Kui olete lugenud palju strateegiaga seotud raamatuid, siis ärritab see raamat teie mõtlemist. Vaadeldes eri tööstusharudes tehtud strateegilisi samme, tutvustab "Sinise ookeani strateegia" näidete varal kuut printsiipi: kuidas turupiire ümber kujundada, kuidas keskenduda üldpildile ja vaadata olemasolevast nõudlusest kaugemale, kuidas järjestada strateegilisi etappe, ületada organisatsioonilisi tõkkeid ja lõpuks, kuidas strateegia ellu viia.

Eristumisstrateegia eeliseks on oma klientide vajaduste ja ootuste põhjalik tundmine.

Sama oluline kui see, mida ja kuidas me teeme, võib olla ka see, mida me organisatsioonina ei tee ehk millele ütleme resoluutselt ei. Toon siinkohal välja 5 kari, mille otsa strateegiate loomisel purjetatakse.

Fokuseeritud strateegia võib väljenduda nii madalate kulude kui ka eristumisstrateegiana. Keskendumist kitsale segmendile võimaldab vähendada äririske läbi madalate kulude kui ka lojaalsete kliendisuhete, pakkudes neile täpselt seda mida nad vajavad.

Strateegia on valik

Vähem on välja toodud eesmärkide segiajamist strateegiaga. Küsimusele, miks neid aga segi ajada ei tohiks, annab Richard P. Rumelt selge ja ammendava vastuse.

Valiku strateegiate raamat

Revolutsiooniline ei ole ka Rumelti väide, et strateegia kui tegevusplaani aluseks on teatud hulk ainulaadseid tunnuseid, mis konkreetset ettevõtet ta konkurentidest eristavad. Strateegilisest konkurentsieelisest kui edu saavutamise eeldusest on kirjutatud ja räägitud palju.

Hea strateegia / Halb strateegia

Samas loob autor jälle läbi näidete väga selge arusaama, kuidas on võimalik saavutada konkurentsieelist varasemast erineva lähenemisega. Arvan, et see raamat on kasulik lugemine igale ettevõtjale ja juhile.

Sellest on kindlasti abi organisatsiooni strateegia analüüsimisel ja kujundamisel.

 1. Konkurents konkurentide vahel Asendustoodete rõhk See parim äristrateegiat käsitlev raamat tutvustab kõigepealt konkurentsieelise kontseptsiooni ja seda, kuidas see võib aidata organisatsioonil edu saavutada.
 2. lae alla E-raamat PDF Hea strateegia / Halb strateegia
 3. Kuidas luua strateegiat, mis loob väärtust - Sunergos
 4. Strateegia on valik - Empowerment
 5. See on kohustuslik lugemisvara kõigile, kelle tööks on organisatsiooni juhtimine, olgu siis ettevõtluses, poliitikas või mistahes muul alal, aga ka kõigile teistele, kes oma tegevuses senisest tõhusamad ja edukamad olla soovivad.
 6. Rumelti reaalsete juhtumite analüüsil põhinev hea ja halva strateegia võrdlus ning hea, toimiva strateegia loomise käsitlus on vajalik lugemismaterjal kõikidele neile, kes peavad ümber kujundama olemasolevat või looma uut strateegiat.

Anu Virovere Psühholoog ja suhtlemistreener Richard P. Raamat sisaldab hulgaliselt näiteid, mis kinnitavad autori teoreetilisi seisukohti. Tundub, et trend on kasvav, olenemata sellest, et õhus on palju ebakindlust ning traditsioonilistes organisatsioonides pigem tulevikku nii positiivselt ei suhtuta.

Valiku strateegiate raamat

Strateegilise mõtlemise sisuks ongi leida vastus küsimusele, milline muudatus toimub meie sektoris klientide käitumises ja kuidas see mõjutab organisatsiooni poolt pakutavat teenust. Siin ongi põhjus, miks riskiinvestorid täna on nii aktiivselt valmis investeerima, kuna nad tunnevad, et muutus on pöördumatu.

