Vaatame, kuidas võivad inimeste sünnipäevad sattuda juhuslikult suvalistele kalendripäevadele ja kas piisavalt väikese inimeste arvu korral võib kahel või enamal inimesel sünnipäev sattuda ühele ja samale päevale. See on ilma abivahenditeta seni võimatu. Küsimus: kui koolis õpib õpilast, siis mitmel õpilasel on kindlasti ühel ja samal päeval sünnipäev?

Voimaluste toenaosus

Sündmuse tõenäosus on arv, mis Voimaluste toenaosus sündmuse toimumise võimalikkust teatud tingimustel. Suhteline sagedus näitab, kui suur on tõenäosus mingi sündmuse toimumiseks.

Tõenäosuse leiame, kui jagame soodsate või oodatud võimaluste arvu kõikide võimaluste arvuga. Tõenäosust väljendatakse sageli protsentides.

Voimaluste toenaosus

Kindel sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral alati toimub. Kindla sündmuse tõenäosus on 1.

Võimatu sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral kunagi ei toimu.

Voimaluste toenaosus

Võimatu sündmuse tõenäosus on 0. Võimatuteks sündmusteks on näiteks täringul üheaegselt 6 ja 4 silma heitmine; see, et inimene on sündinud kolmel erineval päeval ja ka see on võimatu, et inimene elab aastaseks.

Voimaluste toenaosus

Juhuslik sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral võib toimuda, aga võib ka mitte toimuda. Juhuslikeks sündmusteks on sünnipäeva sattumine N: Kui suur on tõenäosus, et täringut veeretades tuleb paaritu arv silmi?

Voimaluste toenaosus

Täringu veeretamisel võib tulla silmade arvuks 1, 2, 3, 4, 5 või 6 silma. Seega on kõikide võimaluste arv 6. Neist paaritud arvud on 1, 3 ja 5.

Voimaluste toenaosus

Seega on soodsate võimaluste arv 3.