Rohkem infot. Kaubavahetusolud on halvenenud, võimalused osaleda rahvusvahelistel turgudel on vähimarenenud maades viimase 25 aasta jooksul poole võrra kokku kuivanud, osutab UNDP. Koostöö, kus inimesed ja planeet on keskse tähtsusega, tuleb saavutada ülemaailmsel, regionaalsel, riiklikul ja kohalikul tasandil. Meie jaoks on kaubandus kasvu, töökohtade loomise, tarbijate heaolu suurendamise ja konkurentsieelise tingimus, nii tööstuses, teenustes jne.

Secondary menu

Parlamendiliige Vital Moreira oma kabinetis Kuidas näeb välja maailma kaubanduskeskkond pärast finantskriisi? Kas avatud turud on ikka veel kontinendi heaolu võtmeteemaks?

Samal ajal, kui parlamendiliikmed on teel Genfi WTO parlamentaarsele konverentsile Professor Moreira, kas kriisijärgses maailmas Maailma kaubandussusteemid New York olemas konsensus, et avatud turud on Euroopale head?

Kindlasti, see on praeguse globaalse kriisi, millest välja tuleme, ja Loomulikult vähenes kaubandus ning mitmed protektsionistlikud meetmed, kuid üldises plaanis oleme üpris edukalt vältinud protektsionismi ning hoidnud alles ülemaailmseid kaubandussüsteemi reeglid.

ELi jaoks on kaubandus elulise tähtsusega: oleme kaubandusvõim ning suurim kaubanduspartner.

Black Gold - Fairtrade Eesti

Meie jaoks on kaubandus kasvu, töökohtade loomise, tarbijate heaolu suurendamise ja konkurentsieelise tingimus, nii tööstuses, teenustes jne. Me ei suudaks ilma kaubanduseta elada.

Binaarne voimalus Judi Ataau Buan

Tänaseks on tootmisahelad killustunud - enam ei toodeta või pakuta teenuseid ühes riigis, vaid komponendid tulevad erinevatest. Selleks, et eksportida, peame importima.

Säästva arengu eesmärgid [1] ingl k Sustainable Development Goals, lühend SDGs moodustavad ülemaailmse universaalsete eesmärkide ja näitajate kogumi, mis kutsub üles lõpetama vaesust, võitlema kliimamuutuste ja ebavõrdsuse vastu ning kindlustama kõigile inimestele hea elukvaliteet [2] [3]. Säästva arengu eesmärgid võeti vastu Eesmärke on kokku 17, mis on jagatud väiksemaks sihtmärgiks, mida tahetakse saavutada hiljemalt

Avatud kaubandus on tingimus oma potentsiaali avastamiseks. Majanduse ülemaailmne avamine peaks kokku langema ka teiste ELi väärtustega nagu areng, tööõigused, kliimamuutusega võitlemine jne. EP kiitis hiljuti heaks laiapõhjalise vabakaubanduslepingu Lõuna-Koreaga.

Kas sellised kahepoolsed lepingud on alternatiiviks ülemaailmsele kaubanduslepingule?

Raport osutab süvenevale ebavõrdsusele vaeste ja rikaste riikide vahel. Arengumaade aastakahjumid, mis on tingitud ebavõrdsetest võimalustest, on UNDP andmeil 10 korda suuremad neile riikidele antavast humanitaarabisummast.

Oleme samuti sõlminud kahepoolsed lepingud Kolumbia, Peruu ja Kesk-Ameerikaga. Oleme hästi edasi liikunud Kanada ja Indiaga, oleme erinevates läbirääkimisetappides Singapuri, Malaisia ja Ukrainaga. Oleme just taasavanud läbirääkimised Mercosuriga.

Dash Kripvaluutau uudised

Need ei ole kaubandusläbirääkimiste eraldiseisvad tükid, vaid tegu on strateegiaga. Kaubandusstrateegiad FIFA 19 lepingud on kaubanduse avamisele toonud lisaväärtust ning neid ei oleks võimalik olnud saavutada Doha voorus.

TADESSE MESKELA:

Võtame näiteks kaubanduslepingu Koreaga - meil on väga lai, kõikehõlmav, ambitsioonikas leping kaupade ja teenuste osas. Usun, et EL on suhteliselt pühendunud mõlema saavutamisele. Aga vaatame Doha vooru lõpetamist, mis on olnud külmutatud Tundub, et meil on tekkinud väike võimalus ja peaksime seda ära kasutama.

Ctraderi susteemi nouded

Kaubanduse ja arengu lepitamine on ikka veel see, mida Doha voorult ootame. Meil on vaja ambitsioonikat ja kõikehõlmavat kaubanduslepingut.

Mis puutub WTO reformi, siis usun, et WTO on kõike arenenum ja olulisem institutsioon, mis puudutab ülemaailmset kaubandusjuhtimist ning peaksime seda võimalust ära kasutama. Peaksime uurima WTO otsuste tegemise protsessi ning jõustamise mehhanismi, et saaksime sinna uut jõudu lisada. Rohkem infot.

Ajal, mil me maksame oma tassi latte ja cappuccino eest üle 20 krooni, saavad kohvitalunikud oma toodangu eest sellist hinda, mis sunnib neid pankroti äärel virelema.