See süsteem on mõeldud ELi HKSi alla kuuluvatele energiatootjatele, tööstusettevõtetele, aga ka näiteks investeerimisfirmadele ja krediidiasutustele EUAde ostmiseks. Taotlusvooru eelarve oli 1 eurot. Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsus.

Seoses sellega on Euroopa Komisjon koostanud vähese CO2-heitega majanduse edenemiskava, mida Euroopa Parlamendi EP keskkonnakomisjoni saadikud üldjoontes toetavad.

Stiimulite varuvoimalused vorreldes kvalifitseerimata

Samas soovivad parlamendiliikmed ELi heitkogustega kauplemissüsteemi täiustamist, et saavutada miinimumeesmärk, mille järgi tuleb vähendada süsinikdioksiidi CO2 heitmeid Suurbritanniat esindava Chris Davies'e õiguslikult mittesiduv EP raport märgib, investeeringud rohelisse tehnoloogiasse peavad Kauplemissusteemi toetamine. Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni kuuluva Davies'i raport möönab samas, et süsinikdioksiidi hind on algselt kavandatust oluliselt madalam ega suuda luua vajalikku stiimulit investeerimiseks.

Olukorra parandamiseks tuleb heitkoguste kauplemissüsteemi ühikuid kõrvale panna, et taastada nende nappus.

Parim aeg binaarne voimalusi Austraalias

Edenemiskava sisaldab plaani ja eesmärke Euroopas kõige enam heitkoguse ühikuid eraldavate sektorite jaoks — energeetika, tööstus, transport, elamumajandus ja põllumajandus. Vaata infograafikut seatud eesmärkidega CO2-heite vähendamiseks.

Trading Systems Wiki.

Raport peaks jõudma täiskogu istungile märtsis. Rohkem infot.

Suureparane kauplemisstrateegiad