Peaküsimused, mida ettevõtete juhid peavad endale turunduse strateegilise kontrolli käigus esitama: Millised strateegiad töötasid, millised mitte? Keskele kinni jäädes peab ettevõte arvestama madala kasumlikkusega ja ärimahtudega, kuna kliente ei ole piisavalt ja puuduvad ressursid et ehitada üles organisatsioonikultuuri mis toetaks näiteks eristumisstrateegia elluviimise motiveeritud meeskond, klienditeenindus, tootearendus. See on ühtlasi ka hetk, mil ettevõte on valiku eest kas tegutseda edasi või lõpetada tegevus. Eristamisstrateegia Eristamisstrateegia hõlmab toote positsioneerimist viisil, mis eristab seda teistest turul.

Toote strateegia valikud

Praktikas võib ettevõte alustades, kui puuduvad nii kõrged püsikulud kui ka investeeringuvajadused, valida madalate kulude strateegia, kuid hiljem võib see muutuda. See on ühtlasi ka hetk, mil ettevõte on valiku eest kas tegutseda edasi või lõpetada tegevus.

Eristumisstrateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on toote või teenuse unikaalsus, mis eritab ettevõtet konkurentidest. Eristuda on võimalik näiteks disaini, brändi, tehnoloogia, kvaliteedi, klienditeeninduse, toote omaduste, garantii, lisateenuste või kättesaadavuse kaudu.

Toote strateegia valikud

See muudab konkurentide teiega võistlemise võimatuks. Eristamisstrateegia Eristamisstrateegia hõlmab toote positsioneerimist viisil, mis eristab seda teistest turul.

Toote strateegia valikud

Teie tootel peab olema erifunktsioon, mis erineb teistest saadaolevatest funktsioonidest. Hea näide ettevõtte eristamise strateegiat kasutavast ettevõttest on Apple. Apple eristab ennast kasutajasõbralike arvutite ja elektroonika omamisega.

Toote strateegia valikud

See annab neile turu sarnaste toodete ees eelise. Samuti aitab see kaasa kasumlikkusele, kuna see eristav tegur võimaldab neil küsida kõrgemaid hindu kui sarnaste toodetega konkurentidel. See strateegia on populaarne, kuna see annab ainulaadse müügieelise ja loob kõrgemad hinnapunktid.

Account Options

Kui ei ole, siis miks? Millised olid otseste ja kaudsete konkurentide strateegiad?

  • EU Emini kauplemise strateegiad
  • Kauplemisstrateegia tegeliku vahemiku abil

Kas need aitavad saavutada eesmärke? Millised muud olulised tegurid ja sündmused ettevõtte mikro- või makrokeskkonnas mõjutasid ettevõtet või kogu tegevusvaldkonda? Kuidas koostada turundusplaani?

Direct Deposit: $306.72 into PayPal - Earn PayPal Money Fast \u0026 Easy in 2021 - Branson Tay

Turundusplaani koostamine põhineb kindlatel järjestikustel tegevustel ning kindlate turundusplaani osade väljamõtlemisel ja kirjutamisel. Situatsioonianalüüsi käigus analüüsitakse: — turunduskeskkonda eelkõige tarbijaid ja konkurente — konkurentsisituatsiooni — klienti Prognooside tegemiseks annavad aluse varem tehtud analüüsid.

Toote strateegia valikud

Prognoosid tuleb teha turusituatsiooni võimaliku arengu, klientide vajaduste ja nende võimaliku muutuse ning konkurentsisituatsiooni ja selle muutuste kohta. Eesmärkide püstitamine peab tulenema organisatsiooni üldistest eesmärkidest. See peaks arvestama ettevõtte võimalusi, üldisi sihte, turusituatsiooni ja tulevikutrende.

Toote strateegia valikud

Eesmärkide saavutamiseks sobiva strateegia väljatöötamises tuleb arvestada ettevõtte sise- ja välisvõimalusi, organisatsiooni liikmete väärtushoiakuid ja püüdlusi ning püstitatud eesmärke.