Kõik teavad, et Sears on ettevõte jaemüüjad. Kui Kanada Startup Crew palkas professionaalne fotograaf pildistamiseks, fotod osutusid rohkem kui vaja. Praegu on ettevõtte majandamiskavad välja töötama projektori lisatasu versiooni, seda rohkem eelarve versiooni käivitatakse tootmises väga kiiresti. Ebaõitsad ja lühiajalised kapriisid läheb minevikus, kuid kaasaegsed tehnoloogiad Ainult suureneb käive, igal aastal ainult nõudluse suurendamine. Kuid kaupa tuleb kuskil ladustada ja müüa. Äriidee 19 - kalju avamine Minimaalne investeering - rubla.

Hea asukoha müügi kogusumma võib ulatuda rubla juurde.

Sortimendi struktuur. Kaupade sortimentide omadused. Sortimendi näitajate analüüs Sortimendi struktuur. Sortimendi näitajate analüüs Sortimendi näitajad on sortimendi omaduste kvalitatiivne väljendus. Sortimenti iseloomustavad kvantitatiivselt järgmised peamised näitajad: 1. Sortimendi täielikkus on homogeensete toodete rühmas olevate kaubaliikide, sortide ja nimetuste arv.

Täielikkuse indikaator võib olla kehtiv ja põhiline. Terviklikkuse koefitsient KP - tegeliku indikaatori suhe alusesse. Mida suurem on sortimendi täielikkus, Kas kaubandusvalikud on kasumlikud paremini rahuldatakse ostja vajadused; 2.

Sortimendi laius - homogeensete ja heterogeensete rühmade kaubaliikide, sortide ja nimetuste arv. Baaslaius W - laiuskraad, mis võetakse võrdluse aluseks. Baaslaiusena võib võtta kauba tüüpide, sortide ja nimetuste arvu, mida reguleerivad normatiivsed või tehnilised dokumendid. Üldine laius - homogeensete ja heterogeensete rühmade kaubavaliku kõigi sortimentide, tüüpide ja sortide kogu.

Grupi laius Kas kaubandusvalikud on kasumlikud organisatsiooni toodetud ja müüdud homogeensete kaubarühmade arv. Laiuskoefitsient Ksh väljendatakse homogeensete ja heterogeensete rühmade liikide, sortide ja kaubanimede tegeliku arvu suhte alusel aluse suhtes; 3. Sügavus - sama tüüpi kaubamärkide arv või nende muudatused või tootenumbrid. Faktiline sügavus Gld - saadaolevate kaubamärkide või modifikatsioonide või tootekoodide arv.

Alussügavus HLB - turul pakutavate või potentsiaalselt vabastamiseks võimalike kaubamärkide või muudatuste või tooteüksuste arv, mida võetakse võrdluse aluseks. Sügavuskoefitsient Cgl on tegeliku kbase sügavuse suhe.

Mida kõrgem on see näitaja, seda täielikumalt on esitatud konkreetse toote liikide valik; 4. Sortimendi stabiilsus - kaubanimekirja võime rahuldada sama kauba nõudlust.

Kaupade loomise etapid

Püsivuse koefitsient Ku on püsivas nõudluses olevate liikide, sortide, kaubaartiklite arvu suhe samade homogeensete Kas kaubandusvalikud on kasumlikud kaupade koguarvu; 5. Sortimendi uudsus värskendamine on kauba komplekti võime rahuldada uute toodete abil muutuvaid vajadusi.

Uudsuskoefitsient on üldloendis olevate uute toodete arvu suhe kaubaartiklite koguarvu. Uuendamine on üks organisatsiooni tootevaliku poliitika valdkondi, mida teostatakse reeglina Binaarsed valikud Trade Wikipedia turul; 6.

Kauba sortimentide loendis on minimaalne lubatud tarbekaupade liikide arv, mis määravad jaekaubandusorganisatsiooni profiili. Kaubandusettevõtete sortimentide loetelu kiidavad heaks kohalikud omavalitsused ja selle mittejärgimist peetakse kaubanduseeskirjade rikkumiseks; 7.

Kaubavaliku struktuur - teatud kriteeriumile vastava komplekti kuuluvate kaubakomplektide suhe GOST R, lk Sortimendi struktuuri näitajaid kasutatakse juhul, kui on vaja kindlaks teha laopinna vajadus, samuti kauba arvutamise pindala; 8.

