Ma teen ettepaneku mitte piirduda selle postitusega, vaid sellel foorumis oleval lingil lülitudava lingi sisselülitamiseks Avatud lähtekoodiga MQL-failidena - mida huvitab programmeerijate ja kõik need, kes soovivad teada saada, kuidas tehnilised näitajad on kirjutatud. Samuti võite olla huvitatud. Tänu hiilgavale võidule Antofagasta merelahingus aasta oktoobris saavutas Tšiili regionaalse ülemvõimu merel Kinder, Hilgemann , II: Ei ole vaja öelda, kuidas nad töötavad.

Livezey Umbes kolm sajandit enne Mahanit ütles Tema Majesteedi teener Sir Walter Raleigh, 2 et see, kel on ülekaal merel, omab ülekaalu kaubanduses, ning see, kes on maailmakaubanduse isand, on ka maailma rikkuse isand tsit. Padfield 1 2.

Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Asaro Trading System

Niisiis võib ka öelda, et põhiliselt mittemerelise ja maismaast piiratud Nõukogude impeeriumi lõplik kokkuvarisemine pika Nagu enamik realistidest strateege, uskus ka Mahan, et rahvusvaheline poliitika on võistlus selle nimel, kes saab mida, millal ja kuidas. Võistlus võis käia territooriumi, ressursside, poliitilise mõju, majanduslike Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman või normatiivsete huvide väärtuste Tõlgitud ingliskeelsest käsikirjast Strategy and geopolitics of sea power throughout history.

Siin ja edaspidi tõlkija märkused. Vt temast Kinder, HilgemannI: 2 Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos pärast.

Lisage metatöötajale liikuv keskmine 4

Võistlejad olid traditsiooniliste rahvusriikide juhid. Sõjaja merevägi olid nende peamisi poliitika elluviimise vahendeid. Üldiselt tähendab mereline võim 3 merejõude ja rannakaitset, merendussektorit ning sellega seotud tööstusharusid, ning kus kohane, ka maaväe ja õhujõudude toetamist. Siiski on mereline võim midagi enamat: see on geograafia, -poliitika, -strateegia, -ökonoomika ja -kultuur; see on riigi merel tuginev võimekus otsustada või mõjutada sündmusi, nende kulgu ja arengut nii merel kui ka maismaal.

Või nagu Sir Julian Corbett 4 kunagi ei väsinud ütlemast, ei ole merelise võimu tõeline olemus mitte niivõrd merel toimuv, vaid pigem see, kuidas ta mõjutab sündmusi maismaal : Tõepoolest, viimastel aastatel on aset leidnud märgatav muutus merestrateegia ja geopoliitika rõhuasetuses: kui siiamaani kõneldi jõust merel merejõudsiis on üha enam kõneaineks saanud jõu kuvamine merelt maale.

Nimelt on mereline võim enamat kui hallid kerenumbritega laevad Till : 2! Mereline võim hõlmab ka teiste väeliikide panust, et mõjutada sündmusi merel, aga ka merejõudude panust, et mõjutada sündmusi maal ja õhus. Lisaks hõlmab mereline võim peale merekasutuse mittesõjaliste aspektide merekaubandus, laevaehitus ja -remont jms samuti laia skaalat valdkondi, mis on seotud riigi strateegilise kultuuri, majanduse, poliitilise kultuuri ja poliitilise süsteemiga.

Eelnev on hea lähtekoht, et vastata näiteks küsimusele, kas Nõukogude Liit oli mereline võim või mitte.

MERELISE VÕIMU STRATEEGIA JA GEOPOLIITIKA AJALOOS

Kitsalt võttes oli Nõukogude Liit seda kindlasti: külma sõja ajal admiral Sergei Gorškovi 5 nutikal juhtimisel oli Nõukogude Liidul esmaklassiline merevägi, mis oli võimeline piirama Ameerika Ühendriikide mereväe operatsioone; Nõukogude Liidul oli suur kaubalaevastik ja üks planeedi suurimaid kalalaevastikke; merega seotud hästi arenenud teadusharud, nagu okeanograafia, ning muljet avaldav laevaehitustööstus. Siiski ei olnud Nõukogude Liit mere- 3 Sea power, sks See Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman on sõltuvalt kontekstist tõlgitud kas mereliseks võimuks või mereriigiks.

Ja mitte ainult Punalaevastiku suhte tõttu teistesse väeliikidesse, vaid kontinentaalse mõtteviisi tõttu, Kontinentaldenken i tõttu, mis iseloomustas nii tema poliitilist süsteemi kui ka poliitilist ja strateegilist kultuuri.

