Arvestus varude üle ei ole oluline vaid nendes ettevõtetes, kus on olemas eraldi kaupade ladustamistingimused. Plaanitud laoinventuurid luuakse Commerce'i peakontori kaudu, luues dokumendi Inventuuritööleht, mis lingitakse kaupluse laoga. Rääkides töö praktilisest osast, on äärmiselt vajalik optimaalne õigeaegne kaupade kohaletoimetamine. Lisada vastavad laoartiklid. Materjalid ettevõtte tegevusvaldkonnast andsid samuti parema ettekujutuse sellest, millega valitud ettevõtte tegeleb ja millised on selle ettevõtte eesmärgid.

Laoarvestus — miks ja kuidas? SmartAccountsi laoarvestusega kaasneb mitu väga Kasutage voimalusi varude valimiseks kasutegurit: Kiiresti selge ülevaade laoseisudest. Varude arvestus võimaldab saada arvuti juurest lahkumata selge pildi ettevõtte laovarudest nii antud momendil kui ajaloos. Varud on alati finantsaruannetes automaatselt kajastatud. See tähendab, et puudub ka vajadus perioodilise hindamise meetodil varusid raamatupidamises eraldi kajastada.

Kasutage voimalusi varude valimiseks Kinnisvara Swap strateegiad

Täpne ülevaade müügimarginaalidest. Selleks on olemas SmartAccountsi aruandluses eraldi raport. Igal ettevõttel võib olla mitu ladu. See võimaldab majandustarkvaras luua erinevaid müügikohti ning kõikide nende varusid ka eraldiseisvana jälgida. Arvestus varude üle ei ole oluline vaid nendes ettevõtetes, kus on olemas eraldi kaupade ladustamistingimused. Laoarvestus võib teatud juhtudel olla vajalik ka näiteks teenindusettevõtetes, kus mõningaid kaupu soetatakse sisse suuremates kogustes.

Sellisel juhul annab varude jooksev arvestus võimaluse jälgida otse majandustarkvarast kui palju ühte või teist ettevõtte tegevuseks vajalikku toodet varutud on. Nii on tagatud ettevõtte pidev varustatus vajalike kaupadega. See tähendab, et esimesena arvele võetud varud müüakse ka esimesena laost välja.

Millise põhimõttega optimaalsed varud kujundada?

Selleks, et raamatupidamistarkvaras varude arvestamist kasutada on vaja läbi teha järgmised sammud: Lisada ettevõttele vähemalt üks ladu. Selleks, et valik arvete sisestamisel ei ununeks, on Sul võimalik määrata vaikimisi ladu.

Lisada vastavad laoartiklid. Vastasel juhul võetaks Kasutage voimalusi varude valimiseks raamatupidamiskontol arvele kahekordselt.

Kasutage voimalusi varude valimiseks Kuidas moista Jaapani kuunlajalad

Ja ongi SmartAccountsi CFX kauplemise susteem arvestus koos kõikide oma kasulike omadustega kasutusele võetud. SmartAccountsi laoarvestuse funktsionaalsus on olulisel määral seotud järgmiste funktsionaalsustega: Laod. Võimaldab hallata ettevõtte ladusid ning vajadusel laoseisusid üle kalkuleerida. Ostu- ja müügiarved.

Ostu- ning müügiarved genereerivad automaatselt vastava vajaliku laoliikumise ning automaatkanne raamatupidamises kajastab koheselt ka muutuse artiklite laokontodel. Laoliikumine võimaldab kaupu lattu võtta ning laost välja liigutada ilma ostu- või müügiarvet vormistamata. Näiteks on see vajalik inventuuride puhul ilmnenud erinevuste kajastamiseks.

Kaubanduse varude haldamine

Laoseisude aruanne. Võimaldab vaadata konkreetse kuupäeva seisuga kõikide laoartiklite saldosid nii koguses kui maksumuses. Laoliikumiste aruanne.

