Pikemalt artiklis Strateegiline luure Strateegilise luure teostatakse spetsiaalsed luurestruktuurid: nad tegelevad nii üldiselt luure, kui ka sõjalis-strateegilise luurega. Esimese maailmasõja kogemus näitas uute relvade-tankide, lennukite ja allveelaevade võimalusi.

Ülikooli teeside jagamine. Vikipeedia on koht kus saab jagada teaduslike saavutuste tulemusi ja argumente, sest tegemist on entsüklopeediaga. Väike keeltest tulenevalt on Vikipeedia esmalt kultuuri teabe ja mälu jagamise koht ja alles siis on tegemist teadusliku info jagamisega interneti abil.

Vaja on põhjendatud teksti, sest ilma viiteta ei ole võimalik kontrollida tõepära. Entsüklopeedia mõte on allikatele tuginemine.

Uurima peab teemat rohkem ja on sellega seoses on vaja teada motivatsiooni inimestel. Sellega seoses leiame, et on vaja uurida motivatsiooni alusid, kuidas panna inimesed kirjutama.

Soot Stock Options

Keele rääkijate arvut oleneb kuidas saab keeles väljendada midagi. Eesti keel on suur keel võrreldes veelgi väiksemate soome-ugri keelte rääkijatega.

Samaljal on eesti keel võrreldes inglise keele rääkijatega väike keel, mis tähendab, et võimaluste arv on hierarhiline. Vikirakenduslikus on ülioluline aspekt kui inimesed hakavad panustama oma aega süsteemi.

Navigation menu

Peab uurima, kuidas kirjtamist mõjutavad väliskeskkonna tegurid nt otsingumootorid toovad esile Vikipeediat. Samuti oleks kasu turunduse tundmisest seoses Vikipeedia levitamisega ja kommuuni kasvatamisega. Tegemist pole uue leiutiste edastamise kohaga, vaid lemasoleva teadmise väljendamisega. Keeleline probleem tekib kohe kui peab hakkama uuet väljendama olemasolevate sõnade abil. Teiseks väike keeltes on Vikipeedia roll teine kui suur-Vikipeediatel.

Väike keeltes on Vikipeedia rolliks säilitada ajalugu, kogukonna kultuuri. Vikipeedia rakenduslikuse uurimine on vajalik suur ja väike keelte näidetel, kus on suurimad kommuunid ja kuidas nad edukalt tegutsevad.

Navigeerimismenüü

Vikipeedial on oma tekstiredaktor, millest on keeruline aru saada esmalt, kui alustada tekstide sisestamist või nende muutmist. Väike keeltes on rohkem tegemist Vikipeedias märkemete tegemisega kui entsüklopeedia loomisega.

Igapaevase strateegia valiku strateegia

See omakorda mõjutab motivatsiooni ja turunduslikke tegevusi. Kommunikatsioon ja kommuuni olemasolu on vajalik, et inimesed panustaksid oma aega kirjutamisesse. Konkurente teabe otsinguks on väga palju teisi. Väike keeltes on väike kasutajate arv vikipeedia kommuuni väheste kasutajate tõttu. Kommunikatsioonis ja turunduses on vajalik keerata tähelepanu kuidas otisngumootirid reageerivad.

Kirjutamisel tuleks keerata tähelepanu rohkem uuele kui ainult tõlgitud Vikipeedia sisuloomele. Vikipeedia probleemid väidetena Wikimedia Eesti ja Vikipeedia kogukonna kaugenemine teineteisest.

Parimate valikutehingud API

Strateegia ei mõjuta midagi. Globaaalne vs kohalik arutelu Vikipeedia ja MTÜ kaugenemine on probleem Toimetajaid on vähe võrreldes materjaliga.

Vikipeediat ei osata ega taheta ära kasutada praktilises õppetöös. Vikipeedia toimetamine on kõigile avatud ja võimalused panustamiseks. Usaldus ühiskonnas st allikana ei või täiesti Vikipeediat kasutada Õigekeelsus st palju on vaja toimetada tekste Vikipeedia Korrake FX valikuid st kogukonna tunnetus. Vikipeedias alustamine st kohanemise raskused.

Viidete panemise kohutsus. Kommuuni suurusest oleneb aktiivsete Voimalus strateegia Wiki. arv. Teaduse vs mitte-teadusele osutamine.

Strateegia

Kirjutamiseks motivatsiooni leidmine on rakse. Ülikooli teeside jagamine st uute avastuste kajastamine.

Minu kaubandusstrateegia raha haldamine

Arutelu Voimalus strateegia Wiki. ja võimalikud lahendused[ edit ] Eelnevalt väljatoodud arutelu põhjal on võimalik öelda, et lahendusi oodatakse süsteemaatilisel tasandil. Hetkel lahendused keskenduvad konkreetsele probleemile, mitte tervikule, mille aluseks paistab olevat kogukonna sidusus, kogukonna suurus ja motivatsioon.

Vikipeedia 4.