Tehingud, mida mõõdetakse viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele Võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglase väärtuse määramine 16 Tehinguteks, mis on mõõdetud viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele, mõõdab ettevõte võimaldatud omakapitaliinstrumendid mõõtmiskuupäeval tuginedes kättesaadavatele turuhindadele ja võttes arvesse neid tähtaegu ja tingimusi, mille juures neid omakapitaliinstrumente võimaldati paragrahvide nõuete teema. USA hea raamatupidamistava kohaselt on konsolideerimisel mitu kriteeriumi, samas kui IFRS-i kohaselt saab ettevõte konsolideerida lähtuvalt võimust, mida ta saab rakendada teise üksuse finants- ja tegevuspoliitikas. Võla komponendi osas kajastab ettevõte saadud kaubad või teenused ning kohustise nende eest tasuda vastaspoole poolt kaupade tarnimisel või teenuse osutamisel vastavalt rahas arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute tingimustele paragrahv , Omakapitali komponendi puhul kui üldse , kajastab ettevõte saadud kaubad või teenused ning omakapitali suurenemise vastaspoole poolt kaupade tarnimisel või teenuse osutamisel vastavalt omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute tingimustele paragrahv

IFRS-standardeid kasutavad ettevõtted kogu maailmas oma finantsaruannete koostamiseks üha enam.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Allpool selgitatud erinevused on vaid mõned olulised erinevused ja sellest hetkest alates. Tulude kajastamise osas on USA raamatupidamistava välja töötanud üksikasjalikud juhised erinevatele tööstusharudele, hõlmates teiste USA raamatupidamisstandardite organisatsioonide soovitatud standardeid. IFRS seevastumainib suunistena kahte peamist tulustandardit koos paari tulude kajastamisega seotud tõlgendusega.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Samuti on mõned olulised erinevused seoses kulude kajastamise aja ja kajastatava summaga. Instrumente, mida IFRS aktsiaoptsioonide kulud üldtunnustatud raamatupidamistava käsitles omakapitalina, käsitatakse IFRS-i standardite kohaselt võlakohustustena.

USA hea raamatupidamistava kohaselt on konsolideerimisel mitu kriteeriumi, samas kui IFRS-i kohaselt saab ettevõte konsolideerida lähtuvalt võimust, mida ta saab rakendada teise üksuse finants- ja tegevuspoliitikas.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Nende uute üksuste aruandluse ja tulemuste eest vastutamine võib mõjutada ettevõtte rahastamiskorda ja veel mitut valdkonda. LIFO-d kasutavatel ettevõtetel tuleb üle minna muudele kuluarvestusmetoodikatele.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Kokkuvõte: 1. Kulude kajastamisel on ettevõtte poolt tunnustatava ajaperioodi ja kulusumma osas mõningaid erinevusi. IFRS võimaldab konsolideerimist, lähtudes ettevõtte võimust teise üksuse finants- ja tegevuspoliitikas.

IFRS aktsiaoptsioonide kulud

Lemmik Postitused.