Reklaamkulude kokkuhoid on aktiivselt jätkunud ka korteriturul, mida ilmestab ennekõike asjaolu, et näiteks kinnisvaraportaalis kv. Ka tööturu tähtsamates näitajates on seni vähe märke kidunud majanduskasvust. Kuna uusi eluasemeid valmib vähem ja vaba raha tekib juurde, on kinnisvaraturul ülekuumenemise oht. Selle põhjuseks on mitmete enne kriisi alustatud arenduste valmimine.

Grand Kinnisvara / aastast

Jaga Tehingute arv vähenes võrreldes aastatagusega peamiselt Pärnu maakonnas ja Tallinna lähiümbruses ning võrreldes detsembriga eeskätt Harjumaal, mille juures on vähenenud peamiselt uute korterite müük.

Iga-aastaselt on täiesti tavapärane, et tehingute arv võrreldes detsembriga väheneb. Suur hulk arendusprojekte on kavandatud sellisena, et nende valmimise tähtajad jäävad jõuludele võrdlemisi lähedale ehk sageli just detsembrisse.

Kodulaen Eluasemelaenude kasvu tõukab tagant suur nõudlus Elukondlik kinnisvaraturg on erakordsele ajale hästi vastu pidanud. Tehinguaktiivsus on taastunud ja ka keskmine tehinguhind kasvanud. Kevadise eriolukorra piirangud vähendasid võimalusi tehinguid läbi viia ning osa neist lükati edasi. Ka pangad hindasid kevadel eluasemelaenu soovijaid suurema ettevaatlikkusega. Praeguseks on eluasemeturg aga taas kasvama hakanud.

Talvine periood on parasvöötmelises kliimas tagasihoidlikum nii kinnisvaraturul kui ka erinevate teenuste äris, mis peegeldub ka näiteks IV kvartalist väiksemas kinnisvara hindamise ja vahendusteenuse mahtudes.

Tänavu jaanuar on olnud aga näiteks võrreldes Laialdane ostuhuvi on korteriturul endiselt püsinud, kuid hooajalised tegurid on laiapõhjalist negatiivset mõju asunud avaldama just üksikelamute turul, mis on rohke lumekatte tõttu täiesti ootuspärane. Järelturuelamute ostuhuvi jääb talvel passiivsemaks, kuna lumekate ei võimalda nii haljastuse kui ka väliste põhikonstruktsioonide visuaalset vaatlust sageli piisavas ulatuses läbi viia, mistõttu lükkuvad võimalikud ostuotsused edasi kevadisse perioodi.

Lühiülevaade Eesti kinnisvaraturust: jaanuar 2021

Hulk üksikelamuid võetakse seetõttu ka talvisel perioodil avalikest müügikuulutustest maha, hoidmaks kokku reklaamkulusid. Reklaamkulude kokkuhoid on aktiivselt jätkunud ka korteriturul, mida ilmestab ennekõike asjaolu, et näiteks kinnisvaraportaalis kv.

Ühalt on pakkumiste vähenemisse panustanud jätkuvalt aktiivne kinnisvaraturg, mis sunnib nii uute kui ka järelturukorterite pakkumist vähenema.

Teisalt on aga kinnisvaraportaalide osas kuulutamise hinda tõstetud, mis on pannud osa müüjaid siirduma alternatiivsete müügikanalite juurde, seda suuresti ka sotsiaalmeedia platvormidele. Kuna pakkumine on mitmete segmentide osas piiratud ning Jaga valikutehingute eluasemeturg ostjaid on endiselt rohkem kui pakkumist, on üsna ootuspärane, et kinnisvaraportaalide kasutamise vajadus eduka müügini jõudmiseks on hetkel selgelt vähenenud.

  1. Kinnisvaraturu ülekuumenemisel võib keskpank eluasemelaenu tingimusi karmistada | Rahageenius
  2. Kuna uusi eluasemeid valmib vähem ja vaba raha tekib juurde, on kinnisvaraturul ülekuumenemise oht.
  3. Peamise kapitali binaarsed variandid
  4. Oli rõõm osaleda konsultandi rollis Saaremaa viimase kümnendi suuremas investeerimisprojektis WOW keskus, kogumaksumusega 7 miljonit eurot.
  5. Binaarsete valikute puudused

Uusarenduste osas on järjest tavapärasem, et kinnisvaraportaalides kajastatakse pelgalt arendusprojekti üksikuid kortereid ning pigem keskendutakse projektipõhise kodulehe väljatöötamisele. Pakkumiste arvu vähenemine on viimastel kuudel aset leidnud eeskätt Eesti aktiivseimates piirkondades Jaga valikutehingute eluasemeturg Tallinnaga ja selle lähiümbrusega, kuid pakkumiste vähenemist ja survet hinnakasvuks on märgata ka mitmetes väikelinnades.

Mõnevõrra vähenenud tehingute arvu taustal ei ole siiski hinnatasemete kasvu peatumist täheldada. Hindade kasv on aset leidnud Eestis üsna laiapõhjaliselt, seda nii suuremates kui ka väiksemates piirkondlikes keskustes.

