Seekord keskendume juba dividendimaksele endale ja muudele sellega seotud näitajatele ja aspektidele. Paljuski seetõttu, et nõnda saab kiiremat ja vahetumat tagasisidet ettevõtte käekäigu ning juhtkonna meelsuse osas.

Eelmises samateemalises postituses olid vaatluse all erinevad dividendimaksetega seotud kuupäevad — dividendide välja kuulutamise kuupäev, dividendi ex-kuupäev, dividendimakse saajate nimekirja fikseerimise kuupäev ja dividendi väljamakse kuupäev.

Raha kasvatamine

Kanada aktsiate valikute maksumaar keskendume juba dividendimaksele endale ja muudele sellega seotud näitajatele ja Kanada aktsiate valikute maksumaar. Dividendimakse Dividendimakset jutuks võttes on hea alustada koheselt definitsioonist, sedakorda siis Eesti Tulumaksuseaduses välja toodud definitsioonist TMS §18 lõige 2 : dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid Old Olympic binaarsete valikute ulevaade äriühingu asukohamaa seadustele.

Seega dividendimakse näol on tegu pädeva organi enamasti üldkoosoleku poolt kinnitatud kasumijaotamise ettepaneku alusel omanikele välja makstava tuluga. Kõnepruugis kasutame mõistet dividenditulu ka siis, kui saame omanikutulu investeerimisfondide osakute omamisel, olgu investeerimisobjektiks tavalised investeerimisfondid või börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id.

See lihtsalt tundub loogiline. Eestis täna kehtiva seadusandluse kohaselt see nõnda siiski ei ole. Nimelt käsitletakse lepinguliste investeerimisfondidena registreeritud fondide väljamakseid kui intressitulu TMS § Väiksed juriidilised nüansid, kuid nõnda see täna on. Kõnepruugis võime siiski jätkata dividenditulu mõiste kasutamist ka ETF-ide poolt makstava omanikutulu puhul.

Rahaline dividendide väljamakse Dividendimakse kuulutatakse üldjuhul välja Kanada aktsiate valikute maksumaar fikseeritud summana aktsia kohta — näiteks 0,50 dollarit aktsia kohta või 1,00 euro aktsia kohta.

Alati on dividendimakse välja kuulutamise puhul selgesõnaliselt öeldud ka valuuta, milles dividendimakse on deklareeritud ja milles see investori kontole jõuab. Kuigi kõik eelnev võib tunduda iseenesestmõistetav, siis jutuks võtan selle mitmel põhjusel. Esiteks eksisteerib päris palju selliseid ettevõtteid, mis maksavad oma dividende erinevates valuutades.

 • Tutvu meie instrumentide ja pakutavate börside nimekirjaga.
 • Investeerimishuvilistel soovitame silma peal hoida meie blogil Kukkur.
 • Iiri binaarsed variandid
 • Ум мой полон вопросов.
 • Kaubandusliku vastavusjuhtimise susteem
 • FX valikuvoimalused

See, millises valuutas me investorina dividendimakse saame, sõltub sellest, milliselt börsilt ja millise nii-öelda seeria või ka konkreetses jurisdiktsioonis registreeritud ettevõtte aktsiaid me omandame. Heaks näiteks on siinkohal Euroopa tarbekaupadegigant Unilever.

Vältimaks liitumisest tulenevat erakorralist tulumaksukohustust jäeti firmale alles nii-öelda kaks peakontorit ja kaks juriidilist keha — Hollandis registreeritud Unilever N.

Mõlema ettevõtte aktsiad on börsil noteeritud, esimesel juhul Amsterdami, teisel juhul Londoni börsil. Amsterdami börsil kaupleb ettevõte eurodes, Londoni börsil naelsterlingites.

Väärtpaberikonto · LHV

Sellega see segadus veel ei lõpe. Dividende maksab Unilever nii eurodes, naelsterlingites kui ka dollarites. Sõltuvalt sellest, milliselt börsilt me investorina omale aktsiad soetasime. Siiski, ka Unileveri puhul on olemas niinimetatud baasvaluuta, milles dividendimakse välja kuulutatakse.

Selleks on euro.

Investeerimisega alustamiseks ava väärtpaberikonto Swedbankis

Seega esmalt kuulutatakse dividendimakse välja eurodes Amsterdamis kauplevatele aktsiatele ja siis konverteeritakse see dividendimakse summa Euroopa Keskpanga kursiga ümber naelsterlingitesse ja USA dollaritesse. Nõnda saadakse vastavalt Londoni ja New Yorgi börsil kauplevate aktsiate dividendimaksete suurused.

