Selle aasta üks suurimaid eesmärke on proovida makseprotsess võimalikult lihtsaks muuta. Euroopa Liidus leitakse, et vahekohtu otsus peab olema objektiivne ning ei rikuta Maailma Kaubandusorganisatsiooni tollitariifide ja õiguskaitsevahendite eeskirju. Kuni neid valikuid ei ole tehtud, on suurpoed ikka enam lennukiteta lennukikandjad.

Välismaa The Timesis ilmunud arvamusloos leitakse, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia Brexiti-leppe läbirääkimistes on kõige rohkem erimeelsusi tekitanud võrdsete võimaluste seadus konkurentsiseadus.

Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg

Võrdsete võimaluste seadus seisneb selles, kuidas tagatakse Suurbritannia ja Euroopa Liidu ettevõtete õiglane konkurents pärast Brexitit. Suurbritannia ettevõtted tegutsevad praegu Euroopa Liidu keskkonna- sotsiaal- ja riigiabialaste õigusaktide alusel, teatas The Times.

Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg

Euroopa Liidus kardetakse, et peale üleminekuperioodi kehtestab Suurbritannia enda õigusaktid, mis annaksid nende tööstusele konkurentsieelise. Põhja-Euroopa riigid on konkurentsiseadustes kõige tundlikumad, sest nende tööstus kannataks kõige rohkem.

Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg

Suurbritannia väitel pole Euroopa Liidu nõuded kooskõlas tavapäraste vabakaubanduslepingutega ja Brexiti-leppesse ei peaks EL-i konkurentsiseaduse tingimusi lisama. Suurbritannia nõustub vahekohtu loomisega, kus vaadeldakse erapooletult konkurentsiseaduse rikkumisi. Euroopa Liit on väitnud, et vahekohtu protsess on potentsiaalselt liiga aeglane ja enne järeldustele jõudmist on majanduslik kahju juba tehtud.

Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg

Suurbritannia ja Euroopa Liidu läbirääkijad proovivad määratleda kui kaua võiks vahekohtu protsess kesta, kus Euroopa Kohtul puudub järelevalve. Euroopa Liidus leitakse, et vahekohtu otsus peab olema objektiivne ning ei rikuta Maailma Kaubandusorganisatsiooni tollitariifide ja õiguskaitsevahendite eeskirju. Toimetaja: Karl Kivil.

Suurim kaubandus voimalusi kogu aeg