Nasdaq Baltic Awards aasta maaklerifirma LHV Pank on hinnataval perioodil suurendanud kauplemismahtu, pühendunud investorite pidevale teenindamisele, harimisele ja inspireerimisele. Vaata juhendit Tee makseta väärtpaberikanne oma senises pangas Väärtpaberite makseta ülekande tegemiseks edasta ülekandeorder kindlasti ka vastaspoole kontohaldurpangale.

Import, eksport, kauplemine Import, eksport, kauplemine Loomade ja loomsete saadustega kauplemine nii Euroopa Ühenduse piires kui ka kolmandate riikidega kannab endas loomade ja inimeste tervishoiu seisukohast suuri riske.

Tervisevoimalustega kauplemine

Selle tõttu peavad loomade ja loomsete saadustega kauplevad ettevõtjad järgima rangeid nõudeid ning järelevalveasutused tegutsema täpselt ja koordineeritult.

Selliste kaupade transiidil, impordil, ekspordil ja Euroopa Ühenduse sisesel kauplemisel tuleb kasutada meetmeid loomataudide leviku tõkestamiseks ning takistada nõuetele mittevastavate kaupade sattumist Eestisse, Euroopa Ühenduse liikmesriiki või kolmandasse riiki.

Tervisevoimalustega kauplemine

Ainult sellisel moel toimides on võimalik tõhusalt kaitsta inimeste ja loomade tervist Kauplemisena käsitletakse Tervisevoimalustega kauplemine ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubandust.

Kauplemisel tehakse veterinaarkontrolli reeglina kauba lähte- ja sihtkoha piiripunktis, kuid seda on lubatud teha ka veo käigus. Valdkonda reguleerib loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus.

Tervisevoimalustega kauplemine

Seadus selgitab kauplemise, impordi ning ekspordi täpsemaid mõisteid ning kirjeldab olulisemaid nõudeid, protseduurireegleid ja järelevalve korraldust. Lisaks tuleb loomade ja loomsete saadustega kauplemisel ning järelevalve korraldamisel juhinduda ka toiduseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomakaitseseadusest ning muudest seonduvatest seadustest ja nende rakendusaktidest. Täpsemat teavet kauplemisel, ekspordil ja impordil kehtivate nõuete, dokumentide vormide ning järelevalve korralduse kohta saab Veterinaar- ja Toiduametist.

Tervisevoimalustega kauplemine

Kauplemine ning import ja eksport Õigusaktid.