Eluasemelaenude kasvu tõukab tagant suur nõudlus

Domineerivad on siiski jätkuvalt Tallinn ja Tartu koos nende lähiümbrusega ning Pärnu linn, kuid tempokat hinnakasvu Jaga valikutehingute eluasemeturg täheldada ka mitmetes aktiivseimates väikelinnades eesotsas Rakveres ja Viljandis, kus on hindade kasvu asunud sarnaselt suurematele linnadele panustama just uusehitus. Tallinna näitel on tüüpkorterite hinnad jõudmas Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas Arvestades, Jaga valikutehingute eluasemeturg ehitusaktiivsus on nii Tallinnas kui ka selle lähiümbruses hoogu maha võtmas, tööpuudus on lähenemas üheksale protsendile ning avalike müügipakkumiste arv on vähenenud tunduvalt kiiremini kui tehingute arv, ei saa Habply Trading System tehingute arvu kasvu prognoosida.

Ehituslube väljastati eelmine aasta Tallinnas aga samasuguses mahus nagu aasta varem ning Tallinna lähiümbruses suurenes ehituslubade väljastamine koguni neljandiku võrra, indikeerides siiski tõenäolist ehitusaktiivsuse taaskordset suurenemist hiljemalt Nii Tallinna kui ka Tartu lähiümbruses valglinnastumine jätkub, kuid sealjuures on kasvupotentsiaal eelolevatel perioodidel mõnevõrra mõõdukam.

Kui varasemalt oli täheldada, et arendusprojektid läksid pidevalt suuremaks ning seeläbi üritati viia ehituskulusid mastaabiefekti tõttu madalamaks, siis nüüd on ehituslubade statistika alusel taas domineerimas väiksemad korterelamud, kuid mõnevõrra suuremad korterid.

Ridaelamukorterite ehitus viitab nii Tallinna kui ka Tartu ümbruses samuti mõningasele jahenemisele, kuid seda tõenäoliselt ainuüksi ajutiselt. Tartus on korterite puhul samaaegselt laialdane ehitusaktiivsus jätkunud, mille juures uusi kortereid asuti Kui Tartus on viimastel aastatel domineerinud arendusprojektide turul laialdaselt Ränilinna piirkond, siis Hindade kasvu jäävad lähikuudel olenemata tööpuuduse suurenemisest soodustama üsna vähene pakkumiste arv ning uute korterite osas jätkuv sisendhindade kasv, mille juures mitmete arendusprojektide ehituslepingutes kokku lepitud ehitushinnad on oluliselt kaugemast ajast kui tänane turusituatsioon.

Ehitushindade langus on koroonapandeemia mõjul täpselt määratlematu.

Lühiülevaade Eesti kinnisvaraturust: jaanuar

Koroonakriis on küll ehitusmahte vähendanud ning pidev ebakindlus hoiab pakkumishinnad volatiilsetena, kuid mingisugust märkimisväärset hinnalangust ei ole seni turul tervikuna täheldada. See, et osa ehitajaid ei saa hetkel tagasi Soome minna, võib küll ajutiselt väiksemate ehitustööde hindu mõjutada, kuid üldplaanis on seni siiski tegemist pelgalt marginaalsete muutustega.

Oluliseks jääb asjaolu, et uus Valitsus ei sekkuks välistööjõu rakendamisse, kuna igapäevase objektide hindamise käigus on näha, et elamuehituse vallas domineerivad selgelt välisriikide kodanikud.

Hinnakasv on jaanuarist tagasi jõudnud ka elanikkonna igapäevasesse ostukorvi, mida saadab globaalselt taas kasvav nõudlus ning ootused, et nõudluse kasv toormete osas püsib ka edasiselt. Eluasemelaenude väljastamine on viimastel kuudel leidnud aset laialdasemas mahus kui oleks veel võinud mõni kvartal tagasi prognoosida.

Kinnisvaramaaklerite arvates on selle põhjuseks eelkõige raskused pangalaenu saamisel.

Laenuintresside osas on sealjuures olnud täheldada, et keskmine eluasemelaenu hind on igakuiselt alates juunist vähenenud.

Veel Intresside alanemine on siiski aset leidnud peamiselt kuni aastase tagasimakseperioodiga laenude osas, millede raames finantseeritakse üldiselt pigem riskantsemaid varasid ning kliente.

Statistikas avalduva kinnisvara hinnakasvu mootoriks olid eelkõige Tallinna ja Harjumaa tehingud uute korteritega ning suurtehingutega päädinud tavapärasest kõrgem huvi rahavooga ärikinnisvara vastu. Need andmed võivad lähikuudel statistika korrigeerimise tõttu pisut muutuda. Maa-ameti andmetel toimus Eestis

Kui Ettevõtted soetasid Nii korteri- kui ka elamuturul on taaskordset ostuhuvi kasvu oodata märtsikuu teisest poolest, mille juures aga tänavu talvisel perioodil püsib siiski turuaktiivsus tõenäoliselt suhteliselt analoogsel tasemel Binaarsed voimalused keelavad EL mõnevõrra madalamal nagu aasta tagasi.

Isikuid, kes Kinnisvaraturu varasem tsükliline käitumine seega tõenäoliselt lähikuudel taas normaliseerub, mille kõrval ka edasiste prognooside koostamine on mõnevõrra lihtsam kui veel eelnevatel kvartalitel, kuna eelduslikult on eelolevatel perioodidel määramatust vähem kui veel kogu