Valitsus kavatseb vähendada tollimaksude arvu, määrates need ainult suurtele kaupadele partiidena, mitte väikekaupadele eraldi. Kuna eduka kauplemise oluliseks komponendiks peetakse turuolukorra uurimist, nõudlust erinevat tüüpi kaupade või teenuste järele, konkurentide olemasolu, ettevõtete - potentsiaalsete tarbijate, tohutu juhtide, majandusteadlaste ja turundajate meeskonna uuringut, seisab ees vastutustundlik ülesanne tagada ja säilitada kogu ülaltoodud mehhanismi toimimine. Selge on, et Hiina tegevus õõnestab püüdeid Aafrika valitsemise muutmiseks. Sisemine maksustamine on toote või ressursi tooraine ostmine välisriigi juriidilise isiku mitteresidendi poolt Venemaa juriidiliselt isikult residendilt ja selle teisele Venemaa juriidilisele isikule üleandmine töödeldud tooraine töötlemiseks ja järgnevaks eksportimiseks välismaale. Kuid Vene Föderatsioonis ei ole tänaseni selget üldtunnustatud pikaajalist maailmamajandusse integreerumise ja riiklikel huvidel ja prioriteetidel põhineva välismajandussfääri arendamise strateegiat. Näiteks Jaapanil ei ole rikkalikke loodusvarasid ja selle tööstus saab areneda eranditult väliskaubanduse kaudu.

Sellest perioodist alates kuni kultuurirevolutsiooni puhkemiseni Mao hiilgeaegadel viljeletud konkurents maailmarevolutsiooni läbiviija tiitlile on tänaseks muundunud võitluseks majanduslike huvide rahuldamise üle. Juba tol perioodil — ajal, mil Hiina ise oli ülivaene agraarriik — said Hiina lojaalsed liitlased Aafrikas endale abikorras valitsushooneid, staadione, tehaseid, infrastruktuurirajatisi, meditsiinipersonali ja üliõpilasvahetuse programme. Aafrika riigid on Hiinale alati olnud mugavad partnerid, kuna erinevalt lääneriikidest ei kritiseeri nad Hiinat inimõiguste, Tiibeti küsimuse ja muude valusate teemade pärast.

Suhtumise erinevus Hiinas toimuvasse avaldus väga ilmekalt 20 aastat tagasi, kui Hiina valitsus oli veriselt maha surunud Tiananmeni protestimeeleavaldused. Ajal, millest sai mõneti isegi tänaseni Hiina ja lääneriikide suhteid defineeriv pöördepunkt, mõistis Hiina, et sõbralike suhete kultiveerimiseks Kolmanda Maailma riikidega on vaja rohkem pingutada. Kolmanda Maailma riigid, sealhulgas Aafrika omad, vaikisid ja suhted ei halvenenud, pigem isegi intensiivistusid.

Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia Tootajate aktsiaoptsioonide maksumoju

Samasugust suhtumist ootab Hiina Aafrika riikidelt ka enda suhtes. Siiski, tasuta lõunaid ei ole Hiina — nagu ka ülejäänud maailm — Aafrikale kunagi pakkunud. Hiina huvid on muutunud koos aegadega, kord on domineerinud huvi poliitilise toetuse vastu, siis jälle majanduslikud huvid. Tihti väidetakse, et Hiina Aafrika kontinendi hõlvamise poliitika on seotud ainult huviga maavarade vastu. See ei Professionaalsed valikud vale, kuid kahtlemata on Hiina huvidele Aafrikas ka teisi seletusi.

Laiemas plaanis võib Hiina-Aafrika majandussuhted jagada kolmeks.

Esiteks Hiina püüded kindlustada endale võimalikult ulatuslikum varustamine nafta ja teiste maavaradega, et toita kasvava majanduse kasvavat tarbimist. Teiseks on Aafrikast saanud oluline turg Hiina odavatele eksportkaupadele.

Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia Osta Crypt Trade signaale

Hiinast sai mõne aasta eest Aafrika kontinendi suuruselt teine kaubanduspartner USA järel. Hiina edestab kaubandussuhetes selliseid pika Aafrika-traditsiooniga riike nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa. Arvatakse, et Hiina ja Aafrika kaubavahetuse aastane väärtus tõuseb Võrdluseks võib välja tuua, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kombineeritud kaubavahetuse suurus on vaid poole suurem ehk miljardit dollarit aastas.

Kolmandaks — Aafrika, mida lääneriikide kapital pigem väldib, pakub uusi investeerimisvõimalusi Hiina riskialtimatele ettevõtetele. Domineeriva tähtsusega on praegusel hetkel siiski Hiina huvi nafta ja teiste maavarade vastu Aafrikas.

Aafrika maapõues peitub 90 protsenti maailma koobaltist, 90 protsenti plaatinast, 50 protsenti kullast, 64 protsenti mangaanist ja kolmandik uraanist. Sellele lisanduvad teemandi- ja puiduvarud jne. Tasuta lõunaid ei ole Hiina — nagu ka ülejäänud maailm — Aafrikale kunagi pakkunud. Viimase 30 aasta jooksul on Hiina majandus kasvanud keskmiselt 8 protsenti aastas. Postmaoistliku perioodi majanduskasv eeldab üha kasvavat varustatust nafta ja gaasiga, eriti kui arvesse võtta Hiina majanduse suhteliselt madalat tehnoloogilist taset ning ebaefektiivset energiakasutust.

Hiinast sai riik, mis impordib rohkem energiat kui ekspordib, juba Hiina RV majanduse jätkuv kiire kasv üldise maailmamajanduse languse kontekstis annab alust arvata, et Hiina nõudlus nafta järele kasvab kiirelt ka tulevikus.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul peaks Hiina Aafrika poliitika nurgakiviks on strateegiline huvi mitmekesistada nafta ja teiste maavaradega varustamise allikaid, tõstes sellega oma energiajulgeolekut.

turg - Traducción al español – Linguee

Aafrika kontinendil on teadaolevate andmete põhjal protsenti kogu planeedi naftavarudest. Hetkel toodetakse seal 11 protsenti kogu maailma naftast. Hiljuti on avastatud uusi merealuseid maardlaid Guinea lahes Nigeeria, Angola ja Ekvatoriaal-Guinea territoriaalvetes. Aafrika riikide poliitilist ebastabiilsust pehmendavaks asjaoluks on see, et üha rohkem naftat ammutatakse otse merel, kust see tankeritega ilma maismaale jõudmata Aasia poole teele läkitatakse.

Sellest perioodist alates kuni kultuurirevolutsiooni puhkemiseni Mao hiilgeaegadel viljeletud konkurents maailmarevolutsiooni läbiviija tiitlile on tänaseks muundunud võitluseks majanduslike huvide rahuldamise üle.

Hiina lähedasi energiaalaseid suhteid Aafrika riikidega illustreerib fakt, et tervelt protsenti kogu Hiina RV naftaimpordist tuleb Aafrika riikidest — Alžeeriast, Angolast, Tšaadist, Sudanist, Nigeeriast, Gabonist ja Ekvatoriaal-Guineast.

Mõneti üllatuslikult loobus Hiina mõned aastad tagasi naftavarustamise nimel isegi ühest oma välispoliitika alustaladest ehk Taiwani mittetunnustamise nõudest, ehitades uue torujuhtme Taiwani tunnustavast Tšaadist Kameruni.

Hiina tegevuse vastuolulisust Aafrikas demonstreerib ilmekalt Hiina-Kongo suhete areng. Lubatud investeering ületab rohkem kui kolmekordselt Kongo aastast, 2,7 miljardi dollari suurust sisemajanduse kogutoodangut.

Linguee Apps

Kongo infrastruktuuriminister Pierre Lumbi nimetas lepingut Kongo Marshalli plaaniks. Pakett, mida Hiina Kongole pakub, sisaldab endas raudteede, hüdroelektrijaamade, lennuväljade ning koolide-haiglate ehitamist.