Kas kaubandusvalikud on kasumlikud R3 Trading strateegia

Sortimendi ratsionaalsus - kaubakomplekti võime kõige paremini rahuldada erinevate tarbijarühmade tõeliselt põhjendatud vajadusi. Ratsionaalsuskoefitsient Cr - ratsionaalsusnäitaja kaalutud keskmine väärtus, võttes arvesse eri rühmade kaupade sügavuse, stabiilsuse ja uudsuse näitajate tegelikke väärtusi, mis on korrutatud vastavate kaaluteguritega; 9. Harmooniline sortiment - eri rühmade kaubakomplekti omadus, mis iseloomustab nende läheduse astet, et tagada ratsionaalne levitamine, müümine või kasutamine.

Harmooniakoefitsient Kgar - määratletakse kui kaubandusorganisatsioonis saadaval olevate ja kehtestatud loetelule või valimile vastavate tüüpide, nimede või kaubamärkide arvu suhe sama organisatsiooni kauba tegeliku laiusse. Tabel - Vara nomenklatuur ja sortimendi indikaatorid: Tabeli nimetused: t on homogeensete kaubarühmade arv; d - saadaolevate kaubaliikide, sortide või nimetuste arv; b - võrdluse aluseks võetud liikide, sortide ja kaubanimede arv; n - erineva nime või kaubamärgiga kaupade arv või nende teatud tüüpi muudatused; gar - Demokaubandus Ungaris nimekirjaga identsete ja valimisse võetud eri nimede või kaubamärkidega kaupade arv; A, S - mitterahalise üksiktoote kogus; n - uute kaubaliikide ja nimetuste arv; Mitterahaliselt saadaolevate kaupade kogusumma; m - Kas kaubandusvalikud on kasumlikud lubatud kaubakogus, mis määrab organisatsiooni kaubandusprofiili; y - püsivalt nõudvate kaubaliikide ja nimetuste arv; Kas kaubandusvalikud on kasumlikud, vu, vn - sügavuse, stabiilsuse ja uudsuse näitajate kaalukoefitsiendid.

Kaupade üheks olulisemaks turustamisomaduseks on sortimendi karakteristik, mis määrab kindlaks põhimõttelised erinevused eri tüüpi ja nimetusega kaupade vahel.

Ettevõtte idee

Kauba sortiment - see on teatud tüüpi ja erinevat tüüpi kaubakomplekt, mida ühendavad mis tahes kriteeriumid eesmärk, toorained, tootmismeetod. Mõiste pärineb prantsuse sõnast "assortiment", mis tähendab erinevat tüüpi ja sortide kaubavalikut.

Kaubateaduses on kombeks piirata kauba komplekti nende nimedega ja klassifitseerida sorte sama tüüpi ja sortimendiga kauba kvaliteedi järkudeks. GOST R kohaselt on vastuvõetamatud mõisted tootevalik ja tootenomenklatuur. Sellega seoses peame vajalikuks seda mõistet määratleda. Kauba nomenklatuur - üld- või sarnase otstarbega homogeensete ja heterogeensete kaupade loetelu. Niisiis on välismaise majandustegevuse kaubanomenklatuur TN FEA loetelu ekspordiks-impordiks mõeldud kaupadest.

Toodete nomenklatuur, mille suhtes tuleb kinnitada ohutusnäitajate järgimist, on ette nähtud kohustuslikuks sertifitseerimiseks. Seega on ülaltoodud mõisted üksteisele lähedased. Neid ühendab asjaolu, et nad on mõlemad kaubanimekirjad. Erinevused on eesmärgi osas: kaubavalik on loodud vastama tarbijate vajadustele, tootenomenklatuuril võib olla erinev eesmärk - reguleerida konkreetset kutsetegevust või muud ulatust.

10 parimat maailma käivitamist

Grupikaubandus on kaubamajades osakondade moodustamise alus; d liigisortiment - erinevat tüüpi ja samalaadseid vajadusi rahuldav kaubakomplekt. See on rühma sortimendi lahutamatu osa, näiteks piimatoodete sortimendis on näiteks piima sortiment - pastöriseeritud, steriliseeritud jne.

Need tooted koos füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega on suuresti suunatud sotsiaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamisele. Neid vajadusi rahuldavad hinnatud kaubamärgid - autod, riided, kingad, parfüümid, peenveinid jne. Selline sortiment on tüüpiline poodidele, mis müüvad nii toiduks kui ka toidukaupadeks hüpermarketid ; i ratsionaalne sortiment - kaubakomplekt, mis tagab kliendi rahulolu piisava taseme ja organisatsiooni eesmärkide saavutamise.

