Operaator Daamid ja härrad, tänan teid tänasel konverentsil osalemise eest. Ja meie järgmine küsimus pärineb Mike Kelly ja Seaport Globalist. Ma arvan vaid veidi rohkem Vision st ja kui sa võiksid lihtsalt jagada mõningaid juhendeid Ettevalmistatud märkused: Operaator Head päeva, daamid ja härrad, ja tere tulemast neljanda kvartali WPXi energiakasutuste konverentsi konkursile. Minu järelmeetmed, ma vastamata jäin, Kevin võis seda öelda või kasutada terminit, mille olete vallutanud. Täname detailide eest.

Valuuta konverteeritavus on lihtsus, mille abil saab riigi valuutat kullaks või muus valuutaks teisendada.

Hea vahendamine kaubandusvoimalustele

Valuuta konverteeritavus on rahvusvahelise kaubanduse jaoks oluline, kuna ülemaailmselt hangitud kaupade eest tuleb maksta kokkulepitud valuutas, mis ei pruugi olla ostja kodumaine valuuta. Kui riigis on valuuta konverteeritavus halb, mis tähendab, et seda on raske vahetada mõne teise valuuta või väärtuse salvestamise vastu, kujutab see endast riski ja takistusi kaubandusele välisriikidega, kellel pole vajadust siseriikliku valuuta järele.

Hea vahendamine kaubandusvoimalustele

Valuuta konverteeritavuse mõistmine Riigi majanduse ja selle valuuta konverteeritavuse vahel kipub olema korrelatsioon. Mida tugevam on majandus globaalses mastaabis, seda tõenäolisem on selle valuuta hõlpsasti teisendatav teistesse peamistesse valuutadesse.

Valitsuse piirangud võivad põhjustada madala konverteeritavusega valuuta. Taoline hüpe on saanud võimalikuks tänu Venemaa viimastel aastatel Soome lahe sadamatesse tehtud suurtele investeeringutele.

Ettevalmistatud märkused:

Maanteetransport katab Vene väliskaubanduse vedudest 21,5 miljonit tonni aastas, kusjuures peaaegu pool rahvusvahelistest maanteevedudest kulgeb läbi Loode-Venemaa piiripunktide. Venemaa transpordisüsteemi strateegilise arengukava kohaselt suureneb loodepiirkonna tähtsus riigi väliskaubanduse kaubavoogude teenindamisel lähiaastatel järsult.

Kardinaalselt soovitakse suurendada nafta ja naftasaaduste eksporti Läänemerel Venemaa enda sadamate kaudu. Venemaa kavandab meie regioonis investeeringuid, millest kumab läbi piirkonna logistika juhtiva positsiooni saavutamise taotlus.

Hea vahendamine kaubandusvoimalustele

Soovime seda või mitte, kuid meie suurel idanaabril on oma eesmärkide saavutamiseks head eeldused. Paiknedes suurte riikidevaheliste kaubavoogude vahetus läheduses, Loode-Venemaa piiril, tasub ka Eestil lähiajal detailselt määratleda oma pikaajaline logistikastrateegia.

Hea vahendamine kaubandusvoimalustele

Eesti logistika infrastruktuuri rajamisel tasub arvestada erinevaid stsenaariume, samas ei tohiks riik ja ettevõtjad loobuda riskide võtmisest, sest Venemaa transiidivoogude teenindamiseks valmisoleku puudumisel jäädakse pealtvaataja rolli. Investeeringute kavandamisel sadamatesse ja logistikakeskustesse aitab erainvestorite riske vähendada toimimine Soome eeskujul, kus infrastruktuuri loomisse on kaasatud nii riigi, kohalike omavalitsuste kui ka ELi ressursse.

E20 — Tänaseks on mitmed Eesti transpordiala ettevõtjad ja nõustajad projektist tuld võtnud. Esindusliku delegatsiooniga Tallinna Sadam, EVR-Cargo, transiidi- ja logistikaklaster jt osaleti möödunud sügisel Põhja-Inglismaal Hulli linnas peetud E20teemalisel konverentsil ning külastati mitmeid piirkonna ekspordisektori ettevõtjaid ja institutsioone. Ka teised näevad E20 koridoris uusi võimalusi, seda kinnitab asjaolu, et möödunud hilissügisel Tallinnas toimunud TransEstonia konverentsist võttis linnapea juhtimisel osa ka Hulli linna delegatsioon. E20 transpordikoridori pikkus on ligikaudu kilomeetrit, see ulatub Limerickist Iirimaal Atlandi ookeani rannikul Peterburini Loode-Venemaal.

Oma sadamate kaudu kasutab Venemaa kaubavahetuses ELi riikidega peamiselt kahte transpordikoridori. Läänemere koridoris toimuvad veod põhiliselt läbi Peterburi, Viiburgi, Võssotski, Kaliningradi ja Primorski sadamate, Musta mere koridoris läbi Novorossiiski ja Tuapse sadamate.

Hea vahendamine kaubandusvoimalustele

Kiirem ja odavam kaubavahetusvõimalus ELi riikidega muudab Läänemere transpordikoridori Venemaale atraktiivsemaks. Venemaa loodepiirkonda saabus Eksportkaupu veeti Nende arvude põhjal on mõistetav, miks Venemaa on huvitatud oma sadamate kiirest arendamisest ja töölerakendamisest. Venemaa transpordisüsteemi moderniseerimise sihtprogrammi kohaselt peaksid kaubavood läbi Soome ja Baltimaade sadamate praeguselt tasemelt aastaks vähenema kuni neli korda. Euroopast Venemaale ja kaugemalegi E20 huvirühmade esmane sihtmärk on kasvav nõudlus Lääne-Euroopa toodete järele Venemaa turul.

Süsinikuheitmete mõõtmise ja maksustamise karmistuvad nõuded tõstavad energia hinda ning soodustused taastuvenergiale muutuvad atraktiivseks ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

" + $(this).html() + "

Lisaks sunnivad nii Põhjamerel kui Läänemerel karmistuvad keskkonnanõuded ettevõtteid otsima tõhusamaid transpordilahendusi, mis on jällegi suur väljakutse ja võimalus E20 riikidele. Veel üks E20 arengustiimul on globaalne logistika, mis toob endaga kaasa uusi ärivõimalusi koridori mõlemast otsast, nii Peterburist kui Limerickist.

Valuuta konverteeritavus ja kapitali kontroll Mis on valuuta konverteeritavus? Valuuta konverteeritavus on lihtsus, mille abil saab riigi valuutat kullaks või muus valuutaks teisendada.

Ligi 5 miljoni elanikuga Peterburil on võimalus tutvustada E20 teena Vene­maalt läände, mis on juba iseenesest piisavalt atraktiivne. Kui aga kasutada Baltimaid ja Kirde-Venemaad suuremahuliseks raudtee-ekspordiks läänest uutele idaturgudele SRÜ, Kesk-Aasia riigid ja Hiinasiis tekib teatud kaubagruppides õhu­transpordile tõsiseltvõetav konkurent.

Mis on valuuta konverteeritavus?

E20 teises otsas Limerickis kavandatakse juba, kuidas täita oma tulevast rolli sõlmpunktina kaupade liikumisel Mehhiko ja Brasiilia süvasadamatest Euraasiasse. Julgustav näide on E20 alasse jääv Liverpool Inglismaal, mis veel möödunud sajandi lõpus oli tähtsust kaotav sadama- ja tööstuslinn.

Nüüd on Liverpool aga muutumas Põhja-Ameerikast lähtuva transatlantilise transiitliikluse keskpunktiks.