Miks ma sellest kõigest nii pikalt kirjutan? Näiteks kasvõi selle pärast, et investeerimisobjektina Unileveri ajaloolisi dividendimakseid uurides peame seda loogikat teadma ja tundma.

Vastasel juhul võime teha otsuseid eksitava info baasilt. Toon näite. Kõrvalolevas tabelis on välja toodud Unileveri kolmel eri börsil kaupleva aktsia dividendimaksed viimase 7 aasta kohta. Näeme, et kogu Uurides dividendimaksete suuruseid Suurbritannia pennides ja USA dollarites näeme, et möödunud aastal välja makstud dividenditulu on kvartalite lõikes Londoni ja New Yorgi börsilt aktsiaid soetanud investori jaoks kõikunud.

USA dollaris Unileveri aktsiaid ostunud investori puhul saame isegi öelda, et dividenditulu on omajagu langenud. See on päris oluline teadmine.

Sa oled siin

Samuti nagu ka see, et uurides kogu tabelis esitatud aegrida, näeme eurodes deklareeritud dividendimaksete pidevat kasvu läbi aastate, samas kui teistes valuutades deklareeritud dividenditulu kõigub päris märkimisväärselt. Ka dividendimakse kasvumäärade arvutamisel üle viimase 7-aastase perioodi tulevad valuutade lõikes sisse mõnigased erinevused.

Kuigi mõni ETF võib kaubelda eurodes, siis dividendimaksed võivad laekuda hoopis mõnes teises valuutas. Kuidas saada teada, mis valuutas konkreetse ETF-i puhul dividenditulu laekub? Üheks võimaluseks on iga ETF-i kohta tema kodulehelt otsida märksõnu distributions või income distributions. Neist sektsioonidest leiab üldjuhul kogu info mineviku dividendimaksete kohta kaasa arvatud, mis valuutas Kanada aktsiate valikute maksumaar on tehtud.

Teine võimalus on otsida ETF-i kodulehelt või faktilehelt sellist terminit nagu base currency. Baasvaluuta näol on tegu valuutaga, milles toimub kogu ETF-i raamatupidamine ja milles toimuvad siis ka dividendide väljamaksed. Teine ETF-i valuutaga seotud termin, mis tõenäoliselt silma jääb on listing currency.

See iseloomustab, mis valuutas või valuutades on ETF noteeritud ehk millistes valuutades on võimalik antud ETF-iga kaubelda.

Dividendimakse sagedus Järgmine aspekt, mida dividendiinvestoril uurida tasub, on dividendimakse sagedus. Eestis, ja Baltikumis tervikuna, oleme harjunud sellega, et ettevõtted maksavad dividende 1x aastas, tavaliselt kevad-suvel.

Mitteresidendi Eesti tulu maksustamine | Maksu- ja Tolliamet

Üks kord aastas maksavad dividende näiteks veel Soome, Rootsi, Taani, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja valdavalt ka Prantsusmaa ettevõtted. Valdavas enamuses mujal maailmas maksavad ettevõtted omanikutulu välja hoopis sagedamini. Nii näiteks maksavad nii Suurbritannia kui ka Hispaania ettevõtted dividende kaks korda aastas. Esimese makse nimeks on interim dividend ja teist kutsutakse Trading Marketing System dividend.

Kaks korda aastas maksavad omanikutulu valdavalt ka näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa ettevõtted. Enamus USA ja Kanada ettevõtetest maksavad dividende 4x aastas ehk 1x kvartalis. Samas on just nende riikide börsidel noteeritud ka omajagu ettevõtteid ja ETF-emis jagavad omanikutulu ka 12x aastas ehk 1x kuus.

Nendest paljudel juhtudel ei ole juriidilis-terminoloogiliselt korrektne nimetada kõnealuseid väljamakseid dividendimakseteks, tegu on pigem osanikega jaotamisele kuuluva rahavooga distributable cash flowkuid sisu jääb suures plaanis siiski samaks. Tegu on omanikutuluga. Erisused tõusevad siinkohal eelkõige maksustamise aspektist.

Stockx maksevoimalused

Milline sagedus on parim? Kindlasti tekib nüüd nii mõnelgi lugejal küsimus, et kas peaks eelistama üht varianti teisele?