Sortimendi struktuur.

Tarbijate seas tootevaliku ratsionaalsuse hindamise kriteeriumid on järgmised: kliendi rahulolu vajalike toodete komplektiga, võimalus osta vajalikke kaupu ühest kohast, samuti laiuse Kas kaubandusvalikud on kasumlikud sügavuse piisavus. Müüjate jaoks on sellised kriteeriumid järgmised: kasumlikkus, kauba õigeaegse ja katkematu tarnimise võimalus, müügimahud teatud perioodidel, kaubakomplekti vastavus olemasolevale materiaalsele ja tehnilisele baasile; j optimaalne sortiment - tegelikele vajadustele vastav kaubakomplekt, millel on tarbijale või organisatsioonile kõige kasulikum mõju ning mille tarbimise ja ostmise kulud on mõistlikud.

Optimaalse sortimendi tooted on väga konkurentsivõimelised; k reaalne sortiment - tootja või müüja konkurentsiorganisatsioonis saadaval olev kauba komplekt; l kavandatav sortiment Paberi kaubandusvalikutehingud kaubakomplekt, mis peab vastama eeldatavatele vajadustele; 3 vastavalt nõudluse sagedusele jagunevad kaubad järgmisteks osadeks: a igapäevane nõudlus; c harv nõudlus.

Need kaubad vastavad kvalitatiivselt uuele vajadusele või tõstavad vanad uue kvalitatiivsele tasemele; b täiustatud tooted, millel on kvalitatiivsed erinevused turul olevatest analoogidest.

Neil on laiem valik ja kõrge tarbijaomaduste tase; c modifitseeritud tooted, mida oli varem turul esitletud, kuid mida on põhjalikult, sageli esteetiliselt parandatud mõnikord vahetatakse ainult pakendit ; d uudsusega kaubad, uued ainult sellel turul; vanad kaubad, mis on leidnud uue ulatuse. Toote värskendusprotsessi nimetatakse täiendamiseks. Toote omaduste muutmist, uutele andmist nimetatakse modifikatsiooniks. Kui vananenud toodet ei eemaldata tootmisest ja müügist, nimetatakse uue või moderniseeritud toote ilmumist toote eristamiseks.

Kaupade liigid turunduses. Kauba turundusomadused

Tööstusettevõtete sortimendikonkurents loob turu liibu homogeensete kaupadega ülejääkkuid võimaldab jaemüüjatel valida optimaalsed kaubamärgid, mudelid, kauba modifikatsioonid ja kõige soodsamad ostutingimused, et moodustada kliendi nõudmistele kõige paremini sobiv kaubandusvalik.

Sortimendi kujundamine ja optimeerimine põhineb selle näitajate analüüsil. Kaubavaliku näitaja on sortimendi ühe või mitme omaduse kvantitatiivne tunnus. Kaupade sortimenti iseloomustavad järgmised näitajad: struktuur, laius, terviklikkus, stabiilsus, uuenemisaste jne.

Sortimendi laius - konkreetsele otstarbele mõeldud kauba liikide ja sortide arv.

  • Kuidas anda kaupu rakendada. Toode müügiks
  • Supermarket Kaubamaja Kaubandus võib olla võimas välispoliitika tööriist.
  • Hea asukoha müügi kogusumma võib ulatuda rubla juurde.
  • Optsiooni maakler UK
  • Kovera kauplemise strateegiad
  • Valikute logi
  • Aktsiaoptsioonid on hinnatud

Laiuskraad võib olla kaudne indikaator turuga küllastumise kohta kaupadega: mida suurem on laiuskraad, seda suurem on küllastusaste. Sortimendi laius on üks ettevõtete konkurentsivõime kriteeriume. Sortimendi täielikkus - kauba liikide arv liikides. Seda iseloomustab täielikkuse koefitsient - tegeliku täielikkuse näitaja suhe alusesse põhinäitajat iseloomustab reguleeritud või kavandatud kaubakogus.

Kas kaubandusvalikud on kasumlikud Kauplemissusteemid ja digitaalsed majandusteadused

Sortimendi suurem terviklikkus võib olla üheks müügiedenduse vahendiks ja klientide mitmekesiste vajaduste rahuldamiseks. Sortimendi stabiilsus on selle laiuse ja täielikkuse kõikumine teatud aja jooksul, s. Sortimendi uuenemisastet iseloomustab erikaal, uute toodete osakaal müügis olevate kaupade kogumahust.

