See juhitakse 0,5 m kõrgusel maapinnast ja eemaldab kogunenud metaani. Maskid on saadaval Ida-Kastani tänava hoone sissepääsu juures. Kiire ja täpse teabevahetuse tagamiseks kasutab see organisatsiooni oluline osa tehnoloogia uusimaid arenguid. Olin suhteliselt kindel, et teen iga kuu keskmiselt ainult tehingut ja nõnda oli LYNX kriipsuvõrra soodsam.

Ta pöördus veidi kõrvale, kuid tema koketsest heameelest õhetama löönud nägu kõigi oma nägusate sünnimärkidega oli Vassili Terentjevitšile siiski nähtav. Viimaks ettekanne lõppes ja Kvašnin väljus vaguni tagaküljel asuvale avarale, klaasist paviljoniga sarnanevale platvormile. See oli moment, mille jäädvustamiseks jäi Bobrovi arvates puudu ainult heast fotoaparaadist.

Kvašnin ei kiirustanud millegipärast vagunist väljumisega ja seisis klaasseina taga, kus tema massiivne kogu kõrgus tihedalt vaguni ümber kogunenud inimsumma kohal, meenutades oma harkis jalgade ja näole manatud põlgliku ilmega puudulikult töödeldud jaapani ebajumalat. See patrooni liikumatu poos tekitas vastutulnud inimestes nähtavasti teatud kõhedustunde: varem esilemanatud naeratused nende kortsutõmbunud huultel tardusid, samal ajal kui üles suunatud silmad Kvašninile orjameelselt ja peaaegu hirmuga otsa vaatasid.

Guilfordi maakond, NC – keskkooli tutvumine

Vaguni ukse kõrvale olid ehtsalt soldatlikku valveseisangusse tardunud ulja välimusega konduktorid. Heitnud juhuslikult pilgu temast eespool seisva Niina näole, märkas Bobrov kibedusega ka tema näol samasugust naeratust ja samasugust oma ebajumalat silmitseva metslase varjamatut hirmu.

Või on siin olemas mingi mõistusega käsitamatu orjameelsuse psühholoogiline seadus? Tema ees kiiresti paremale ja vasakule laiali valguva rahvahulga aupaklikele kumardustele vastas ta hooletu peanoogutusega, ajas töllakile jämeda alahuule ja lausus läbi nina: «Härrased, te olete homseni vabad.

Neid mõlemaid sündmusi kavatseti läbi viia võimalikult suurema pidulikkusega, mistõttu naabruses asuvaisse Krutõje Gorõ, Voronini ja Lvovi metallurgiatehastesse oli juba varakult välja saadetud trükitud kutsed. Pärast Vassili Terentjevitši saabusid Peterburist veel kaks juhatuseliiget, neli belgia inseneri ja mõned tähtsamad Avanade aktsiate valikud. Tehase ametnike hulgas liikusid ringi kuuldused, nagu oleks juhatus assigneerinud piduliku lõunasöögi korraldamiseks umbes kaks tuhat rubla, kuid need kuulujutud polnud siiani veel vähimalgi määral kinnitust leidnud ning napside, veinide ja toidumoona Avanade aktsiate valikud kulutatud raha lasus raske koormana podrätsikute õlgadel.

Pidustustepäeva valik osutus kõigiti kordaläinuks. See oli üks neist varasügise eredaist, selgeist päevist, mil taevas on eriti tihke, Avanade aktsiate valikud ja sügav ning jahe õhk lõhnab peene, kange veini järele. Uue puhuri ja bessemeriahju vundamentide jaoks kaevatud nelinurksed augud olid hobuseraua-kujuliselt ümbritsetud tööliste tihedast summast.

Selle elusa piirdeaia keskel, otse augu äärel, seisis lihtne, värvimata, valge laudlinaga kaetud laud, kuhu olid asetatud rist ja evangeelium, mis seisid pühitsetud veega täidetud Avanade aktsiate valikud ja pühaveepintsli kõrval. Preester, kes oli juba selga tõmmanud rohelise, kuldseid riste täistikitud preestriornaadi seisis kõrval, viieteistkümnest töölisest moodustatud kirikukoori ees. Hobuseraua lahtise otsa ees seisid insenerid, podrätsikud, vanemkümnikud ja kontoriametnikud, moodustades umbes kahesaja-inimeselise kireva, elavalt vestleva grupi.

Mullahunnikul seisis fotograaf, kes seal paremat punkti otsides juba ammu askeldas, katnud Avanade aktsiate valikud ülakeha ja aparaadi musta rätikuga. Kümne minuti Binaarsed variandid 30 sekundit sõitis kiiresti platsile Kvašnini kaless, mille ette oli rakendatud kolm suurepärast halli hobust.