Richard Harding on öelnud, et ajalooliselt on mereline võim sõltunud mitmest omavahel seotud tegurist nii mereväe sees kui ka väljaspool: Mereväe tegelik tugevus sõltus tugevasti rahast, keskse juhtimise võimekusest, tegelike mereliste ressursside kvaliteedist ja kvantiteedist, laevadest, meremeestest ja ohvitseride korpusest, merelisest infrastruktuurist ja poliitilisest ning mereväelisest otsustamise headusest Harding Peter Padfield tegeleb seda tüüpi ühiskondade põhiomadustega, mis on sündidud merelise majanduse mõjul 3.

Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Taistooajaga binaarsed valikud

Ta väidab, et mereline majandus loob eeldused, et riik võiks olla mõjuvõimas ning et merevägi võiks hästi edeneda. Mereline ühiskond 1 toetab arusaamist merekaubanduse tähtsusest ühiskonnas ja riigielus ning loob seeläbi tingimused merekaubanduse õitsenguks; 2 edendab sotsiaalselt ja poliitiliselt kaupmeeste kihti, aidates kaasa väärtuste süsteemi arengule ja sellisele riigivalitsemisele, mis toetab kaubandust; 3 võimaldab mereväe arengut osalt tänu sellele, et on tõhusam mereväele vajalike ressursside leidmisel, ja osalt seetõttu, et kaupmeeste kiht näeb mereväes kaubanduse kaitsjat, nii otseselt kui kaudselt.

Liikuv keskmine: indikaatorfunktsioonid

Nicholas Rodger võtab eelneva hiilgavalt ja lakooniliselt kokku nii: 1 Absoluutne monarhia oli peamiselt selline valitsemissüsteem, mis mobiliseeris pigem inimjõudu kui raha. Kuigi olles tõhusam keskaegsetest riikidest, oli absoluutne monarhia halvasti kohandatav sellise koorma kandmiseks, mida nõudis merevägi.

Siit ka lord Havershami kuulus tsitaat: Teie Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman ja kaubandus on nii tihedalt seotud ja omavahelises sõltuvuses, et neid ei saa lahutada; teie kaubandus on teie meremeeste ema ja amm, teie meremehed on teie laevastiku elu ja teie laevastik on teie kaubanduse turvalisus ja kaitse, ning mõlemad kokku on Britannia rikkus, tugevus, turvalisus ja hiilgus Richmond Veelgi enam, Britannia mereline võim ei seisne mitte ainult mereväes ega lahingulaevastikus, vaid tema valitsuse, poliitilise süsteemi, sõjaväe, kolooniate ja merelise majanduse tõhusas lõimimises vastavalt riigi eesmärkidele Harding Viimase puhul väärib märkimist, et maismaavõimu sõjaline režiim suudab end jõuga alal hoida, aga merevägi nõuab avalikku toetust.

Autokraatia sobib armeele, merevägi nõuab aga konsensust Rodger Sel põhjusel kukkusid Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Prantsusmaa kui ka Hispaania läbi mereväelisel ja strateegilisel proovilepanekul vastavalt Samamoodi kukkusid nii keiser Wilhelmi Deutches Reich kui ka Hitleri Drittes Reich läbi mereväelisel ja strateegilisel proovilepanekul Ka Tsaari- ja Nõukogude Venemaaga juhtus Ajaloolased eristavad n-ö orgaanilisi merelisi võime, mis arenesid loomulikult Vana-Kreeka või keskaegse Itaalia linnriigid, Britannia, Madalmaad, Rootsi, Norrakunstlikult tekkinuist, mis sündisid imperaatori, tsaari, khaani, sultani kapdan paša Ottomani impeeriumi admiralitiitel käsul.

Tegelikult on autoritaarsetel või isegi despootlikel riikidel ja režiimidel olnud tõhusaid merevägesid: Hispaania Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Real, Louis XIV või Napoleoni aegne Prantsuse merevägi, Ottomani sultanite ja kapdan pašade galeerilaevastikud, barbari piraadid, Nõukogude merevägi, Kolmanda Riigi Kriegsmarine.

Siiski, nagu Alfred Gemstone bot kaubanduse signaalid ütleb, hirmuvalitsejad [] on läbi aegade pidanud laialdast merekaubandust ja neil on olnud hiilgav merevägi, mis on olnud palju sihikindlamad kui vabade inimeste Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman sündmuste kulg seda võimaldaks.

Selliste näidete häda on aga Ilias Iliopoulos süsteemide jätkusuutlikkuses pärast despoodi surma tsit.

