Iga kristlase juhtlauseks peaks olema: pigem surm kui autu käitumine ehk Jumala käsust üle astumine. Üles vaadates ta järsku tardus otse tema ees oli grisli! Miks peaks see panema sind enda pärast värisema? Salmides 6 ja 7 näeme ajaliselt varasemat kirjapanekut sellest, mida Jeesus sõnastas ütluseks, et himustamine on abielurikkumine ning vihkamine on suguluses tapmisega.

Taotluse eeltähtajaks esitamiseks salvesta taotlus Konkursiveebist. Kõik eeltähtajaks esitatud taotlused saavad Haridus- ja Noorteametilt nädala jooksul soovitusi, kuidas projekti kvaliteeti parandada. Eeltähtajad I taotlusvooru eeltähtaeg — Registreeritud organisatsioonid mittetulundusühingud ja sihtasutusedkohalikud omavalitsused või nende allasutused: nt kool, noortekeskus jt juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted.

Kuidas taotleda?

Calling All Cars: Muerta en Buenaventura / The Greasy Trail / Turtle-Necked Murder

Enne taotluse esitamist tutvuge ka Haridus- ja Noorteameti konkursiveebi juhendiga. Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Masinate oppimine kaubandusstrateegiate jaoks

Lisadokumendid esitatakse samuti konkursiveebis taotlusvormi lisadena. Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid: Noortekohtumise projekti vormikohane eelarvevorm Lisa-1 Noortekohtumise projekti vormikohane tegevuskava vorm Lisa-2 Projekti Noortekohtumised lõpparuanne tuleb esitada Haridus- ja Noorteaemti konkursiveebis koos nõutud lisadokumentidega: Noortekohtumise projektis osalenud noorte ja grupijuhtide allkirjaleht Lisa-3 Isikutuvatus Konkursiveebi sisenemisel toimub isikutuvastus ID kaardi või mobiil-ID-ga.

Tulemus Programmi Noortekohtumised projektitaotluste hindamiskomisjoni otsusest antakse teada emaili teel 1,5 kuu jooksul pärast taotlustähtaega. Mis kulusid toetatakse? Projekti peamisteks kululiikideks on transport, toitlustus, majutus ja tegevuskulud, mis võivad erineda sõltuvalt projekti iseloomust. Projekti toetus on 23 eurot noore kohta päevas sisaldab nii toitlustust, majutust kui ka transporti.

Päevarahastus on ette nähtud ka ühele noortejuhile noortegrupi kohta. Soovituslik on partnerite KOV, koolid, noorsootöö ühingud jt kaasamine projekti kaasrahastamiseks nt ruumid, transport, vahendid vms.

Bob Russell oli isiklikult sundida neid muutma, et statistika, sest Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber on üks neist ameeriklased. Ta oli kakskümmend viis aastat vana, kui ta oli diagnoositud tüüp 1 diabeet. Ma ei olnud kindel, mida see tähendas. Ma kindlasti ei teadnud, et see oli eluaegne haigus, et ma oleks tegemist. Mäletan nalja minu arst, "Mõned vähem õlut, paar vähem kanatiivad, õige?

Kolm tüüpi diabeet On olemas kolm peamist liiki diabeet - tüüp 1, tüüp 2, ja rasedusaegne.

Transcription 1 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Õpetussõnad Jacques Doukhan Nimi Aadress Telefon Jaanuar, veebruar, märts 2 Originaali tiitel: Jacques Doukhan Proverbs Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab ette Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi alluvuses olev täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükkide osakond. Õppetükkide ettevalmistamist suunab otseselt hingamispäevakooli väljaannete nõukogu, mis on hingamispäevakooli õppetükkide kirjastaja Peakonverentsi Administratiivkomitee ADCOM alakomitee. Trükitud õppetükid kajastavad ülemaailmse hindamiskomitee poolset osa ja hingamispäevakooli kirjastusnõukogu heakskiitu ega esinda seega ainuliselt või tingimata autori te kavatsust. Lühikesed, tasakaalukad, poeetilised, maalähedased ja sageli humoorikad õpetussõnad on kõikehaaravad, jäävad kergesti meelde ja tabavad hästi märki mõnikord isegi tõhusamalt kui sõnaosavad kõned ja täpne põhjendamine. Näiteks: Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks Õp

Mõistmise Mis tüüpi ja millised on võimalused on osa probleemist diabeeti põdevatele. Diabeet on sageli puänt filme ja telesaateid.

