Tegevusstrateegiate väljatöötamise eest vastutavad kesk- ja madalama astme juhid. Seega vähendab mitmekesistamine riski. Selgus, et mitmekesise kasvu peamised strateegiad on tsentraliseeritud mitmekesisuse strateegia, mis põhineb olemasolevas ettevõttes sõlmitavate uute toodete tootmiseks täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel; horisontaalse mitmekesistamise strateegia, mis eeldab kasvuvõimaluste otsimist olemasoleval turul tänu uutele toodetele, mis vajavad uutest erinevat tehnoloogiat, kui ka kasutatavast, ning konglomeraadi mitmekesistamise strateegiat, mis seisneb selles, et ettevõte laieneb tänu tehnoloogiliselt sõltumatute uute toodete tootmisele, mida müüakse uutel turgudel. Küsimärkidel on kõrge kasvumäär, kuid väike turuosa. Teine motiiv mitmekesistamise jaoks on soov levitada riske. Väärtusahelate valikul lähtutakse Eesti majanduse ja teaduse tänasest spetsialiseerumisest ning arengupotentsiaalist ning neid kõige lähemalt mõjutavatest arengutest Euroopas ja maailmas 7.

Venemaa turundustegevus: sisuliselt, toote elutsükkel, uudsuse astme klassifikatsioon 1.

Orgaaniline kasv

Tower, hea: sisuliselt, omadused ja omadused 2. Praegused kulud, kulude ja kaupade vahetusmaksumus: esinemissageduse sisu, põhjused ja tingimused, ilmingute, arengu ja liikide meetod ja laadi 5.

Mitmekesistamise kasvu strateegia naited

Tootmiskulud: sisuliselt, liigid, valemid, arvutusmeetodid 7. Trükitöö maksumus teenused : sisuliselt, liiki, koostise ja kulude klassifikatsiooni kulude hulka kuuluvad kuluarvestuse. Vt küsimus Toodete avaldamise hindade hinnad: koosseis, raamatupidamisüksused, hinnakujundustegurid, arvutusmeetodid Kulude avaldamise maksumus: kulude hulka kuuluvate kulude liigitamine, kompositsioon ja klassifikatsioon Strateegiline planeerimine ettevõttes 1.

Kasvustrateegia loomine ja elluviimine

Konverents, ülesanded, planeerimise aluspõhimõtted 2. Organisatsiooni ressursside toetuse paigaldamine Küsimus 5.

Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist. Kasvualadepõhise poliitikakujundamise eesmärk on kontsentreerida tegevusi suurima kasvupotentsiaaliga valdkondade eelisarendamiseks. Väärtusahelate valikul lähtutakse Eesti majanduse ja teaduse tänasest spetsialiseerumisest ning arengupotentsiaalist ning neid kõige lähemalt mõjutavatest arengutest Euroopas ja maailmas 7. Seejuures on oluline rõhutada, et keskendume sotsiaalmajanduslikele väljakutsetele vastamisele ettevõtete ja teadusasutuste tihedas ja piiriüleses koostöös.

Tööplaan ja personal: eesmärgid, ülesanded, peamised osad. Maa hind, kasum ja kasumlikkus toodete tööd, teenused. Printimistööde võimetus teenused : sisuliselt, liigid, koostis ja kulude klassifitseerimine kulude hulka.

Mitmekesistamise kasvu strateegia naited

Kasum ja kasumlikkus 1. Tootmise kasumi planeerimise Mitmekesistamise kasvu strateegia naited kasumlikkuse teoreetiline alus 1.

Mitmekesistamine turundusstrateegiana

Hariduse ja kasumi jaotamise mudel trükirjas. Logistika 1. Materjali voolu, selle struktuur, mõõtühikud, logistikaoperatsioonid materjali vooluga 2.

Mitmekesistamise kasvu strateegia naited

Logistika: sisuliselt, tüübid 7. Teabevoog: mõõtühikud, tüübid, logistikaoperatsioonid teabevooluga 3.

Mitmekesistamise kasvu strateegia naited

Arigiline kontroll: sisuliselt, ülesanded, strateegilise juhtimise eelised, strateegilise juhtimise peamised etapid, juhtimisliikide liigid 2. Strateegilise juhtimise teaduslikud lähenemisviisid 3.

Toote mitmekesistamine

Organisatsiooni strateegia konverents, strateegia liigid 4. Ettevõtete arendamise strateegiad, nende olemus ja sisu 5. Strateegiliste analüüsi vahendite iseloomustus 6. Organisatsiooni strateegilise diagnostika koosolekud: SWOT-analüüs, sisuliselt ja tehnoloogia 7.

Mitmekesistamise kasvu strateegia naited

Toria Konkurentsivõime M. Porter 8. Seftfia mitmekesistamise, sisuliselt ja sisu.