse korraldamine lihtsamaks. Eesmärk on muuta FIE-dena tegutsemine atraktiivsemaks ja toimivamaks, laiendades töötajatele kehtestatud maksusoodustusi või Maksumaara aktsiaoptsioonide tagastamisel tagatisi ka FIE-dele.

Ülevaade: nende maksumuudatustega läheb Sester täna valitsusse

Viienda ettepanekuna soovib Sester luua bürokraatiavaba ettevõtlusvormi väikeettevõtjatele. Selle tarvis on kavas käivitada Ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu maksustab riik Sesteri plaani järgi madalama protsendilise maksumääraga, kusjuures see katab nii tulu- ja sotsiaalmaksu kui kohustusliku kogumispensioni makse.

  • Kuidas kasutada libiseva keskmist binaarsete valikute abil
  • Valikud Kaubandus Halal Haram

Kuuenda ettepanekuna tahab Sester muuta aktsiaoptsioonide maksustamine paindlikumaks, kui ettevõte müüakse tervikuna uuele omanikule.

Praegu peab töötaja hoidma optsiooni vähemalt kolm aastat, et selle realiseerimist erisoodustusena ei käsitletaks. Ministeeriumi kava näeb aga ette, et optsioone maksustataks enne kolmeaastase perioodi lõppu vaid osas, mida pole müügi hetkeks välja teenitud.