Bob Russell oli isiklikult sundida neid muutma, et statistika, sest ta on üks neist ameeriklased. Ta oli kakskümmend viis aastat vana, kui ta oli diagnoositud tüüp 1 diabeet. Ma ei olnud kindel, mida see tähendas.

Meil on lastele noortele kui kümme kuud vana diagnoositi see; see tõesti on autoimmuunhaigus. CDC hinnangul, et ligi 1. Projekt on ka kasulik ehitajale teiste tööde planeerimisel ning hea alusmaterjal kasutusloa taotlemisel kohalikule omavalitsusele ja Päästeametile. Meilt projekti tellides võidad nii ajas, rahas kui kvaliteedis: Aeg: Meie tellimisprotsess on lihtne.

Tulemuseks saadud projekti on väga hea kasutada nii ehitusel kui ka hilisematel hooldustöödel. Projekti põhjal saad tellida võrdlevaid hinnapakkumisi tööde tegemiseks. White, Adventkodu, lk Parim tõend perekonna kasvatusest on selle tulemused. Nendeks on iseloomu sügavad omadused, mis on nagu ilupärg peas ja kee ümber kaela. Lähis-Ida kultuuris andsid lapsevanemad väärtusliku pärandina oma lastele edasi kallihinnalised võrud ja keed.

Kasvatus on aga tähtsam kui materiaalne varandus. Laste jaoks on Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber veedetud aeg palju väärtuslikum kui meie äritegevus. Rumalate või patuste kasvatusviisist kõneldes mainitakse ainult jalga Õpjustkui oleks isemeelne poeg kaotanud oma isikupära. Kuidas õppida vastu seisma kiusatustele, mida kultuur, ühiskond, sõbrad, isegi pereliikmed võivad meie teele lükata?

Tarkuse kutse 7 8 Teisipäev, 30, detsember Tarkuse kutse Loe Õp Kuidas siin tarkust esitletakse? Mida meile öeldakse? Siin kujutatakse tarkust isikuna, kes esitab oma pakkumise meestele ja naistele tänavail. See on igaühe jaoks tõeline eluküsimus, eluline tehing.

Keset kaubaküllust ja paljude müüjate kisa-kära peab tarkuse kutse olema kõvahäälne; vastasel juhul ei kuuldaks teda nii paljude muude häälte lärmis.

Kas te saate IRA konto voimalusi kaubelda

Loe Õp 1: Mis on tarkuse põlgamise tulemus? Põhjusel, miks inimesed põlgavad tarkust, pole midagi tegemist tarkuse endaga, sel on tegemist tarkuse põlgajate iseloomuga.

“Avasta Hera” ilukuud

Neid kirjeldatakse hoolimatute ja põlastajatena Õp ; võrdle Nad annavad mõista, et tarkus on lihtsameelsete ja kohtlaste jaoks.

Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber ometi on need, kes tarkuse põlgavad, ise lihtsameelsed ja kohtlased; nad on rumalad, kes vihkavad teadmist Õp ; võrdle Need, kes põlgavad tarkuse ära, lõikavad oma põlgamise vilja.

Olles keeldunud valimast Issanda kartust, on nad enesega rahul; nad küllastuvad oma kavatsustest Õp Kui me hülgame ülalt pärineva tarkuse, lõpetame sageli kujutlustes ja valedes, mida me ise loome, või kujutlustes ja valedes, mida teised meie jaoks loovad ja mida me nii hõlpsasti vastu võtame. Sel moel asendame Jumala ebajumalatega.

Hale on see, et need, kes põlastavad religiooni ning pilkavad inimesi, keda nad kohtlasteks ja lihtsameelseteks peavad, on sageli omamoodi ebausklikud, kes omistavad väärtust vägagi üürikestele ja kasututele asjadele, mis ei saa lõpuks iialgi rahuldada südame põhivajadusi. Milline tõotus ja lootus leidub siin meie jaoks varasemat konteksti silmas pidades? Kuidas avaldub see tõotus meie enda kogemuses?

Millised tingimused on Issanda kartuse mõistmiseks? Milliseid valikuid tuleb meil sel puhul teha? Selles kirjakohas tuuakse kolm korda sisse sidesõna kui, tähistades nii kasvatuse edasimineku kolme järku. Esimene kui avab passiivse kuulamisjärgu; see tähendab olla lihtsalt tarkusesõnadele vastuvõtlik ja tähelepanelik Õp2.