Kongo president, ise Hiinas sõjakoolis käinud Joseph Kabila väidab, et leping Hiinaga võimaldab Kongo elanikkonnal esimest korda riigi ajaloos näha, et maapõues peituvatest nikli- ja vasevarudest on mingit reaalset kasu. Kriitikud aga avastasid peagi, et kiivalt saladuses hoitud lepingutingimused ei olnud sugugi altruistlikud.

Jättes kõrvale Kongo lepingu, on Aafrika kontekstis ääretult oluline see, et Hiina ettevõtete riskivalmidus on kordades kõrgem Lääne ettevõtete omadest.

Riigi tegevuse tunnused välismajanduse valdkonnas

Vastupidiselt üldlevinud arusaamale ei ole arvukatel väikese ja keskmise suurusega Hiina ettevõtetel Aafrikas mingisugust otsest valitsuse toetust. Aafrika riigid on Hiinale alati olnud mugavad partnerid, kuna erinevalt lääneriikidest nad ei kritiseeri Hiinat. Siiski ei tohiks Hiina aktiviseerumist Aafrika suunal vaadelda pelgalt majandushuvide ja energiajulgeoleku kontekstis. Aafrika mandril jätkub Hiina võistlus Taiwaniga diplomaatilise tunnustamise üle.

Välismajandustegevuse olemus, eesmärgid ja eesmärgid

Libeeria, Senegal ja Kesk-Aafrika Vabariik on kolm korda ümber otsustanud, kas tunnustada diplomaatiliselt Hiinat või Taiwani. Täna on Aafrikas kuus riiki, mis jätkuvalt tunnustavad diplomaatiliselt Taiwanit. Pole kahtlustki, et nende naabritega suhteid arendades loodab Hiina RV ka need riigid lõpuks Taiwani tunnustamisest loobuma panna. Hiina diplomaatia suureks võiduks Aafrikas oli ndatel saavutatud Taiwani tunnustamise lõpetamine Lõuna-Aafrika Vabariigi poolt.

Hiina rahvaarv on kaks korda suurem kui Musta Aafrika oma, kuid Hiinal on erinevates ÜRO agentuurides sellele vaatamata vaid üks hääl võrreldes Aafrika riikide üle 50 kombineeritud häälega.

See on kahtlemata asjaolu, mis Hiina välispoliitikat vedavatele ametkondadele kahe silma vahele pole jäänud.

  1. Kuidas teate kaubanduse signaale
  2. Välismajandustegevus on välismajandussuhete, sealhulgas kaubanduse, ühise ettevõtluse, teenuste pakkumise ja koostöö rakendamise protsess.
  3. Maailmarevolutsioonist majandusliku ekspansionismini – Diplomaatia
  4. Смешно и думать, что в подобной ситуации при таком множестве народа можно обойтись без разногласий.
  5. А теперь - простите.
  6. Valikud Kaubandusnouanded
  7. Kaubandusstrateegia pohineb avatud huvides

Suhted Aafrikaga on muutunud eriti nähtavaks just praeguse presidendi Hu Jintao ajal. Hiina Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia on võtnud väga selgelt positsiooni, mis julgustab hiinlasi Aafrikasse asuma. Arvatakse, et Hiina võib teadlikult toetada inimeste elamaasumist Aafrikasse, kuna see võimaldab vähendada demograafilist survet kodus, leevendada sotsiaalseid pingeid ja keskkonnasaastet. Anonüümseks jääda soovinud Hiina teadlane avaldas ühes ajaleheintervjuus hiljuti arvamust, et Hiina võiks Aafrikasse saata miljonit inimest!

Millised on Hiina poliitika laiemad tagajärjed Vaatamata retoorikale ei ole Hiina ja Aafrika majandussuhted sisuliselt erinevad lääneriikide ja Aafrika suhetest. Briti eksvälisminister Jack Straw avaldas veel oma ministriks olemise ajal Nigeeriat külastades arvamust, et see, mida Hiina praegu Aafrikas teeb, on sama, mida britid tegid Aafrikas aastat tagasi.

