PIM ehk "Product Information Management" on süsteem, mis arendab märkimisväärselt kaubandus- ja tööstusettevõtete ning e-poodide kliendikogemust ning samas muudab efektiivsemaks ja automatiseeritumaks ka ettevõtte sisemised protsessid. Kaubandusseadmete lülitamine süsteemi külge Süsteemi "1S:Ettevõte" külge võib lülitada kõiki liiki kaubandusseadmeid - triipkoodide skannereid, andmekogumisterminale, off-line ja on-line režiimil, ostja displeid, elektronkaale, etikettide printereid. Ekspordipoliitika ülesanne on ekspordi arenemiseks ja kasvuks võimalikult soodsa institutsionaalse raamistiku loomine ning ekspordi toetamine Eesti toodete konkurentsivõime suurendamise ja eksportijatele tugiteenuste pakkumise kaudu. Õiglane kaubandus Eestis[ muuda muuda lähteteksti ]

Kaubanduse juhtimine" automatiseerib praktiliselt kõikide kaubandus- ja laoarvestuse algdokumentide vormistamise, aga ka rahaliste vahendite liikumise dokumentide vormistamise.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Rakenduslik lahendus on mõeldud mis tahes liiki kaubandusoperatsioonide jaoks. On realiseeritud arvestusfunktsioonid alates teatmike pidamisest ning algdokumentide sisestamisest kuni erinevate analüütiliste aruannete saamiseni. Lahendus võimaldab pidada kaubandusettevõtte juhtimisarvestust tervikuna.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Valdusettevõtte jaoks võib dokumente vormistada ka mitme, valdusettevõttesse kuuluva firma nimel. Ettevõtte juht tõstab oma ettevõtte juhtimise efektiivsust operatiivselt, saades täielikku ja usaldusväärset informatsiooni asjade seisust võttes andmete analüüsi alusel vastu põhjendatud otsuseid planeerides oma tegevusi omades võimalust käigu pealt sekkuda ettevõtte juhtimisprotsessi.

Kaubanduslike allüksuste juhid ja spetsialistid suurendavad oma igapäevase töö efektiivsust, kasutades avaraid võimalusi kõikide vajalike dokumentide ettevalmistamiseks; kaupade liikumise ja hinnakujunduse juhtimist; tellimuste vastuvõtmise automatiseerimist ja nende täitmise kontrolli; laovarude optimeerimist ja kaubakäibe analüüsi; ostude ja tarnete planeerimist.

  1. Kaubandus – Vikipeedia
  2. PIM-süsteem tagab tooteinfo hea kvaliteedi ja kiire liikumise
  3. IBEKS - 1S:Kaubandus

Mis on kaubandussusteemi arendamine IT-spetsialistidele "1S:Ettevõte 8" annab Teile kõige kaasaegsematele standarditele vastava kompleksi instrumente-vahendeid ja tehnoloogiaid korporatiivse infosüsteemi läbitöötamiseks, modifitseerimiseks, haldamiseks ja jälgimiseks. Need vahendid kuuluvad firma "1C" poolt väljalastavate tiraažtoodete "1S:Ettevõte 8" tarnete hulka.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Te saate ilma lisakulutusteta niisamasugused instrumendid, nagu neid kasutavad firma "1C" väljaarendajad. Seetõttu ei ole ettevõttesse paigaldatud süsteem Teie jaoks "must kast".

Main Navigation

Kogemused Kaubandussusteemid ja meetodid Kaufmani, et enamusele automatiseerimise alal töötavatele süsteemihalduritele ja spetsialistidele piisab münest päevast, et omandada "1S:Ettevõte" lahenduste ülesehituse printsiibid, mille järel Te võite mitte ainult jälgida, vaid ka adapteerida süsteemi vastavalt oma ettevõtte nõudmistele.

Süsteemi reaalne avatus ja selle adapteerimise lihtsus, laialdased võimalused mastaapide suurendamiseks ja integreerimiseks, süsteemi haldamise ja toetamise lihtsus Mis on kaubandussusteemi arendamine mugavus - kõik see lubab Teil minimaalsete jõupingutustega lahendada "madalatasemelised" tehnoloogilised küsimused ning kontsentreeruda ettevõtte äriprotsesside automatiseerimise sisulistele ning loomingulistele ülesannetele.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Konsultatsioonifirmade ja süsteemiintegraatorite spetsialistidele Lühikesed tähtajad ja juurutamise efektiivsus, mõistlikud hinnad ning Mis on kaubandussusteemi arendamine litsentsipoliitika, väljatöötatud tööpiliste ja spetsialiseeritud lahenduste kompleks, arendatud integratsioonivahendid - see on ainult osa neist väärtustest, mis teevad "1S:Ettevõte" eeskujulikuks "ehitusmaterjaliks", et luua kõige erinevamaid infosüsteeme.

Paljud konsultatsioonifirmad ning süsteemiintegraatorid märgivad, et süsteemi "1S:Ettevõte" rakendamine ning koostöö firmaga "1C" on muutunud oluliseks teguriks nende projektide edukuses.

