ELi kaubamärgi rikkumisena tuleks seega käsitada ka tähise kasutamist ärinimena või sarnase nimetusena, kui seda kasutatakse kaupade või teenuste eristamiseks. ELi kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse teave kaubamärgi registreerimise kohta.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem Kuidas alustada kauplemist IQ valikul

Kui termin ei mahu lahtrisse, klõpsake siia, seepeale rida laiendatakse. Kui soovite kontrollida, kas teie kaupade ja teenuste loend esineb mõnda teist keelt kasutavas andmebaasis, tuleb teil esmalt kasutada valikut Tõlgi termin või Tõlgi terminiloend. Amet: Valige selle ameti andmebaas, milles te soovite oma kaupade ja teenuste loendit kontrollida.

Kuvatakse vaid need ametid, mis kasutavad töökeelena teie valitud keelt. Sisestage kaupade ja teenuste loend tekstikasti, kasutades selleks ühte järgmistest viisidest: valige klassi number vt Nizza klasside pealkirjad ja sisestage oma kaupade ja teenuste loend, kas oma allikast kopeerides ja kleepides või sisse trükkides; importige loend otse Minu loendist.

Kui klassi number on: poolpaksus kirjas, sisaldab see termineid; esile tõstetud, leidub Minu loendis sellesse klassi kuuluvaid termineid; aktiivne, on klass valitud, st te olete hetkel selles klassis; tavaline, ei kehti ükski ülaltoodud võimalustest. Kui sisestate rohkem kui ühe kirjelduse, tuleb need eristada semikooloniga kui te seda ei tee, otsitakse nimekirja ühe kirjeldusena.

Minu loendist importides sisestatakse semikoolonid teie eest automaatselt. Termineid saab kontrollida korraga ühes klassis.

1. Sissejuhatus

Valige klass, milles soovite termineid kontrollida, tabeli ülaservas olevast klasside loendist 1 kuni Kui soovite, et ekraanile kuvatakse kõik teie poolt sisestatud termineid sisaldavad klassid, Kolmkummend kuus strateegiat Näita kõiki klasse. Tulemused kuvatakse järgmiselt: Tulemus OK Sisestatud või sarnane termin esineb valitud klassis.

Valitud andmebaasist sobivat terminit ei leitud. Sisestatud või sarnane termin esineb mõnes muus klassis. Õige klass näidatakse leitud termini lahtris Klass. Võib juhtuda, et täpselt samasugune termin leitakse lisaks valitud klassile ka mõnest muust klassist.

WIPO Seminar on Digitization and New Copyrighted Goods

Lisaks tähistab kolmnurk, et otsingu käigus leiti vaid osa sisestatud terminist. Sisend Sisestatud klass: Kontrollitavate terminite jaoks valitud klass. Sisestatud termin: Terminid, mille te sisestasite, kasutades ülaltoodud võimalust A või B.

Leitud termin Klass: Klass, milles sisestatud termin leiti. Termin: Termin sellisena, nagu ta leiti valitud andmebaasist. Vali termin: Termini lisamiseks Minu loendisse märgistage tabeli paremas servas olev ruut. Siin võite leida kaupade ja teenuste klassifikatsioonitermineid, mis sisaldavad teie sisestatud sõna või sõnu, ning nende terminite tõlkeid.

Milleks kasutada valikut Tõlgi termin Teie kaupade ja teenuste loend on esitatud ühes keeles, kuid te soovite taotleda kaubamärgikaitset mõnes muus, erineva töökeelega riigis.

Intellektuaalomandi kaitse

Valiku Tõlgi termin abil võite leida sisestatud klassifikatsioonitermile vaste teie valitud ELi keeles. Teie valikud ilmuvad Minu loendisse ülal paremal. WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem saate korrata otsingut erinevate terminitega ning luua nõnda sammhaaval oma loendi heaks kiidetud kaupadest ja teenustest teie valitud keeles. Kui teil on olemas klassifikatsiooniterminite tõlked, saate neid kasutada taotluse esitamisel soovitud kaubamärgiametisse.

Rahvusvaheline registreerimine

Valige teisest rippmenüüst sihtkeelmillesse te soovite tõlkida. Sisestage termin, millele te soovite saada tõlget ning leida vastavaid klassifikatsioonitermineid. Klõpsake nuppu Tõlgi. Valikuga Täppisotsing saate piirata otsingutulemusi kindla klassi või ametiga.

Täpsemate otsikriteeriumite määramiseks klõpsake nuppu Täppisotsing. Täpsemate otsikriteeriumite määramise järel võite klõpsata nuppu Sulge täppisotsing valikuline. Kogu otsingu WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem on teil võimalus jätta otsikriteeriumid samaks või neid täpsustada.

Eesti Patendiamet

Kogu fraas: Otsib termineid, milles tekstikasti sisestatud tekst esineb täpselt samal kujul. Täpne vaste: Otsib termineid, mis vastavad täpselt tekstikasti sisestatud tekstile.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem Binaarseid voimalusi kaubeldakse

Tõlked Lisaks heakskiidetud terminoloogia otsimisele iga riikliku ameti andmebaasist, toimub tõlgete otsing ka tõlkemälust, millesse on salvestatud varasemate kaubamärkide tõlked.

Vali Nizza klass Nizza klassifikatsioon on jaotatud 45 kauba- klassid 1 kuni 34 ja teenuseklassiks klassid 35 kuni Otsingut saab piirata ühe või mitme klassiga, kui klõpsata klassi numbril vt Nizza klasside peakirjad.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem FXI konevoimalused

Kõigi klasside valimiseks märgistage ruut Vali kõik. Valiku tühistamiseks eemaldage märgistus ruudust Vali kõik.

Sihttermin: Näete lähtetermini tõlkeid teie valitud keelde. Amet: Kuvatakse selle ameti nimelühend, mis edastab andmeid teie valitud keeles. Roheline linnuke ilmub nende ametite lahtrisse, mis on kuvatud klassifikatsioonitermini heaks kiitnud.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem Binaarsed parasi signaali teenused Laane-USA jaoks kauplejate jaoks Forex

Täpsemat teavet iga ameti kohta saate jaotisest Kontaktid. Kui ameti nimelühendi all lahtris puudub roheline linnuketähendab see, et antud terminit klassifikatsiooniandmebaasis ei ole.

Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon - Geneva

See ei pruugi tähendada, et amet termini tagasi lükkab. Vali: Klassifikatsioonitermini valimiseks märgistage tabeli paremas servas olev ruut.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem New Yorgi avatud kaubandusstrateegia

Seejärel lisatakse termin edaspidiseks kasutamiseks Minu loendisse ülal paremal. Kuva termini päritolu Klõpsake selle valiku ees oleval ruudul, et näha, millised terminid pärinevad Nizza klassifikatsioonist, kolmepoolsest kokkuleppest, ühtlustatud nimekirjast või klasside pealkirjadest.

Täiendava tulbana kuvatakse kahetäheline lühend Ha, He, Ni, Tr.

Menu Intellektuaalomandi kaitse Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit. Intellektuaalomandi õigused annavad võimaluse kaitsta firma mõningaid immateriaalse varasid. Peaaegu igal äriühingul on sellist vara, mida tasub kaitsta. Isegi juhul, kui ettevõttel intellektuaalomandi kaitset vajavat vara pole, peab olema teadlik teiste ettevõtete õigustest.