Tiitli saajale antakse üle vastav auhind ja tunnistus. Selleks, et Euroopa ettevõtjad saaksid kõnealustest võimalustest kasu, tuleb siiski tagada, et nad oleksid võimelised ausalt konkureerima kolmandate riikide turgudel. Kuigi Euroopa Ühenduse eksport Argentinasse on viimastel aastatel elavnenud, ei ole see veel saavutanud tavapärast taset, mis oli enne Hetkel asub Lhtel, Tartu lhedal.

Soome saab Eesti ekspordisõbra tiitli Eesti Väliskaubanduse Liit annab Auhinna võtab vastu Soome Vabariigi suursaadik Jaakko Blomberg. Tiitli saajale antakse üle vastav auhind ja tunnistus.

Kaubandusvoimaluste seminarid

Ekspordisõbra auhinna eesmärk on pöörata üldsuse tähelepanu ekspordi arendamisega seotud positiivsetele arengutele selles valdkonnas ning tunnustada ekspordi arengule oluliselt kaasa aidanud institutsiooni, ametkonda-ametnikku või ettevõtet-ettevõtjat olulise panuse eest Eesti väliskaubandusele ja ekspordile kaasa aitamise eest.

Nominente auhinna saamiseks said esitada EVLi liikmed ning juhatuse ja nõukogu liikmed.

Kaubandusvoimaluste seminarid

Eesti ekspordivaenlase tiitel jäi seekord EVLi nõukogu poolt välja kuulutamata. Eelmisel aastal sai ekspordisõbra tiitli president Lennart Meri ning ekspordivaenlaseks nimetati Eesti eksportöör ise. Väliskaubandusliidu aastapäeva vastuvõtul tehakse ka kokkuvõte kümne tegevusaasta jooksul saavutatust ja antakse üle EVLi aumärgid EVLile aastate jooksul osutatud teenete eest.

Kaubandusvoimaluste seminarid

Üritusel osalevad Kaubandusvoimaluste seminarid partnerite hulgas EVLi liikmesfirmade juhid, välisriikide saadikud, Eesti tippametnikud ja organisatsioonide juhid, EVLi varasema Eesti Eksportnõukogu juhid erinevatel perioodidel jpt. Eesti Väliskaubanduse Liit koosneb ligi 60 ettevõttest.

Kaubandusvoimaluste seminarid