Sellised, mis valgete joonte vahel arutult vasakul-paremale ei tõmble, vaid tõepoolest suudavadki ise autot kursil hoida, kurvis keerata, ehk sisuliselt ise autot juhtida. Ma ei arva, et see on see, mida Briti rahvas tahab. Kui sisse-välja lülitamine on keeruline, siis maanteele tagasi jõudes ei vaevuta enam uuesti keerulisse menüüsse sukelduma ning väljalülitatuks ta jääbki. Macron avaldas ka arvamust, et kaubanduskokkulepe USA -ga ei kata Suurbritannia jaoks kõva Brexiti kahju. Eksam on neljaosaline, kolm neist tehakse arvutis, suuline osa väikeses grupis vestlusena.

Inglise keele riigieksam mõõdab keeleoskust B1 ja B2 tasemel. Gümnaasiumi lõpetamiseks B1 keeletasemest piisab.

Inimesele jäägu valikuvõimalus

Kes kavatseb aga välisülikoolide ustele koputada, sel peab inglise keeles ette näidata olema Jaga valikuvoimalus B2 või isegi C1 taseme tunnistus. Viimane kulub ära ka neile, kes alustavad välismaal magistriõpinguid. Nüüd on kõigil välisõpinguist huvitatuil haridus- ja teadusministeeriumi luba asendada inglise keele riigieksam mõne rahvusvahelise keeleeksamiga.

Jaga valikuvoimalus

Kui õpilane, kes läks taotlema C1 taset, seda ei saavuta ja sooritab eksami näiteks B2 tasemele, väljastatakse talle tõend selle tulemuse kohta. Eksam on neljaosaline, kolm neist tehakse arvutis, suuline osa väikeses grupis vestlusena.

Jaga valikuvoimalus

Arvutipõhisele eksamile koha-selt pääseb CAEd tegema pikema ootamiseta ja ka selle tulemused saabuvad kiiremini. Iga osa vahel on väike puhkepaus,» meenutab ta. Rahvusvahelisteks keeleeksamiteks saab valmistuda iseseisvalt eri teste lahendades, ettevalmistuskursusel osaledes ja oma inglise keele õpetaja abiga. CAE jaoks on loodud rohkelt õppematerjale, mis on internetist kättesaadavad ja mitme kooli inglise keele tundides ka kasutusel.

Jaga valikuvoimalus

Gustav Jaga valikuvoimalus gümnaasiumis on sellega juba arvestatud, et paljud lõpetajad soovivad välisülikoolidesse kandideerimiseks teha rahvusvahelisi eksameid. Cambridge Englishi ametliku eksamikeskuse Dream Foundation koordinaatori Katriin Visamaa sõnul algas eksamitele registreerumine suure huvi tõttu tänavu juba varakult.

Jaga valikuvoimalus

Vali sobiv keeleeksam PET B1 taseme eksam, välisülikoolidesse kandideerimiseks sellest ei piisa. FCE tasemelt võrdne gümnaasiumi riigieksamiga, keeletõendina aktseptitav vähestes välisülikoolides. CPE C2 tasemele ehk kõrgeimale tasemele suunatud eksam.

Jaga valikuvoimalus

CAE C1 taseme eksam, mille eluaegse kehtivusega sertifikaati tunnustavad välisülikoolid, tööandjad ja valitsusasutused üle maailma. Eksamile saab registreeruda aadressil: www.

Skid row at night