Keskendumine maavaradele ei luba arendada vaeste Aafrika riikide majanduste teisi harusid. Naftatööstus ja kaevandused ei paranda ka üldise tööhõive olukorda, pakkudes tööd suhteliselt väikesele arvule inimestele. Hiina ignorantsus üldise poliitilise olukorra suhtes tähendab üheselt, et vajalikke struktuurimuudatusi, mis soodustaks Aafrika riikide arengut pikemas perspektiivis, ei toimu.

Aafrika korrumpeerunud poliitilised eliidid on Hiina näol leidnud partneri, kes on oluliselt suurendanud nende manööverdamisruumi, kuna sõltuvus lääneriikide finantsvahenditest on vähenenud. Hiina riiklikud energiagigandid toovad vajalike tööde tegemiseks Hiinast kohale sisuliselt kogu vajamineva tööjõu. Laenulepingu osaks on raudteede, koolide, haiglate teede jms ehitamine Hiina ettevõtete poolt. Kohalike ettevõtete osalus Hiina poolt rahastatud projektides on fikseeritud vaid 30 protsendiga.

Nagu intellektuaalomandiõiguste strateegias märgitakse, on ELi internetiturg ikkagi paljudest tõketest killustatud vaatamata sellele, et internet riigipiire ei tunne, ning ühtset turgu pole tänini saavutatud. Considerando que la política de la UE en materia de banda ancha debe preparar las bases para un desarrollo en el que la Unión pueda asumir el liderazgo con respecto al acceso, a las velocidades, la movilidad, la cobertura y la capacidad de banda ancha; que el liderazgo mundial en el sector de las TIC es esencial para la prosperidad y la competitividad de la UE; que un mercado europeo con cerca de millones de personas conectadas a la banda ancha de alta velocidad actuaría como punta de lanza para el desarrollo del mercado interior, creando una masa crítica de usuarios única a escala mundial que ofrecería a todas las regiones nuevas oportunidades y daría Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia los usuarios un mayor valor y a la UE la capacidad de ser una economía basada en el conocimiento líder a escala mundial; que el rápido despliegue de la banda ancha es esencial para impulsar la innovación y la productividad de la Unión y para estimular la creación de nuevas PYME y de empleo en la UE europarl. Considerando que, por el momento, el transporte marítimo se puede dividir en dos grandes categorías: a el transporte marítimo de línea regular, esto es los servicios regulares, y b los servicios en régimen de flete, es decir, sin itinerario regular, y que la primera categoría de servicios de línea regular se ha organizado Moodsad kaupmehe valiku kalkulaator según el sistema de conferencias marítimas, mientras que la segunda categoría opera sin itinerario regular y sus tarifas de flete se negocian libremente de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda europarl. Considerando que no siempre es posible diferenciar claramente dos categorías distintas, esto es, los servicios de interés general SIG y los servicios de interés económico general SIEGpuesto que el calificativo "no económico" posee dos dimensiones: el objetivo y el propósito del servicio y la forma jurídica del proveedor pública, privada u otray el contexto económico en el que opera mercado libre, mercado regulado, monopolio estatal, etc. Considerando que existe en particular una relación con el hecho de que, por ejemplo, en la red ferroviaria alemana, en la que la fecha prevista para la apertura del mercado a la competencia se ha adelantado, operan empresas de transportes de mercancías, mientras que en Polonia hay operadores y en Francia, donde se aplicaron estrictamente las fechas de apertura del mercado, no son más que cinco, por no hablar de otros países como Finlandia y Eslovenia, donde el monopolio estatal no tiene competidor alguno europarl.

See peegeldab Hiina üldist poliitikat, kus infrastruktuuriprojektide ehitustele Aafrikas tuuakse vähemalt 70 protsendi ulatuses tööjõudu Hiinast. Viimastel aastatel on Hiina valitsus pidanud tõrjuma süüdistusi, et odava või suisa tasuta tööjõuna kasutatakse Hiinas süüdimõistetud vange.