Diabeet Alert päev

Teine kui alustab aktiivset tegutsemist tarkuse järele hüüdmist ja selle otsimist Õp Kolmas kui alustab kirglikku tarkuse otsimist ja püüdmist seda leida nii nagu püütakse leida peidetud varandust ; Õp Loe Õp 9. Millistel tingimustel saadakse õigusest aru? Missuguse kohustuse võtab Jumal tarkuse omandamise puhul? Pööra tähelepanu asjaolule, et Valikud kauplemise kursused Austraalias. Tarkus, nagu ka pääste, on Jumala and.

Nii nagu esimene lõik kirjeldas inimlikku protsessi, nii kirjeldab see lõik jumalikku tegevust: Tema annab tarkuse; Tema talletab tarkuse ning Tema kaitseb ja valvab targa radu.

Loe Õp 2: Mis juhtub siis, kui tarkus leiab lõpuks südames koha? Sest siis tuleb tarkus su südamesse, tähistab uskutuleku viimast järku. Me tunneme rõõmu Issanda tundmisest, kuid enamgi veel see on meeldiv kogemus meie hingele Õp Samuti päästab see meid kurjalt teelt Õp ning me käime õigete radu Õp Loe Õp Mis on esimene samm kurjuse suunas ja kuhu see viib?

Ehkki oleme patused, ei pea me kurja tegema hakkama. Keegi, keda kujutatakse valel teel olevana, on pidanud kõigepealt õigelt rajalt lahkuma. Õelust mõistetakse siin eelkõige ustavuse puudumisena. Patt algab peenelt ja süütult, kuid ei lähe kuigi kaua, kui patune teeb kurja ja ka naudib seda. Mida peaks sulle endast rääkima see taevas hoidku, kui sulle meeldib kurja teha?

Või veelgi halvem, mida ütleb see, kui sa sa ei pea kurja enam isegi kurjaks? Tarkuse kutse 9 10 Neljapäev, 1. Milline lõks peitub selles, kui keegi on iseenese silmis tark? Iseenese silmis tark olemine loob illusiooni, et tark olemiseks pole Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber vaja. Selline olukord on lootusetu. Siis on albil enam lootust kui temal Õp Veelkord, tarkust kirjeldatakse siin usulise kohustusena.

Erisaga holmatud aktsiaoptsioone

Tark olemine tähendab Jumala käskude pidamist Õphelduse ja tõe esiletoomist Õp ning Issanda peale lootmist Õp Tarkus tähendab väga lähedast suhet Jumalaga. Märkad korduvat viidet südamele Õp3, 5asukohale, kus me Jumala mõju isiklikult vastu võtame.

Südant nimetati juba Õp kohana, kuhu tarkus peaks sisenema. Loe Õp 3: Milline kasu kaasneb tarkuse anniga? Tarkus seostatakse elu ja tervisega Õp8, 16, 18, Üks mõtteid äratav kujund on elupuu Õpsama tõotust korratakse selles raamatus mitmel korral Õp ; ; Selline sõnakujund vihjab Eedeni aiale.

See tõotus ei tähenda, et tarkuse omandamine tagab igavese elu; mõte on hoopis selles, et teatud määral on võimalik saada tagasi seda elukvaliteeti koos Jumalaga, millest tundsid rõõmu meie esivanemad Eedenis. Siis, kui elame koos Jumalaga, saame sellest pisut aimu, saame vihjeid Eedenist; ja mis veel parem me õpime lootma selle kaotatud riigi tõotatud tagasisaamisele vaata Tn Miks on tarkust väga vaja? Ootamatu viitamine loomisloole näib kontekstist väljuvat.

Ometi võimendab loomisel avaldunud tarkuse kasutamine Kui Jumal kasutas tarkust selleks, et luua taevad ja maa, siis ei ole tarkus mingi tühine teema.

Tarkuse ulatuspiir on kosmiline, ületab kaugelt meie maise eksistentsi piirid. Tarkus on tähtis meie igavese elu jaoks. Sellise õppetunni annab meile viide elupuule, Eedeni aia meeldetuletajale. Sellist lähenemisnurka sisaldab ka tõotus, mis võtab käsitluse all oleva lõigu kokku: Targad pärivad au Õp õppetükk: White i raamatust Kristuse tähendamissõnad peatükki Peidetud varandus, lk-d ; raamatust Kuulutus noortele peatükki Õnnistus kodus, lk ; raamatust Kasvatus peatükki Füsioloogia-alased õpingud lk-d; koguteosest Piibli kommentaarid.