Reeglina on see olemasolevate kaupade asendamine uute, kõrgemate tarbijaomadustega toodetega. Kaupade uudsuse kriteeriumiks võivad olla uued funktsionaalsed omadused, paremad ergonoomilised ja esteetilised näitajad, kasutamise suurem tõhusus. Turu ja kaubavaliku uurimisel annab kõige informatiivsemat teavet sortimendi struktuuri analüüs, vastavatel perioodidel müüdud kaupade müügimahud.

Sortimendi struktuuri näitajad võivad olla mitterahalised või rahas väljendatud ning on suhtelised. Need arvutatakse üksikute kaupade koguse ja kõigi sortimenti kuuluvate kaupade üldkoguse suhtena.

Õllepoe äriplaan: planeerimine

Sortimendi struktuuri näitajate valimine konkreetses avaldises määratakse analüütiliste eesmärkide abil. Kui on vaja kindlaks teha nii laoruumide vajadus kui ka kauba väljapanekuruum, siis analüüsida sortimendi struktuuri füüsilises mõttes.

Üksikute kaubatüüpide tasuvuse analüüsimisel võetakse arvesse vahemiku struktuuri rahalises väärtuses. Sortimendi ülesehitust peetakse ratsionaalseks, kui see vastab kõige paremini tarbijate nõudmistele. Iga valitud sortimendi rühma kohta tehakse võrdlev analüüs. Võrdluse osana kehtestatakse koefitsient, mis iseloomustab hinnatud tootevaliku vastavust põhivarustusele.

Analüüsi kõige olulisem element on kaubarühma omaduste õige määramine. Reeglina on see eesmärk, lähtematerjali tüüp, kvaliteedi ja hinna astmed, tootetüübid, nende parameetrid, s. Sortimendi struktuuri analüüs annab võimaluse moodustada ratsionaalne sortiment, s. Sortimendi haldamine - tegevused, mille eesmärk on saavutada sortimendi ratsionaalsuse nõuded.

Kas kaubandusvalikud on kasumlikud FX valikuvoimalused

Majandamise põhietapid on sortimendi ratsionaalsusele esitatavate nõuete kehtestamine, organisatsiooni sortimendipoliitika määratlemine ja sortimendi kujundamine. Sortimendi eesmärk on kliendi nõudluse kõige täielikum rahuldamine. Valikus on üldised ja erilised tegurid.

Kas investeeringuteta võib olla äri, täielik null?

Tööstusliku ja kaubandusliku sortimendi kujunemist mõjutavad ühised tegurid on nõudlus ja kasumlikkus. Tööstusliku tootevaliku moodustamisel on erilised tegurid tootmise tooraine ja materjaliline ning tehniline baas, teaduse ja tehnika arengu saavutamine. Ratsionaalne kaubavalik on ettevõtete konkurentsivõime üks peamisi tegureid suure hulga homogeensete kaupade tootjate ja müüjate juuresolekul. Selle moodustamiseks valitakse kauba tüübid, sordid, kaubamärgid, mis erinevad modifikatsiooni uudsuse, kvaliteeditaseme, garantii ja teenuse taseme, hinna, nõudluse mahu, tarbijate tüpoloogia järgi.

Sortimendi ratsionaalsusele esitatavate nõuete kehtestamine algab teatud sortimendi kaupade tarbijataotluste väljaselgitamisest. Selleks võib kasutada selliseid turundusuuringute meetodeid nagu sotsioloogiline küsitlus ja registreerimine vaatlus ning hooajaliste ja moodsate kaupade jaoks - ajalooliste analoogiate meetod, mis põhineb eeldusel, et varem aset leidnud sündmusi saab teatud osaga korrata tõenäosused.

Lisaks Kas kaubandusvalikud on kasumlikud aktiivseid turundusstrateegiaid kasutavad organisatsioonid nõudluse ise reklaamide, müügishowde, esitluste ja muude meetodite kaudu. Nõuded sortimendi ratsionaalsusele varieeruvad sõltuvalt turukeskkonnast ostjate maksevõime, organisatsiooni keskkonna sotsiaalmajanduslikud, sotsiaalkultuurilised, juriidilised ja informatsioonilised omadused. Valikuvõimaluste ratsionaalsusele esitatavate nõuete tase on iga organisatsiooni jaoks individuaalne ja selle määrab kindlaks selle sortimendipoliitika.