Mõnda platvormi on API-d vaikimisi sisse ehitatud. Investeerimisega seonduvate riskide loetelu on kirjeldatud lühiprospektis. Kalkulaatori arvutuste tulemusel kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Internetipangas lepingu lõpetamiseks tuleks esmalt võtta ühendust investeerimistoega telefonil või e-posti aadressil investeerimistugi swedbank.

Nendest reeglitest on erisusi, vt Google disainijuhis, jaotis Standard Methods.

Web API versiooni strateegia Bitcoin Yig ish

Erimeetod on selline, mis kaldub kõrvale standardsest REST semantikast. Nt infosüsteemi omaniku vahetus.

Web API versiooni strateegia FTTO jagamise valikud

Kus vähegi võimalik, tuleks kasutada REST standardmeetodeid. Google disainijuhis, jaotis Custom Methods pakub skeemi erimeetodite vormindamiseks custom verb. Viimane on uuem, TCP-põhine, veebisirvija ja -serveri vahel üheaegselt kahes suunas andmeedastust full-duplex võimaldav andmevahetusprotokoll.

Vt ka Google disainijuhend, jaotis Sorting Order. Vrdl Google disainijuhend, jaotis Common Design Patterns.

See tähendab, et sama päringut saab võrgutõrke korral ilma kahjulike kõrvalmõjudeta uuesti saata. Kui päringut ei saa teha idempotentseks, siis peaks iga päringsõnum sisaldama unikaalset idempotentsus-ID-d.

Juurdepääs väliseks kasutuseks mõeldud API-le võib olla kas piiramata või piiratud autentimistokeni abil, mis tuleb päringule kaasa panna kas ühe parameetri või HTTP päises oleva väärtusena. Siiski tuleb igal konkreetselt juhul selgitada, kas JWT kasutamine on arendajale jõukohane ja äriliselt ning tehniliselt põhjendatud.

Logi sisse

Versioneerimisel on otstarbekas kasutada semantilist versioneerimist. Vt Google disainijuhis, jaotised Compatibility ja Versioning.

Web API versiooni strateegia Jaga valikute jututuba

Masinliides tuleb täielikult dokumenteerida. Formalismi kasutamine. Vajalik on formaalne kirjeldus, mis ühtlasi peab olema ka inimloetav.

Sisemine API avalikule API-le - versioonimine |

Formaalne kirjeldamine ei Web API versiooni strateegia eesmärk omaette, vaid vahend kirjelduse täielikkuse ja üheseltmõistetavuse saavutamiseks. Eelistatud on OpenAPI kirjelduskeele kasutamine.

Web API versiooni strateegia Automaatsed binaarsed valikud

Näite või näidete lisamine on tingimata vajalik. Seejuures kirjeldamine ainuüksi näite abil ei ole piisav. API kirjeldus peaks olema navigeeritav. API kirjeldus tuleb selgelt, tavaliselt avalikult, publitseerida.

1 API elutsükkel

API kirjeldust tuleb hoida ajakohasena. See tähendab, et API käitumine peab vastama kirjeldusele. Mõnda platvormi on API-d vaikimisi sisse ehitatud. Testid peavad hõlmama kõiki ressursitüüpe ja kõiki meetodeid.

Web API versiooni strateegia Parim ettevote investeerida Bitquoins

API testid tuleb automatiseerida vähemalt testikogumit käitava skripti tasemel. Vajalik võib olla ka API kasutuse monitooring turvakaalutlustel. Vastavad võimalused tuleks ette näha juba API kavandamisel.