Laienev agenda ja maailma-majanduses kaasarääkivate riikide arvu kasv ja mitmekesistumine on esitanud WTOle lähitulevikuks palju uusi väljakutseid. Information contained in reports should to the greatest extent possible be coordinated with notifications made under provisions of the Multilateral Trade Agreements and, where applicable, the Plurilateral Trade Agreements. Lisaks on loodud WTO 'Aid for Trade' programm eesmärgiga aidata arenguriikidel arendada oskusi ja infrastruktuuri oma kaubanduse laiendamiseks. However, the function of the review mechanism is to examine the impact of a Member's trade policies and practices on the multilateral trading system.

Members hereby agree as follows: A. Objectives i The purpose of the Trade Policy Review Mechanism "TPRM" is to contribute to improved adherence by all Members to rules, disciplines and commitments made under the Multilateral Trade Agreements and, where applicable, the Plurilateral Trade Agreements, and hence to the smoother functioning Kaubanduste labivaatamine the multilateral trading system, by achieving greater transparency in, and understanding of, the trade policies and practices of Members. Accordingly, the review mechanism enables the regular collective appreciation and evaluation of the full range of individual Members' trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system. It is not, however, intended to serve as a basis for the enforcement of specific obligations under the Agreements or for dispute settlement procedures, or to impose new policy commitments on Members.

Baltimaade kaubandust korraldav komisjon - EAA. Komisjon alustas tegevust Valujev; liikmed — 2 kindralkubermangu valitsuse eriülesannetega ametnikku; Kaubanduste labivaatamine Kroonupalati kubermangukontrolör; 2 siseministeeriumi eriülesannetega ametnikku ja kindralkuberneri kantseleiülem.

Komisjon allus vahetult kindralkubernerile ja tema poolt koostatud projektid tuli esitada läbivaatamiseks rahandusministeeriumile, siseministeeriumile ja TKM Isikliku kantselei II osakonnale.

Ülemaailmse munadepäeva ressursid Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon OIE Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon OIE on valitsustevaheline organisatsioon, mille ülesanne on parandada loomade tervist kogu maailmas ja võidelda loomahaigustega kogu maailmas. Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO on tunnistanud seda viiteorganisatsiooniks ja sellel oli

Komisjoni töö eesmärk oli saada ülevaade kaubanduskorralduse ajaloolise kujunemise kohta Riias ja teistes Läänemerekubermangude linnades ning koostada Riia linnale kui Baltikumi tähtsaimale sadamale, aga seejärel ka Kaubanduste labivaatamine Balti kubermangudele uue kaubanduskorralduse projekt, mis ühtiks ülevenemaalise seadusandlusega. Eeltööna tuli kokku koguda kõikvõimalikud andmed ja kehtivad seadused, mis käisid kaubanduse ja kaubanduslike institutsioonide kohta Riias ja mujal Baltimaades.

Tsiviilkubernerid ja muud ametiisikud olid kohustatud vastavaid andmeid andma või vajadusel viivitamatult pöörduma neile alluvate asutuste poole.

Baltimaade kaubandust korraldav komisjon - EAA.

Komisjoni käsutuses olid kõik kindralkuberneri kantselei ja Riia linnavalitsuse revisjonikomisjoni asjakohased materjalid. Komisjoni liikmeid võis komandeerida kohtadele, eelkõige teistesse Läänemere sadamalinnadesse.

Komisjoni töö tulemusena koguti hulk materjali Baltimaade kaubanduse, käsitöö ja vastavate institutsioonide ajaloo kohta, kuid uut kaubandusmäärustikku ei kehtestatud.

Materjal Instruktsioonid ja komisjoni istungite protokollid, temaatilistesse toimikutesse korrastatud komisjoni poolt kogutud materjal näit linakaubandus, Liivimaa linnade kaubanduse allakäigu põhjustest, vajadusest ühendada Peipsi järv Soome lahega, Riia Voorimeeste Tsunfti õiguste piiramisest, Pihkva ja Narva kaubandusest, korratustest Pärnu linnamajanduses;ülevaated kohalikust kohtukorraldusest, administratiivasutustest, kaubanduspolitseist, tsunftikorrast jms ; sissetulnud ja väljaläinud dokumentide registrid, raamatupidamisraamatud ; nimistud.