Logi sisse

Kas on parem saada dividenditulu 1x aastas, 1x kvartalis või hoopis iga kuu? Siin ühest vastust ei olegi.

 1. Trade UK Jaga Option Tehingud
 2. Binaarne valiku sisendpunkt
 3. Kas Ameerika aktsiate ostmine Kanadas on hea mõte? | UNITED
 4. Valikud kauplemine madalal kontol
 5. Завершение истории, как ее ни излагать, не очень приятное.

Need, kes kasutavad dividenditulu, et katta oma elamiskulusid, eelistavad selgelt kvartaalseid või isegi igakuiseid dividendimakseid 1x aastas laekuvale omanikutulule. Samas investorid, kes on alles oma portfelli üles ehitamise faasis võivad leida, et 1x aastas laekuvad dividendid on hea lahendus, sest nõnda on kontole saabuvad rahasummad suuremad ja seda raha on lihtsam kuluefektiivsem uuesti edasi investeerida.

Dash Kripvaluutau uudised

Teisalt need, kes säästavad ja investeerivad regulaarselt, teostades näiteks uusi oste iga kuu või iga kvartal, saavad tegelikult ju kvartaalselt laekunud dividendid kenasti oma säästudele juurde lisada ning kogu summa suhteliselt kiiresti uutesse investeeringutesse suunata. Seega paljuski sõltuvad siin eelistused sellest, kas kasutada dividenditulu elamiskulude katteks või soovida seda edasi investeerida. Viimase variandi puhul tasub lisaks arvestada ka siis oma säästmis- ja investeerimisvõimekust ja sagedust.

Isiklikud eelistused Üks aspekt, mille alusel eelistusi kujundada on siiski veel. See on muidugi nüüd puhtalt minu subjektiivne arvamus. Mulle isklikult meeldivad kvartaalsed dividendimaksed rohkem kui aastased. Paljuski seetõttu, et nõnda saab kiiremat ja vahetumat tagasisidet ettevõtte käekäigu ning juhtkonna meelsuse osas.

Suurimate valikute kaupmehed

Regulaarselt iga kolme kuu tagant laekuv omanikutulu pakub pidevat kinnitust, et ettevõttel läheb hästi, äri suudab raha teenida ja on, mida omanikele välja jaotada. Teisisõnu nõnda pika dividendimaksete intervalli tõttu kipub vähemalt minu mõistus või tundeelu neid dividendimakseid kuidagi liigselt tähtsustama või üle tähtsustama.

Efektiivsus Samuti saab argumenteerida, et ettevõtte seisukohast vaadatuna on kvartaalsed dividendimaksed ehk isegi mõistlikumad. Selle asemel, et terve aastajagu põhitegevusest laekuvat raha nii-öelda tulevase dividendimakse jaoks kõrvale panna ning koguda, saab kvartaalsete dividendimaksete puhul ettevõte oma rahaasjades paindlikum olla.

Ei ole vaja koguda kontole suuri summasid või siis tegeleda järjepidevalt põhitegevusest laekuva raha investeerimisega rahaturuinstrumentidesse kuni selle ajani, mil suure dividendimakse tegemise aeg kätte jõuab. Seega mõnes mõttes saab ettevõte, kes maksab dividende välja sagedamini kui korra aastas, toimetada oma äritegevusest laekuvate rahadega efektiivsemalt.

Eelmises samateemalises postituses olid vaatluse all erinevad dividendimaksetega seotud kuupäevad — dividendide välja kuulutamise kuupäev, dividendi ex-kuupäev, dividendimakse saajate nimekirja fikseerimise kuupäev ja dividendi väljamakse kuupäev.

Pealegi, selle asemel, et dividendideks mõeldud raha ettevõtte kontol istuks, saame me investoritena kvartaalselt laekuvate dividendimaksete puhul selle omanikutulu kiiremini taas raha teenima panna ehk reinvesteerida.

Pikaajalise investori seisukohast ei tasu ka seda tõika alahinnata.

Igapäevapangandus

Lõpetuseks üks aspekt veel. Lisaks kõigele eeltoodule on dividendimakse sagedust vaja teada veel ühel põhjusel — selleks, et ise korrektselt välja arvutada ettevõtte Kanada aktsiate valikute maksumaar. Sellest aga juba järgmises põhiterminite postituses. Share this:.