Väliskaubanduse arendamine. Riiklik strateegia Venemaa väliskaubanduse arendamiseks

Tänaseks arvatakse, et Aafrika mandrile on elama asunud umbes miljon hiinlast. Kohalikes elanikes sellised arengud positiivseid emotsioone ei tekita, Hiina-vastaste meeleavalduste ja mässude kohta on tulnud uudisteid Sambiast, Angolast ja Kongost. Vajalike kokkulepete saavutamise meetod Aafrika poliitilise eliidiga on traditsiooniliselt ka üheks suurimaks korruptsiooniallikaks regioonis.

Rahvusvaheline kogukond on korduvalt kritiseerinud Hiina ülipragmaatilist, kuid samas ebaeetilist lähenemist asjaajamisele Aafrika riikidega.

Seotud artiklid

Arengu soodustamise asemel arvatakse, et Hiina käitumine on soodustanud poliitilise ebastabiilsuse jätkumist, sõjalisi konflikte ja elanikkonna ümberasustamist. Selles kontekstis on ilmekaks näiteks Mõlemad riigid on teineteises avastanud mugava partneri, kuna Hiina ei sekku Sudaani sisepoliitilisse konflikti, kaitstes Sudaani valitsust ÜRO Julgeolekunõukogus võimalike sanktsioonide eest ning varustades Sudaani valitsust relvastusega.

Sudaan on Hiinale vastutasuks pakkunud ülisoodsaid pikaajalisi naftalepinguid.

Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia Larry uhendab Bollingeri ribasid

Hiina ostab Sudaanilt 75 protsenti kogu riigi naftatoodangust, varustades rahvusvaheliselt tagaotsitava liidriga režiimi hädavajalike rahavoogudega. Selge on, et Hiina tegevus õõnestab püüdeid Aafrika valitsemise muutmiseks. Lääs ei ole veel leidnud vastust, kuidas kerkinud olukorras efektiivselt käituda. Hiina valitsus pareerib kõiki selliseid süüdistusi näidetega sellest, et ka lääneriigid toetavad oma strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel ebademokraatlikke või tõsiste valitsemisprobleemidega riike nagu Pakistan, Saudi Araabia või Egiptus.

Hiina kinnitas oma positsiooni Aafrika uue domineeriva partnerina Terve kuu kestnud üritused üle terve Hiina olid kulminatsiooniks Aafrika aastale Hiinas. Selleks puhuks sõitsid Pekingisse sisuliselt kõik Pekingit tunnustavad Aafrika riikide liidrid. Ükski lääneriik ajaloos ei ole suutnud sellise tasemega Aafrika-teemalist üritust läbi viia.

Näib, et Aafrika liidrid seda seisukohta ei jaga. Botswana president väitis Hiina ei ole küll avalikult deklareerinud soovi saada n-ö Kolmanda Maailma riikide Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia, kuid Aafrika Parimad raamatud ettevotjatele riigi Nigeeria Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia on öelnud, et Ja kui Hiina seda juhib, tahame meie talle väga lähedalt järgneda.

Hiina majandusdiplomaatiat toetatakse Pekingist ka n-ö pehmemate vahenditega. Hiina valitsuse rahalise toetuse abil on suures osas Aafrika riikides loodud Konfutsiuse Instituutide ehk hiina kultuurikeskuste võrgustik.

Ekspordi mitmekesistamise strateegia Nigeeria majanduskasvu strateegia Tagasipaevade kauplemise strateegiad

Need kultuurikeskused on kohad, kus aafriklased saavad õppida hiina keelt ja tutvuda õppimisvõimalustega rahvavabariigis. Pekingis ja teistes Hiina suurlinnades ei jää märkamata tuhanded Aafrika päritolu üliõpilased, kes Hiina valitsuse stipendiumitega aastaid Hiina ülikoolides haridust nõutavad. Hiina ja Aafrika intensiivistunud suhteid ei maksa siiski vaadata eraldivõetuna.

Konkurents domineeriva rolli üle Hiina ja lääneriikide vahel ei piirdu sugugi ainult Aafrika regiooniga. Hiina on alates ndate keskpaigast oluliselt intensiivistanud oma majanduslikke ja poliitilisi suhteid ka teiste riikidega, mille suhted Läänega on Kolm must ronid on mangukaru Kesk-Aasia riigid, Iraan, Myanmar ja Venezuela.