Lisage metatöötajale liikuv keskmine 4

Till : Tõepoolest, Venemaa keiserlik merevägi sündis imperaatori ukaasi alusel, mis väljendas konkreetset dünastilist tahet ja millel puudus püsivus, kui asjaolud muutusid. Näiteks ehitas Peeter I mereväe just nimelt merekaubanduse ja lääneliku mõtteviisi äratamiseks, ning viis isegi oma pealinna Peterburisse, et seda kõike võimaldada.

Livezey Umbes kolm sajandit enne Mahanit ütles Tema Majesteedi teener Sir Walter Raleigh, 2 et see, kel on ülekaal merel, omab ülekaalu kaubanduses, ning see, kes on maailmakaubanduse isand, on ka maailma rikkuse isand tsit. Padfield 1 2.

Tema mereväes oli palju välismaalasi, ta õppis isiklikult laevaehitust Amsterdamis ja Deptfordis. Ta tegi kõik mis võimalik, et muuta kontinentaalne Euraasia riik Venemaa mereriigiks ja merekaubanduslikuks riigiks. Sellest hoolimata oli see paljudele tema alamatele ja järglastele liiga suur muutus. Vaatamata perioodilisele õitsengule näiteks Ajaloo iroonia on see, et kui Stalin aastate teisel poolel enamiku oma admirale hukkas, järgis ta osalt traditsioonilist Vene tava võimaliku poliitilise, sotsiaalse ja intellektuaalse vastuhaku kõrvaldamiseks.

Pole ime, et Stalini ajal, kui poliitiline ebakorrektsus võis olla saatuslik ning komandöri asetäitjatel poliitalal oli suur mõjuvõim, talitas enamus mereväe isikkoosseisust rangelt vaid ettekirjutuste järgi. Taktikaline ja operatiivne algatus olid väga piiratud ja sooritus kesine.

Liikuv keskmine: indikaatorfunktsioonid

Üldiselt võime nõustuda Stuart Slade iga vt Cable 22 23et Stalini-aegne Nõukogude Liit on hea näide katastroofilistest tagajärgedest, kui üritada maismaale orienteeritud strateegilisi ja operatiivseid kontseptsioone rakendada mereväes. Kokkuvõttes ei olnud ega ole merelise võimu arenemisel pikemas perspektiivis määravaks vaid liberalism ja demokraatlikud põhimõtted iseenesest, vaid pigem administratiivne tõhusus raha leidmisel ning selle arukas kasutamine.

Ikkagi on need omadused üldiselt seotud Aristotelese-Jeffersoni stiilis piiratud valitsuse ja liberaalse ning inimkeskse ühiskonnaga, põhinedes Kreeka-Rooma ning juudikristlikel läänemaistel väärtustel. Lõppude lõpuks olid paljud uuendused navigatsioonis Euroopa keskaja lõpul saavutatud tänu suhtlemisele islamimaailmaga, isegi sõna admiral on pärit araabia keelest ja tähendab mere vürsti.

Indicator Spotlight: The Kaufman Efficiency Ratio and Balanced Momentum

Teisel pool maakera ehitas Korea esimesed soomustatud sõjalaevad ja Hiinas uhkeldas Songi dünastia pkr maailma võimsaima ja tehnoloogiliselt keerukaima mereväega Paul C. Forage; tsit. Siiski oli euroopaliku lähenemise puhul merelisele võimule omane a selle sõjaliste ja kaubanduslike aspektide tihe seotus, b merelise võimu seos kindlate väärtustega ning järelikult c kindel valitsemisstiil. Väide kõlab nii: Meresõit ja kaubandus toodavad kaupmehi. Kaupmehed koguvad rikkust ja seejärel poliitilist võimu, et esimest kaitsta ja arendada.

Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Kasutage ara aktsiaoptsioonide vaartust

Tihti on nad valitsuses enamuses ja suruvad omi mõtteid teistele peale. Need mõtted edendavad kõigepealt kaubandust: informatsioonivabadus ja seega ka mõttevabadus, avatud ja vastutusvõimeline valitsus, õiglane maksustamine, sotsiaalne süsteem kõik ka tänapäeval tuttavad liberaalsed väärtused Till : Padfield See sõnakasutus tuletab meelde, kuidas Vana-Kreeka poliitikud ja kirjanikud kirjeldasid Ateenat, eriti Periklese kuulsaid sõnu Thukydidese järgimis ülistasid hinge vabadust peamise merelise võimu Ateena thalassokraatia kujutamisel.

Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman 2-paevase kauplemise strateegiad

Perikles ise seletas Ateena merelise võimu üleolekut tolle aja riigivalitsemise kontekstis poliitilise süsteemi ja kultuuri abil: Ateena kodanikud olid harjunud oma riigi eest lõpuni võitlema, aga mitte seepärast, et nad Andrea Unger Trading System selleks kohustatud või terve elu jooksul selleks valmistunud nagu näiteks ka kontinentaalse riigi Sparta kodanikudvaid pigem võitlesid nad Ateena eest oma veendumuste tõttu, sest olid vabad mehed, kes olid sündinud ja üles kasvanud vabas polises, vabas ja demokraatlikus riigis Ilias Iliopoulos Samamoodi kirjeldas See vabadus tulenes mereväest ja merelisest ülesehitusest ning asjaoludest, mis sellist ülesehitust võimaldasid.

Nicholas Rodger kirjeldab seda nii : 1 autokraatiad suudavad piisavalt hästi hallata sõjaväge, sest põhiküsimuseks on elavjõu ja selle varustuse mobiliseerimine; 2 merevägi vajab aga konsensust, sest ta nõuab reederite, meremeeste, kaupmeeste, finantsistide ja investorite maksimaalset kaasatust.

Siit ka merelise võimu, liberalismi, vabaturumajanduse ja õitsengu seosed: 1 samavõrd kui mereriigid saavad kasu merest kui transpordikeskkonnast ja kaubandusest, õitseb ka nende kaubandus; 2 nii palju kui nad suudavad merejõudude siirmise ja maismaale jõu kuvamise strateegilisi eeliseid kontinentaalsete vastaste vastu ära kasutada, saavutavad nende strateegiad edu; 3 seepärast mereriigid üldiselt õitsevad rahuajal ja domineerivad sõjas ning saavad vältimatult mõjuvõimsateks riikideks.

See on ainus mõistlik seletus piiratud territooriumi, elanikkonna ja ressursidega väikeriikide edule, nagu Vana-Kreeka polised linnriigidhiliskeskaegsed ja varauusaegsed Itaalia linnriigid, Madalmaad, Rootsi, Inglismaa ja paljud teised. Sir Julian Corbetti arvates selgitab ainult mereline võim, miks üks väike riik nagu Britannia oma nõrga sõjaväega suutis endale haarata enamuse soovitud valdusi maakeral ja teha seda suurte maismaariikide arvel Nota bene: mõned riigid on merelise võimuga seotud riskide tõttu öelnud lahti selle eelistest ja võimalustest: 1 Üks Hiina keiser tegi seda täiesti teadlikult.

Pärast peaaegu aastat kestnud muljetavaldavaid merelisi ettevõtmisi keelati igasugune merelaevade ehitamine ja välismaale reisimine, sest Hiina valitseja ei teadnud, millega see kõik lõppeda võiks. Nõnda jäi Jaapan üha rohkem maailma arengust maha, kuni Ameerika Ühendriikide mereväe kommodoor Perry selle isekehtestatud isolatsiooni aastal purustas samas: Samuti ei ole võime merel otsustavalt tegutseda tingimata seotud riigi suurusega, nagu seda näitab Tänu hiilgavale võidule Antofagasta merelahingus aasta oktoobris saavutas Tšiili regionaalse ülemvõimu merel Kinder, HilgemannII: Ameerika iseseisvussõja meresõja ajalugu, aasta Briti-Ameerika sõda eriti USS Monitori ja CSS Virginia 8 vastasseis ja Ameerika kodusõda näitavad ka võrdlemisi väikese mereväe operatiivset võimekust Iliopoulos 97; vt ka Anderson Balti riikide puhul on kahtlemata märkimisväärne, et pärast iseseisvuse saavutamist hakkasid vast loodud riigid oma merejõude looma, et raskelt kättevõidetud iseseisvust säilitada aastal tegi väike Eesti merevägi koostööd Briti eskaadriga, mis oli tol ajal kontradmiral Walter Cowani 9 juhtimise all, osaledes operatsioonides enamlaste vastu.

Eesti merevägi pidas oma esimese lahingu aasta juunis, kui tema laevad hävitasid venelaste suurtükipositsiooni Dünamündes ja liikusid mööda Väina jõge 7 Matthew C. Perry Ameerika Ühendriikide mereväe kommodoor, kelle tegevus aastatel pani aluse Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman isolatsiooni lõpetamisele.

Riigi esindamine on tavaliselt üks mereväe eksistentsi põhjendusi. Mõnel juhul on vaid mereväe olemasolu kaitsnud, tugevdanud või uuendanud riigi ja rahvuse ajaloolist ning kultuurilist identiteeti. Ameerika Ühendriikide mereväe esilekerkimine nn barbarisõdade 11 ajal aitas kaasa USA kui riigi kujunemisele ning tema rahvastiku enesehinnangu tõusule.

