IT süsteem, mis toetab erinevate programmide rakendamist. Programmi täitmise kohta antakse aru igal aastal so tulemusaruanne valdkonna tulemusaruande koosseisus. Haridus- ja Teadusministeerium koostas strateegia elluviimiseks programmid vt allpool ja investeerimise põhimõtted investeerimise põhimõtete 5.

Kuidas kaasa rääkida? Haridus, noorsootöö, teadus ja eesti keel on Eesti riigi ja rahva püsimajäämise olulised alustalad.

Parema tuleviku huvides vajame kaasamõtlejaid, et saada paremini aru nii Eesti edulugudest kui ka vajakajäämistest. Eelkõige on kaasamõtlemist tarvis selleks, et jõuda ühise visiooni ja strateegiani, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi.

Programmi versiooni strateegia

Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks on aastani mitmeid võimalusi. Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritused Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldab ministeerium koostöös partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele.

Language switcher

Näiteks toimus Haridus- teadus- noorte- ja keeleteemalised tulevikuarutelud toimusid ka Et ekspertide koostatud visioonidokumente laiemale avalikkusele tutvustada, korraldas ministeerium aprillis haridus- teadus- noorte- ja keelevaldkonna visioonikonverentsi. Eesti Noorteühenduste Liidu ENL korraldusel toimusid hariduse ja noortevaldkonna tulevikuarutelud osaluskohvikutes Eestimaa kümnes eri paigas. Avalike arutelude kokkuvõtteid lugeda ja Arvamusfestivali salvestusi kuulata saab siin. Samas, arutelude rubriigis toome Binaarne valik mekil ka mitmetes koostöökogudes ja konverentsidel-seminaridel toimunud strateegiaarutelude kokkuvõtted.

  • Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord Vastu võetud
  • Avaleht Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd.
  • Strateegilise kaitse algatus – Vikipeedia
  • Strateegia "Eesti " | Eesti Vabariigi Valitsus
  • Regionaaltoetuste kokkuvõtted Regionaalareng ja -poliitika Regionaalarengu võtmekoht on soodustada häid teenuseid ja tööd pakkuvate keskuste arengut, märgata ja väärtustada piirkondade eripärasid ning vajadusel pakkuda toetust nende eesmärkide saavutamiseks.
  • Eesti elukestva õppe strateegia | Haridus- ja Teadusministeerium
  • Strateegiline planeerimine aastateks | Haridus- ja Teadusministeerium
  • Regionaalareng ja -poliitika | Rahandusministeerium

Arengukavade koostamise töörühmad Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning poliitikavaldkondade tegevuste kokkuleppimiseks moodustas ministeerium olulisemaid partnereid ja huvipooli Programmi versiooni strateegia töörühmad.

Töörühmade kohtumised algasid Töörühmade kontaktid: Haridus: Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti. Keelevaldkonna arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus juulis-augustis Infokirjad Et kõiki huvilisi strateegiaprotsessi ja lähenevate kaasarääkimisvõimalustega kursis hoida, koostab ministeerium infokirju.

Seoste esitamisel tuleb jälgida olulisuse printsiipi. Seosed esitatakse detailsuses, mis võimaldab ka koostöövõimalusi ära märkida, mitte formaalse loeteluna.

Kui soovid saada ülevaateid töörühmade tööst ja kavandatavatest üritustest või konsultatsioonidest, anna sellest märku siin. Osalemisvõimalused strateegiaprotsessi varasemates etappides Eelanalüüsi ja visioonidokumentide koostamine Ministeerium kutsus Visioonidokumendid on üheks sisendiks juunis tööd alustavatele strateegia töörühmadele.

Valminud visioonidokumendid ja ekspertrühmade tegevuse ülevaade on leitavad siit.

Programmi versiooni strateegia

Ideekorje Haridus- ja Teadusministeerium ning valdkonna partnerorganisatsioonid korraldasid alates Vaata ürituste infot ja kogutud ettepanekuid siit. Strateegilist planeerimist Haridus- ja Teadusministeeriumis koordineerib analüüsiosakond.

Lähem info:.

Programmi versiooni strateegia