SPA poolt välja antud, 3. White i märked lk Noored peaksid õppima mõistma sügavat tõde, mis peitub Piibli väites, et Jumala juures on eluallikas Ps Tema on kõige ellukutsuja, kuid enamat veel Tema on kõige elusoleva elu. See on Tema elu, mida saame päikesepaistest, puhtast Kanada aktsiate valikute maksumaar õhust, toidust, mis taastab meie keha ja säilitab meie Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber.

Tema elu tõttu me elame iga tundi, iga silmapilku. Kõik tema annid on eluks, terviseks ja rõõmuks välja arvatud see, mille on moonutanud patt.

White, Kasvatus, lk-d Paljud kannavad südames muljet, et pühendumine Jumalale on tervist kahjustav ning seltskondlike suhete rõõmsameelset õnne kahjustav.

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid. Õpetussõnad. Jacques Doukhan. Nimi. Aadress. Telefon

Need aga, kes käivad tarkuse ja pühaduse teel, leiavad, et jumalakartusest on kasu kõigeks ning selle tõotus on praeguse elu jaoks ja selle elu jaoks, mis tulemas on. Nad tunnevad rõõmu elu tõelistest naudingutest. White märked koguteosest Piibli kommentaarid. Milline erinevus on tarkuse ja teadmise vahel? Kuidas saab olla nii, et kellelgi on palju teadmisi, aga mitte tarkust?

Pole vist kedagi, kes ei teaks mõnda väga asjatundlikku inimest või poleks mõnest sellisest vähemalt kuulnud, kellel ei tundu tarkust olevat. Peatu veel mõtte juures Issanda kartus. Kui armastuses ei ole kartust 1Jhkuidas saame karta Issandat ja Teda ikkagi armastada? Kuidas lepitame õiguse ja armastuse vahelise pinge Issanda kartuses? Miks on iseenese silmis tark olemine niivõrd ohtlik olukord, eriti pidades silmas seda, kui allakäinud on inimese süda ja kui kergesti seletame mõistusega ära igasuguse käitumise, mida tahame?

Mõtle neile, kes on ära seletanud oma kõige hullemagi käitumise. Kuidas tagada, et me ise sama ei teeks? Linnakene, mis paiknes Humptulipsi jõe ääres Olümpia poolsaarel, oli pakkunud kalameestele, kes üritasid oma püügiga ennast ära elatada, paremaid päevi. Üks perekond, Moody, leidis, et elu Humptulipsis läks liiga raskeks, ning pereema Moody venna eeskujul otsustasid nad minna Alaskale, kus oli venna sõnade kohaselt hea kala püüda ja võis rohkem raha teenida. Kuueliikmeline perekond pakkis asjad ja rändas miili Humptulipsist Kanada piirini, siis läbi Briti Columbia ja Yukoni, enne kui võttis suuna Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber, Dillinghami-nimelisse piirilinnakesse Alaskal.

Binaarsed variandid Leedu

Dillinghamist suundusid nad Woodi jõge pidi üles ning jõudsid lõpuks Aleknagiki järve inimtühjadele randadele. Kuigi Aleknagik on jupiki-keelne sõna, mis tähendab vale tee koju, leidis Moody pere järve läheduses hea koha, kuhu elama asuda, ja ehitas sinna väikese tarekese. Pereisa Moody ja pere vanim poeg viisid oma suure kalapaadi Bristoli lahte, maailma suurimasse punase lõhe leiukohta, pereema Moody kandis samal ajal kodus hoolt kolme väiksema lapse eest.

Mõni kuu pärast enda sisseseadmist uues kodus tabas Moody perekonda kahjuks tragöödia. Siis, kui isa ja pere vanim poeg jõge mööda Dillinghamist tulema hakkasid, sattusid kaks meest veekeerisesse ja uppusid. Emal tuli üksi üles kasvatada kaks nooremat poega ja tütar. Kuna tegemist oli uskliku perekonnaga, kogus ema iga päev lapsed kokku hommiku- ja õhtupalvustele ning hingamispäeviti kohtusid nad onu ja tema perega. Nädala jooksul toimetas pereema koos oma kahe noorema poja, Lloydi 14 ja Rolandi 13 abiga perekonna kalastusäri.