Lisage metatöötajale liikuv keskmine 4

Kuigi Alfred Thayer Mahan tavatses oma analüüsides tõsta merelised huvid Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine ja korrigeerida laialt levinud merelise võimu mõju tähtsuse alahindamist : v, viiion John Mearsheimer ja Paul Kennedy ometi nõudnud maismaavõimu ning -sõjaväe tähtsuse kaitsmist mereväe ja merelise võimu ees Mearsheimer ; Kennedy Mõlemad väited on kahtlemata hästi argumenteeritud, kuid paistab siiski, et uuemal ajal on mereriigid suutnud lahendada kõik kontinentaalsete vastaste põhjustatud strateegilised probleemid.

Suurbritannia sobib eriti hästi merelise võimu geopoliitika ja strateegia kehastuseks. Sir Winston Churchill kirjutab: Neljasaja aasta kestel on Inglismaa välispoliitika alati vastu seisnud kõige 10 Siin kirjeldab tsitaadi autor sõjategevust Landeswehri sõjas.

Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman Binaarsed variandid on panused

Eesti merevägi sai lahinguristsed Vabadussõjas siiski juba aasta detsembris, kui alustati dessant- ja laevastiku tuletoetuse operatsioonidega idarinde tagalasse põhjarannikul. Vt Reet Naber, Eesti merejõudude juhatajad : Lühielulood.

Pole oluline, kas see on Hispaania või Prantsuse keisririik või Saksa keisririik või Hitleri režiim. Sel pole midagi tegemist valitsejate või rahvustega, määrav on üksnes see, kes on kõige tugevam või potentsiaalselt kõige vägevam türann : ; H.

Rajandi tõlge. Tõesti, Briti merelise ja maismaavõimu suhete ajalugu on nii eriline, et väärib lähemat vaatlust. Peale Prantsusmaa ärakasutamist Hollandi vastu aastatel jätkas Suurbritannia Prantsusmaa kasutamist, et kiirendada Hispaania merelise võimu allakäiku, saades erilist kasu Utrechti rahust aastal.

Pärast rohkem kui aastast vastupanu esilekerkinud võimsale Euroopat ühendavale kontinentaalsele riigile vabariiklikule ja Napoleoni Prantsusmaale kulutas Suurbritannia Pärast Bismarcki edukat Reichsgründung it aastal Kinder, HilgemannI: ning sellest tulenevat uue arvestatava jõu esiletõusu Euroopa geopoliitilises keskkonnas ning Saksa maismaavõimu intensiivistunud taotluste tõttu keiser Wilhelm II juhtimisel mereliseks võimuks saamisel, kui ehitati laevastikku ja vallutati kolooniaid samas:pidi senine merelise võimu hegemoon oma eesmärgid üle vaatama ja lähenema endisele geopoliitilisele rivaalile Venemaale ja ka Prantsusmaaleet vastu astuda uuele kontinentaalse hegemoonia taotlejale Saksamaale.

Kuigi Suurbritannia oli enda arvates liberalismi, parlamentarismi ja kodanikuühiskonna kantsiks, lähenes ta Venemaale, keda Inglise arvamusliidrid ning vaimuinimesed olid kogu Niisamuti astus konservatiivne Suurbritannia aastal liitu Nõukogude Liiduga Ilias Iliopoulos Kindlasti võib vastu väita, et Suurbritannia selline käitumine oli pigem erand kui reegel, samas on selline vastuväide kohatu.

Ameerika ja Suurbritannia vahel viimane on kontinendi mõõdus mereline võim, mitte mõni väike rannaäärne saar on palju olulisi erinevusi. Siiski on mõlema praktiline geopoliitika, strateegia ja riiklus kahtlemata ühtmoodi mõjusad: Anglo- Ameerika geopoliitilises ja strateegilises kogemuses on valdav jõutasakaalu poliitika võimaliku kontinentaalse hegemooni vastu Euraasias Mackinder Olles algul kontinentaalne riik, millel õnnestus Kaubandussusteemid ja meetodid Perry Kaufman mereriigiks, on Ameerika Ühendriigid Mackinder seda nimetas, samal ajal kui Briti mereline võim selleks võimeline ei olnud: Isegi NATO idasuunalist laienemist pärast külma sõja lõppu ja Ameerika sõjalise võimu ülesehitust kommunismijärgsel Balkanil tajutakse ning kirjeldatakse kui postsovetliku Venemaa ennetavat tasakaalustamist, kuigi seda ametlikult iialgi ei tunnistata vt Brzezinski, Kissinger, Mearsheimer jt.