Kasutage voimalusi varude valimiseks Kuidas kaubelda tootasu ajal

Võimaldab analüüsida ühe konkreetse artikli laoliikumisi teatud ajavahemikul ning leida üles potentsiaalsed vead raamatupidamises. See tähendab, et esimesena lattu jõudnud kaup müüakse ka välja esimesena. Vaatleme järgnevalt põhilisi ladu puudutavaid tehinguid ning kaupade hinna kajastamist laoarvestuses ning raamatupidamises. Ostuarve Ostuarvel võetakse kaup laos arvele ostuarvel näidatud kauba soetusmaksumuses.

Juhtige vahelduvvoolu pirni Arduino AC Dimmeriga

Ostuarve kreeditarve — tootekogused on arvel miinusmärgiga Ostuarve kreeditarve tähendab sisuliselt kaupade liikumist laost välja. Ostuarve kreeditarve kaupade laoväärtuseks võetakse kalkuleeritud FIFO hind — st sama hind mis kaupade müügil.

Müügiarve kreeditarve — tootekogused on arvel miinusmärgiga Kaup võetakse lattu arvele viimase ostuhinna alusel. Juhul kui viimast ostuhinda ei leita, kasutatakse arvestatakse artikli juures määratud ostuhinda.

Müügiarve kreeditarve — kreeditarve funktsionaalsus Kreeditarve funktsionaalsust kasutades võetakse kaubad lattu tagasi müüdud laohindadega. Loe müügiarve kreeditarve funktsionaalsuse kohta lähemalt müügiarvete juhendist. Sissetulev laoliikumine Sissetuleva laoliikumisega laos arvele võetud kaubad kajastatakse hinnas, mis on laoliikumises antud. Väljaminev laoliikumine Laost välja liigutatavad kaubad kajastatakse laoarvestuses FIFO põhjal arvutatud väärtuses.

Abstract [en]

Üks oluline laoväärtuse arvestamise printsiip on, et kuigi laos olevate toodete kogused võivad minna negatiivseks vaata allpool: Müük alla nullisiis negatiivset laoseisu kajastatakse rahalises väärtuses 0-ga. Müük alla nulli Mitmetel juhtudel on ettevõtetel vajadus Kasutage voimalusi varude valimiseks kaupu, mida neil veel hetkel laos ei ole. Toome üldlevinud näite e-kaubandusest.

Ettevõttele laekub tellimus e-poe kaudu. Tellitud toodet ei ole hetkel laos olemas. Ettevõte vormistab müügiarve ning soovib kliendilt ettemaksu. Ettemaksu laekumisel ostab ettevõte lattu vastava toote või juhul kui tegemist on menuka tootega võib ettevõte soetada ka sama toodet rohkem. Raamatupidamises vormistatakse sellele tehingule vastav ostuarve. Lühidalt kokkuvõttes: ettevõte müüs kauba enne kliendile kui ta selle ise soetas.

SmartAccountsi lähenemine alla nulli müükidele on väga lihtne, kuid efektiivne: Antud juhul vormistatud müük muudab laoseisu negatiivseks, kuid laoväärtus jääb 0. Vormistatud hilisema kuupäevaga ostuarvega võetakse kaup lattu soetusmaksumuses arvele. Laoarvestuse metoodika võtab alla nulli müügil aluseks järgmise ostutehingu, millega müüdud kaupa lattu arvele võeti.

Lisakulud ja nende lisamine laoartikli hinnale Vastavalt eeskirjale on lubatud kauba omahinnale juurde lisada ka neid kulutusi, mis on tehtud näiteks kauba transportimiseks lattu. Kaubale saab juurde arvestada nii selliseid lisakulusid, mis on samal arvel koos kaubaga näiteks tarnija enda poolt pakutud transport või siis selliseid kulusid, mille kohta on esitatud eraldi arve transpordikulu arve jne.

Loe lisakulude jaotamise kohta lähemalt siit SmartAccountsLaoarvestus — miks ja kuidas?

Kasutage voimalusi varude valimiseks Binaarsete valikute professionaalne strateegia