Vastavad võimalused tuleks ette näha juba API kavandamisel. Kuna Dynamics Customer Engagement on-premises on veebirakendus, siis need meetodid toimivad, kuid võivad värskendamise ajal tõenäoliselt katki minna, kuna elementide nimesid, millele need viitavad, võidakse igal ajal muuta. Vabavaralisele IT lahendustele üleminekud võimaldavad praeguste IT toeteenuste arvelt hinnanguliselt kokku hoida sadu tuhandeid eurosid ja selle raha saab suunata andme- ja teenuskvaliteedi tõstmisse Etapid Eesmärk saavutatakse 4-etapiliselt. Nendest reeglitest on erisusi, vt Google disainijuhis, jaotis Standard Methods. Peamine jQuery kasutamise eelis on see, et see hõlbustab arendajal DOM-elementide avamist ja loomist, mida me Customer Engagement-i rakenduskomplekti puhul rakenduse lehtedel ei toeta. Lisateave: Toetatud laiendused rakendusele Dynamics Customer Engagement on-premises : toetuseta kohandused.

Enne kui lasete arendajal muudatuse rakendada, peaksite kontrollima, kas see kasutab toetatud meetodeid. Kui arendajad kasutavad SDK-s kirjeldatud API-sid ja parimaid tavasid, saame kindlasti testida, kas Customer Engagement-ile tehtavad muudatused võivad olemasolevaid kohandusi lõhkuda või mitte.

REST API #1 APA ITU API ?

Meie eesmärk on see, et toetatud meetoditel kirjutatud koodikohandused töötavad jätkuvalt ka Customer Engagement-i rakenduskomplekti uute versioonide või värskenduste väljastamisel.

Teile on see kasulik, kuna saate täiendada uutele täiustatud funktsioonidega versioonidele, ilma et API versiooni strateegia peaksid oma koodi iga kord muutma.

Account Options

Kui tuvastame, et Customer Engagement-i rakenduskomplekti uue versiooni muudatus põhjustab toetatud kohanduse katkestuse, dokumenteerime sellega seonduva ning selle, kuidas inimesed saavad oma koodi parandamiseks muuta.

Millist laadi kohandusi ei toetata rakenduses Dynamics Customer Engagement on-premises? Ehkki Microsoft teatud API-sid ja programmeerimistavasid ei toeta, ei tähenda see, et need ei tööta.

API versiooni strateegia

Me ei testi neid ega ei tea, kas mõni muudatus võib need lõhkuda. Meil pole võimalik ennustada, mis juhtub, kui keegi muudab meie rakenduses koodi. Arendaja, kes kasutab toetuseta API-sid ja programmeerimistavasid, vastutab koodi toetamise eest.

API versiooni strateegia

Ta peab oma koodi testima, et veenduda selle töötamises. Kui otsustate oma tarkvara Customer Engagementi rakendused juurutuses kasutada Bilansi mahu kauplemise susteem kohandusi, peate tehtud muudatused kindlasti dokumenteerima ja teil peab olema strateegia nende kohanduste eemaldamiseks, enne kui võtate ühendust tarkvara Dynamics Customer Engagement on-premises tehnilise toega.

Kui vajate toetuseta kohanduste puhul abi, võtke ühendust arendaja või organisatsiooniga, kes kohandused ette valmistas.

Nendest reeglitest on erisusi, vt Google disainijuhis, jaotis Standard Methods.

Levinumad toetuseta kohandustavad Allpool on antud loend levinumatest kohandustavadest, mida ei toetata. Loend pole täielik.

API versiooni strateegia

Lisateave: Toetatud laiendused rakendusele Dynamics Customer Engagement on-premises : toetuseta kohandused. Kui JavaScripti arendajad töötavad rakendustega, pääsevad nad DOM-elementidele sageli juurde kindlate nimede abil. Kuna Dynamics Customer Engagement on-premises on veebirakendus, siis need meetodid toimivad, kuid võivad värskendamise ajal tõenäoliselt katki minna, kuna elementide nimesid, millele need viitavad, võidakse igal ajal muuta.

Enne kui lasete arendajal muudatuse rakendada, peaksite kontrollima, kas see kasutab toetatud meetodeid. Kui arendajad kasutavad SDK-s kirjeldatud API-sid ja parimaid tavasid, saame kindlasti testida, kas Customer Engagement-ile tehtavad muudatused võivad olemasolevaid kohandusi lõhkuda või mitte. Meie eesmärk on see, et toetatud meetoditel kirjutatud koodikohandused töötavad jätkuvalt ka Customer Engagement-i rakenduskomplekti uute versioonide või värskenduste väljastamisel.

Jätame endale õiguse teha rakenduses vajalikke muudatusi ja sageli tähendab see lehekonstruktsiooni muutmist. Lehe praegusest struktuurist olenevate muudatuste lisamine tähendab, et peate investeerima testimisse ja võib-olla muutma ka nende skriptide kohandatud koodi iga kord, kui oma rakendust värskendate.

Kutse tegudele: Palun testige Joomla 3.10 ja 4.0 juba praegu.

Peamine jQuery kasutamise eelis on see, et see hõlbustab arendajal DOM-elementide avamist ja loomist, mida me Customer Engagement-i rakenduskomplekti puhul rakenduse lehtedel ei toeta. Dokumenteerimata sisemiste objektide või meetodite kasutamine JavaScripti abil Dynamics Customer Engagement API versiooni strateegia kasutab lehtedel paljusid JavaScripti objekte. JavaScripti arendaja saab need objektid avastada lehte siludes ning seejärel objektidele juurde pääsedes ja neid uuesti kasutades.

Jätame endale õiguse teha neile objektidele vajalikke muudatusi, sh nende eemaldamist või meetodinimede muutmist.

API versiooni strateegia

Kui skript viitab neile objektidele, kuid neid ei leita, läheb skript katki. Vt ka Kas sellest lehest oli abi?

Geo3D strateegia Geo3D - Maa-ameti geomaatika valdkonna strateegia aastani Geo3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste 3D ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas. Strateegia Strateegia näeb ette ja kirjeldab Maa-ametis Eesmärgid Andmehõive ja kaarditoodete üleminek kolmemõõtmeliseks 3D selliselt, et riiklikud registrid aadressandmed, kataster, ehitusregister, planeeringute register jne saaksid uutele 3D mudelandmetele tuginedes paremini osutada teenuseid ja katta ühiskonna kasvavaid vajadusi kvaliteetsete ja tegelikkust adekvaatselt kujutavate ruumiandmete järele. Kood on riigi poolt IT maja keskselt hallatav kõik täiendused on kõigile kasutatavad, versioonide ühtsus.