Euroopa Liidu põhiõiguste harta, ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani , puhta õhu meetmepakett, ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia jätkuv rakendamine, Euroopa ravikindlustuskaart, pestitsiidide säästva kasutamise eeskirjad ja tubakatooteid käsitlevad ELi eeskirjad on vaid mõned näited. Euroopa investeerimiskava nn Junckeri kava Pärast ülemaailmse majandus- ja finantskriisi puhkemist investeeriti ELis vähe. Reklaami kampaania korraldamine ja planeerimine on strateegia toodete ja kaupade turu edendamise strateegia reklaamimisel. Puhas planeet kõigi jaoks — pikaajaline visioon, et jõuda

Dynamics Business Central aitab organisatsioonidel nutikamalt töötada. ALSO teeb selle võimalikuks. Miks ALSO?

Dynamics Business Central aitab organisatsioonidel nutikamalt töötada. ALSO teeb selle võimalikuks. Miks ALSO?

သိပ္ခ်စ္မိလို႔ သိပ္လြမ္းရတယ္

Nõustame oma professionaalseid partnereid ja nende kliente turu kõige moodsamate tarkvaralahenduste alal ning edendame digiüleminekut ärirakenduste abil, nt Microsoft Dynamics Business Central, Sales Professional ja Power Apps.

Hakake ALSO partneriks ja saage osa klientide maksimaalse kaasamise kogemusest Tõhusad protsessid Moodsad rakendused, mis pakuvad täpseid lahendusi igale probleemile.

Moodsa kone muugi strateegia

Ühtne andmemudel ja süvitsi integreerimine DynamicsOfficeLinkedIni ja teiste andmeallikatega loovad tervikliku ülevaate protsessidest, suhetest ja andmetest. Ühtsed, mastabeeritavad lahendused Kasutage Microsofti tooteid, mis on teie organisatsioonis juba kasutusel, ning laienege pilves.

Tänu sujuvale koostööle ja olemasolevate ärisüsteemide kasutamisele muutuvad organisatsioonide töövood tõhusamaks ja tootlikkus suuremaks.

Moodsa kone muugi strateegia

Kohandatud töövood Dynamics on kohandatav tänapäevaste ettevõtete pidevalt muutuvatele vajadustele. Microsoft Power Platformiga on lihtne laieneda, kohandada ja vajaduspõhiseid lahendusi luua. Ülevaade olulistest andmetest Lisage väärtust, muutes info saamise organisatsiooni kõikide osade kohta lihtsamaks, õppige sellest infost ja võtke tarvitusele mõjusad abinõud.

Reklaamikampaania arendamine interneti keskkonnas. Reklaamikampaania

Meie teenuste ja tööriistade valik toetab meie partnereid ja nende kliente igapäevatöös, hõlbustades kasutajate kiiret loomist ning pakkudes tsentraalseid lahendusi moodsa pilvetaristu kujundamiseks, kasutuselevõtuks ja halduseks. Võitke kliendid terveks eluks Kasutage kohe ära kasvavat kliendisuhete halduse turgu, ilma et oleks vaja lisaressursse või investeeringuid Lisakasu ärirakenduste litsentsidest Lihtne edasi müüa, valmis kohandamislahendused ja hallatavad teenused tegeliku kasutamise põhise hinnaga.

Moodsa kone muugi strateegia

ALSO pakub mitmesuguseid ärirakenduste koolitusi nt Business Centrali, Power Platformi ja Sales Professionali Moodsa kone muugi strateegia ja valmisolekuprogramme, mis on vajalikud ettevõtete ettevalmistamiseks oma pakkumisega turule minekuks. Valmisolekutasemeid on kolm: Mida on vaja teha sertifikaadi saamiseks Mida tuleb teha alustamiseks Mida tuleb teha teadmiste värskena hoidmiseks Kursused ja koolitus ALSO pakub põhjalikke töötube olulistele töötajatele ja teistele olulistele inimestele, et vaadata üle ja anda hinnang praegusele ärirakenduste valmisolekule.

Turundusavatari teenus ei ole reklaamide planeerimine. See on lähenemine, mis pakub terviklahendust turunduse vaatevinklist Sinu ettevõtte müügi kasvatamiseks ja kommunikatsiooni ühtlustamiseks ettevõtte sees ja väljas.

ALSO pakub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele individuaalseid kohtumisi meie ekspertidega, kes hindavad organisatsiooni praeguseid ressursside planeerimise praktikaid, teevad kindlaks olemasolevad probleemid ning koos Microsoftiga pakuvad meeskondadele kasulikku ja praktilist infot, mida saab otse töös rakendada.

ALSO pakub:.

President Junckeri juhitava komisjoni panus kestliku arengu eesmärkide saavutamisse Tegevuskava hõlmab 17 kaugeleulatuvat kestliku arengu eesmärki ja nendega seotud sihti, mille saavutamine on riikide ja sidusrühmade ülesanne. EL mängis keskset rolli ÜRO kestliku arengu tegevuskava kujundamises ning on koos liikmesriikidega võtnud kohustuse olla teerajajaks ka tegevuskava rakendamisel nii ELis kui ka toetades oma välispoliitika kaudu selle rakendamist teistes riikides, eelkõige enim abi vajavates riikides. Kestliku arengu põhiaspektid sisalduvad president Junckeri juhitava komisjoni kõigis 10 prioriteedis: töökohad, majanduskasv ja investeeringud 1. Junckeri juhitav komisjon on oma ametiaja algusest