Me kasvasime kiiresti suureks, meenutab Roland. Meil tuli aidata ema ja oma nooremat õde. Selleks, et aidata perekonnal elus püsida, polnud Lloydil ja Rolandil kuigi palju aega koolis käia, sest nad töötasid kalapüüdjatena oma kodu lähedal. Selleks ajaks, kui nad teismeaastatest välja olid kasvanud, polnud kaks noort meest veel külakooli lõpetanud. Igal varahommikul süütas Roland, kes oli saanud juba aastaseks, kooli ahjus tule, et koolituba oleks õpilaste tulekuks soe.

Nendel varastel hommikutundidel küttis Roland klassiruumi, kuid vähe sellest tal oli ka võimalus õppida tundma kooli noort õpetajannat, neiu Jackiet.

Aasta pärast nad abiellusid ja rajasid kodu Aleknagiki järve äärde. Jätkub 12 13 2. Meelespeetav tekst: Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad! Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast! Teadus on päevavalgele toonud, et kuulmine mõjutab seda, kuidas me käime, ning sellel, kui hästi me kuuleme, on mõju lausa tasakaalule. Seega on juhendamisel ehk kasvatamisel sellel, mida kuuleme ülitähtis osa selles, kuidas me elame.

Tarkus on peamine, ütleb Õp Ometi pole küllalt sellest, kui hea on juhis, vaid õpilane peab sellele tähelepanu pöörama. Üks vana-aja egiptuse õpetaja märkis ja mitte ilma irooniataet poisi kõrv on tema seljal; ta kuulab siis, kui talle vitsa antakse. Egiptuse kunstis kujutati õpilast sageli nii, et tema seljal oli suur kõrv. Pole küllalt sellest, kui me lihtsalt Kas I kaubandus voimalusi IRA, mis on õige ja mis vale; meil on vaja teada, kuidas valida õige ja mitte vale.

Tarkuse taotlemine koosneb kohaste juhiste kuulamisest ning nende järgi tegemisest ja sellele kuuletumisest, mida oleme teada saanud. Siis ei leia me end lõpuks vales suunas astumas. Selle nädala õppetükki õppides valmistud hingamispäevaks, Loe läbi Õp 4.

Missuguse praktilise tõe siit leiad ja kuidas rakendada see oma ellu siis, kui püüame elada Jumalale truuks jäädes? Kuulamise tegu tähendab esimest sammu kasvatuses. Vad d a so nakopitto jas on kasutatud po hiliselt Liivts u la -Luutsa murret, kirjaviis tugineb enamasti Vadja keele so naraamatu kirjaviisile. Nu u d peaks algama teise etapi u lesannete ta itmine: kindla murde so naraamatu ja grammatika loomine, ortograafia kinnistamine.

Kolmas etapp algab ja suurem tegevus seisab ees. Äavik ennustas aastal, et tulevikus sisaldab eesti keel soome laenu, mis pidid leevendama piinavat vajadust so nade ja rele kirjutas ta: Ja enne ko ike: uut juurso na moodustada! Õ igupoolest ei tarvitse neid enam moodustada, sest kombinatsiooniteooria ja rele on nad ko ik juba virtuaalselt olemas. Äavik Nu u d tuleb vadja keele puhulgi otsida maksimaalselt juurso nu sugulaskeelest ja vaid ha da korral vene keelest.

Sobib nii eesti kui ka soome keel. Tuleb la bi to o tada kasutusel olev tuletussu steem. Ja kirjutada normatiivne grammatika aastal ilmunud Johannes Aaviku Eesti o igekeelsuse o pik ja grammatika oli esimene normatiivne grammatika. Ka vadja Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber vajab normatiivset grammatikat ja suurt to o ru hma so navara rikastamiseks. Uues so naraamatus vo iks neid so nu va lja hakata pakkuma. Kirjandus Äavik, Johannes Keeleuuenduse a a Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber vo imalused.

Tartu: Istandik.