Navigeerimismenüü

Projektide riskide vähenemine, võimalus pakkuda tellijatele konkurentsivõimelist projekti ning seda teostada, pannes paika tähtajad ja eelarved - see kõik lubab tõsta Teie ettevõtte mainet ning ärirentaablust, laiendada klientide ringi ning seada nendega koos toimuva töö industriaalsele alusele. Töö ühtses informatsiooniruumis Süsteemis "1S:Ettevõte 8" on realiseeritud universaalne andmevahetusmehhanism formaadis XML, mida kasutatakse territoriaalselt jaotatud süsteemide loomiseks "1S:Ettevõte 8" baasil; andmevahetuse korraldamiseks teiste infosüsteemidega; ühes rakenduslikus lahenduses võib luua mitu sõltumatut vahetussüsteemi - tööks erinevate süsteemidega.

5 klass ajalugu video nr 12 Eesti keskaeg

Integreerumine teiste süsteemidega "1S:Ettevõte" on avatud süsteem, mis on mõeldud laialdaseks integreerumiseks praktiliselt mis tahes välisprogrammide ja seadmetega üldtunnustatud avatud standardite ja andmete üleandmisprotokollide alusel.

Tarnimisvariandid Programmi "1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine" võib kasutada erinevates tarnimisvariantides: Variant ühele kasutajale - personaalseks kasutamiseks vüi väga väikesele ettevõttele; Versioon paljudele kasutajatele failivariandis; Versioon klient-server, mis tagab efektiivse töö ja info kindla hoidmise, kui on olemas kümned ja sajad üheaegselt töötavad kasutajad.

UTZ Certified märgis on Kalevi šokolaadil. Mina eelistan siiski eestimaist! See on väga kiiduväärt.

Ettevõtte arenedes ning tarnitava nomenklatuuri suurenedes, klientide arvu ja kaubakäibe kasvades võib operatiivselt juurde lülitada uusi töökohti ning kasvatada süsteemi võimsust, kasutades juba loodud informatsioonibaasi. Kaubandusseadmete lülitamine süsteemi külge Süsteemi "1S:Ettevõte" külge võib lülitada kõiki liiki kaubandusseadmeid - triipkoodide skannereid, andmekogumisterminale, off-line ja on-line režiimil, ostja displeid, elektronkaale, etikettide printereid.

On tagatud süsteemiga liidetud kaubandusseadmete lihtne ja mugav häälestus, on ette nähtud igat liiki seadmete mitme eksemplari lülitamine süsteemi külge.

Mis on õiglane kaubandus?

Raport juhile "Raport juhile" on "1S:Ettevõte" süsteemi toodete jaoks põhimõtteliselt uus mehhanism, mis võimaldab korraldada juhtkonna jaoks ettevõtte asjade kõigu kohta informatsiooni regulaarset formeerimist ja kohaletoimetamist.

Oluline on, et see juht ise ei pea koostama päringuid ega ka käivitama programmi "1S:Ettevõte". Olles kord häälestatud, võib mehhanism "Raport juhile" vastavalt antud reglemendile - näiteks iga päev kell Aruandes tuuakse ära operatiivne analüüs erinevate näitajate kohta: müügimahu, debitoorse ja kreditoorse võlgnevuse kohta, rahaliste vahendite liikumise kohta kirjete lõikes jne.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Aruandes kajastatavate näitajate nimestiku võib häälestada kompanii iga erineva talituse juhi jaoks individuaalselt. Analüüsiga tutvumise hõlbustamiseks on aruandes ette nähtud andmete graafiline kujutamine: graafikud tegelike näitajate kohta võrreldes planeeritutega või nendesamade näitajate kohta eelmistel perioodidel.

Kuidas olla PIM lahenduse juurutamisel edukas?

Informatsiooni võib saada mis tahes läbilõikes ning nõutava detailsusega näiteks andmed müükidest regioonide kaupa ühe või teise kaubagrupi kohta ja dünaamikas näiteks jälgida müükide dünaamikat teatud perioodi vältel päevade kaupa. Kasutaja saab ise määrata detailsuse taseme, grupeerimise parameetrid ja andmevaliku kriteeriumid aruannetes vastavalt lahendatavate ülesannete spetsiifikale. Niisuguseid individuaalseid häälestusi tegelikult kasutaja poolt loodud spetsialiseeritud aruanded võib säilitada edaspidiseks kasutamiseks.

Süsteemis realiseeritud kaasaegsed ärimetoodikad, informatsiooni analüüsimise mugavad ja näitlikud vahendid muudavad programmi "1S:Kaubanduse juhtimine" tegusaks tööriistaks juhtimise aktuaalsete küsimuste lahendamisel: millised kaubad on maksimaalselt tulusad, milliste järele on stabiilne nõudlus, millal ja mida osta; kuidas tellimusi operatiivselt täita ning vältida lao ülekuhjamist; kui efektiivselt töötavad müügijuhid; millised kliendid on Teie firmast rohkem huvitatud, kuidas teha paremat koostööd nendega; kuidas müüa rohkem ning kulutada reklaamile vähem; kuidas tagada hindade konkurentsivõime ja müükide rentaablus; kuidas planeerida ettevõtte tulevikku ja kontrollida plaanide täitmist.

Mis on kaubandussusteemi arendamine

Kaubanduse juhtimine" - see on uue põlvkonna tiraažtoode, mis lubab kompleksselt auotmatiseerida operatiivse ja juhtimisarvestuse printsiipe, kaubandusoperatsioonide analüüsi ja planeerimist.

Uue lahenduse arengu võtmesuunaks on kaasaegse kaubandusettevõtte efektiivse juhtimise koraldamiseks ettenähtud võimsa funktsionaalsuse realiseerimine.