Parimad strateegiaraamatud

Nad ei ole igapäevaste ettevõtte operatsioonidega seotud, neil on aega mõistmaks suuremat pilti. Iga neile esitatav äriidee on põhjalik turuuuring, mis lahkab süüvitsi mingi valdkonna probleemi, selle muudatuse mõju sektorile.

Valiku strateegiate raamat

Seega nad tunnetavad hästi uusi avanevaid võimalusi. Mõeldes vaid viimasele 12 kuule näeme, millises ulatuses on ettevõtted oma tööd ümber korraldanud, kuidas me oleme asunud teenuseid uut moodi tarbima.

Valiku strateegiate raamat

Vähemalt suveni rahvusvahelised kontsernid on soovitanud oma inimestel teha võimalikult palju tööd hajusmeetodil. Ja kui inimesed õpivad uut moodi tööd tegema, kuidas see mõjutab tööjõu kättesaadavust, vajadust kontoripindade järgi, ärireisimisele, nafta tarbimisele jmt. Mida konkreetsem ja emotsionaalselt siduvam on teie strateegiline valik seda lihtsam on seda igapäevatöös meeles pidada ja ellu viia.

Ettevõtted on läbi aegade üksteisega kasumliku arengu nimel konkureerinud, võidelnud oma koha eest turul ja püüelnud eristumise poole.

Ilmestage strateegilisi valikuid näidete ja lugudega, mis näitavad selgelt, kuidas antud strateegia igapäevatöös välja näeb. Lood seovad inimesi emotsionaalselt strateegia külge.

 • Strateegia on valik Visioon ilma plaanita on unenägu, plaani ilma visioonita õudusunenägu — Jaapani vanasõna.
 • Valikud kauplemise kursused Internetis
 • 10 parimat strateegiaraamatut - WallstreetMojo
 • Algoritmiline kaubandus ja kvantitatiivne strateegia NYU
 • Aktsiavoimaluste tehingud maksustatakse Kanadas

Tsükliline korra aastas või korra paari aasta tagant strateegia üle vaatamine on eilne päev. Strateegilised ehk olulisimad valikud peavad olema tiimil kogu aeg silme eest.

Porter Michael Porter jaotab ettevõtte üldstrateegia 3 gruppi: Kulude juhtimise strateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on madalad kulud. Kasumlikkuse suurendamine toimub ka läbi kulude alandamise või hindade korrigeerimise. Selle saavutamiseks on oluline tõhusate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine, efektiivselt toimiv tarneahel või odavate ressursside raha, tooraine, tööjõud kasutamine. Kulude juhtimise strateegia oluliseks miinuseks on sarnaste võimaluste kättesaadavus kõigile ettevõtetele ja selle strateegia kopeerimise lihtsus. Praktikas võib ettevõte alustades, kui puuduvad nii kõrged püsikulud kui ka investeeringuvajadused, valida madalate kulude strateegia, kuid hiljem võib see muutuda.

Strateegiat tuleb muuta, kui faktid näitavad, et tänane strateegia ei toimi ehk ei vii eesmärkideni. Sisuliselt tähendab see seda, et organisatsioon jälgib pidevalt, kas valitud strateegia töötab või mitte.

Valiku strateegiate raamat

Kõiki olulisi valikuid ei saa teha tsüklilise strateegia koostamise ajaraamis. Osade strateegiate viimistlemine võtab kauem aega, sest otsuse tegemiseks puuduvad andmed või strateegilised valikud on poolikud. Sinisilme on arvata, et iga aasta saabub üks maagiline hetk, kus kõik organisatsiooni olulised strateegiad on selgelt kokku lepitud.

Organisatsiooni strateegiad on igal ajahetkel erinevas seisus — on neid, mis töötavad ja viivad meid eesmärgi poole, on neid strateegiaid, kus me alles otsime millist valikut teha jne.

Tükeldage oma organisatsiooni strateegia väiksemateks strateegiateks. Iga olulise valiku juures jälgige regulaarselt vähemalt 2x kuusmis seisus on antud strateegia. Kõhutunde pealt?

Valiku strateegiate raamat