  1. Tänapäeva keelekorraldus uuendus või sabassörk?
  2. Taotluse hindamine ja toetusotsuste tegemine
  3. Jagamata teadmiste tõttu kannatav tervis on meie tegemata töö, kuid kontrollitud õhukvaliteet ruumis on mugav, tervislik, säästab energiat ja kaitseb hoonet.
  4. Но челнок вдруг переменил направление, и Узел исчез.
  5. Mase kauplemise susteem
  6. Но мы уже обсуждали этот вопрос несколько .
  7. Paevane ajavahemik
  8. heart disease Archives - Capital Kardioloogia Associates

Äavik, Johannes Eesti o igekeelsuse o pik ja grammatika. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus. Heinsoo, Heinike Vad d a so nakopitto ja.

Helsinki ; Tartu : Mooses Putron muistosa a tio. Ernits, Enn Vadja kirjaviisist ja so naloomest. Ämerican Änthropologist 68 47 Keeleuuendus Johannes Aaviku rahvustunde motivaatorina Mati Hint Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut Uldlevinud vaate jargi oli Johannes Äavik jarjekindel ja resoluutne rahvuslane ning ka aarmuslik eesti keele ja eestluse fanaatik. See on oige, ja samas mitte paris oige. Tagantjarelevaates tuleks taasavastada Äaviku varased motted rahvuslusest janagu need avalduvad Rein Kruusi koostatud vaikeses valimikus Rahvustunde norkusest Eestis.

Aavik kasitleb eestlaste kui rahvuse tunnuste allakaiku vastupidise selektsiooni nahtusena. Vastupidise selektsiooni all pidas Äavik silmas seda, et moisa- ja seisuste uhiskonna ajal laksid eestlaste uhiskonnale kaduma koige andekamad, ettevotlikumad, sudikamad inimesed, sest need, Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber joudsid talupojaseisusest valja rabelda, saksastusid.

Seda motet maksaks korrata: ka tanapaeval lepitakse sellega, et andekamad ja ettevotlikumad eestlased sulanduvad globaalsusse. Varasem Äavik oli usna tundlik ka sotsiaalse ulekohtu vastu, sest terav uhiskondlik ja majanduslik kihistatus on kahjulik vaikerahva elujoule.

Äaviku suhtumine Eesti voimalikku iseseisvusse maailmasoja ja Vene revolutsiooni paevil on problemaatilisem: ta naeks pigem, et eesti keel areneks tema maaratud suunas korgetasemeliseks ja suure valjendusvoimega keeleks, enne kui Eesti iseseisvub ja riigikeel stagneerub sellesse Rikkalike tervisevoimalused ja kontaktnumber, milles eesti keel tollal oli.

Äaviku hilisemad vaated iseseisvale Eestile ja eesti kultuurile kannavad vaga tugevaid rahulolematuse marke Paevaraamat ja Ideepe, jaanuar detsember Tema hinnangud soltusid isikute ja institutsioonide suhtumisest keeleuuendusse. Teise maailmasoja ajal valjendab Äavik moningat natsimeelsust ja aarmuslikku russofoobiat. Samal ajal on need vaated paradoksaalsed: moistes kull, et sakslastel ei ole haid kavatsusi eestlastega ja et sakslased ei ole huvitatud eestlaste kui rahvuse sailimisest, unistas ta samal ajal mingist Suur-Eestist kui Eestiga liidetaks parast soja voitmist koguni neli Venemaa kubermangu!

Äavikut ei ole voimalik kasitada uhemootmeliselt, pigem on koiges tema isiksusse puutuvas hulk paradokse, mida varvib ka sonades valjendatud ulikorge enesehinnang ja teisitimotlejate madalaks hindamine. Igal juhul on Äavik erakordne nahtus selle poo7 8 lest, et raske on keeleteaduse maailmast leida kedagi teist, kes nii ja releja tmatult ja entusiastlikult on propageerinud oma vaateid.

Kirjandus Äavik, Johannes Ideepe. Johannes Äaviku ideede pa evik. Tallinn: Loomingu Raamatukogu Keeleline käsiraamat, Igayks, kes huvitet sellest, et Eesti areneks iseseisva kultuuryhikuna ja -rahvana, peab loomulikult tahtma, et eesti keel areneks sellaseks väärtuslikuks keeleks, selleks rahvuskultuuri vahendiks, selleks rahvuslikuks aardeks.

Selle nouandeid jargisid Eesti Raadio diktorid enam kui poolsajandi valtel, sedakaudu juurdus tuntumate voornimede tegelik haaldusviis ka koige laiemalt.