Kvašnin oli kalessis üksi, sest parimagi tahtmise juures poleks keegi tema kõrvale istuma mahtunud. Kvasnini kalessi järel sõitsid platsile veel viis või kuus sõidukit.

Google Pixel 5a saab Pixel 5 ja Pixel 4a 5G protsessorit taaskasutada

Näinud Vassili Terentjevitši, Avanade aktsiate valikud töölised temas vaistlikult ära kõige kõrgema ülemuse ja paljastasid sedamaid nagu üks mees oma pea. Kvašnin sammus majesteetlikult ette ja noogutas preestrile pead. Töölised — neid oli umbes kolm tuhat meest — lõid risti ette sama üksmeelselt, nagu nad olid Kvašnini ees kummardanud, langetasid pea ja lõid seejärel pead järsu liigutusega üles tõstes tagasi laubale langenud juuksed… Bobrov hakkas neid tahtmatult silmitsema.

Valajate taga seisid lubjaahjude juures töötavad töölised, keda võis juba eemalt ära tunda otsekui paksu jahukorraga Mengeni binaarsed variandid nägudest ja põletikust punetavaist, pundunud silmadest… Iga kord, kui koor valjusti ja harmooniliselt, kuigi pisut läbi nina, laulis «Päästa oma sulased hädadest, oh jumalasünnitaja», lõid kõik need kolm tuhat inimest ühetaolise vaikse sahina saatel usinalt risti ette ja tegid maani kummardusi.

Bobrovile näis selles tohutu halli massi ühises palvuses peituvat midagi stiihilist, võimsat, ent ühtlasi lapselikku ja liigutavat. Homme asuvad kõik töölised oma raskele, pingelisele, pool ööpäeva kestvale tööle. Kes teab, kellele neist on saatuse poolt ette määratud kaotada töö juures elu: alla kukkuda kõrgetelt tellingutelt, saada põletushaavu sulatatud metallist, jääda variseva killustiku või telliste alla? Kas mitte selle saatuse kõigutamatu otsuse ümber ei keerle praegu nende mõtted, kui nad kummardavad maani ja viskavad pealiigutusega tagasi otsmikule langenud ruugeid kiharaid, sel ajal kui koor palub jumalaema päästa hädadest oma sulaseid… Ja kellele muule kui ainult jumalaemale üksi võivad loota need mehiste ja lihtsate südametega suured lapsed, need vagurad sõdurid, Avanade aktsiate valikud iga päev väljuvad läpastunud õhuga külmadest muldonnidest tavalisele kannatlikkust ja vaprust nõudvale kangelasteole?

Nii või peaaegu nii mõtles Bobrov, kellel oli alatine kalduvus luua oma kujutluses avaraid poeetilisi pilte, ja kuigi ta oli juba ammu võõrdunud palvetamisest, jooksis iga kord, kui kaugelt kostvat, värisevat preestri Avanade aktsiate valikud asendas üksmeelne kirikukoori laul, üle Andrei Iljitši selja ja kukla närvilise erutuse külm judin.

Nende hallide tööorjade naiivses palvuses, kes olid siia raskele ja ohtlikule tööle kokku sõitnud jumal teab millistest kaugel asuvatest kubermangudest, kes olid eemale kistud omastest ning koduseks saanud nurgakestest, oli midagi võimsat, alandlikku ja ennastohverdavat… Jumalateenistus oli lõppenud.

Kvasnin, ükskõikne ilme näol, viskas auku kuldraha, kuid väikese labidaga mulda võtma kummarduda ei suutnud ta kuidagi — seda tegi tema eest Šelkovnikov. Siis hakkas kogu grupp liikuma kõrgahjude poole, mille ümmargused mustad massiivsed tornid kõrgusid kivivundamentidel. Viies, uuesti ehitatud kõrgahi töötas, nagu tehnilises žargoonis väljendatakse, «täie võimsusega». Tema alumises osas, maast umbes arssina kõrgusel asuvast avausest voolas laia, tulivalge kobrutava joana alla sulatatud šlakk, millest helesinised väävlitulukesed igasse külge laiali hüppasid.

Šlakk voolas mööda kallakut renni kateldesse, mis olid asetatud vundamendi püstloodsele äärele, ja hangus neis rohekaks, tihkeks, klaaskompvekkidega sarnanevaks massiks. Kõrgel ahjusuudme juures töötavad töölised viskasid kogu aja, kordagi puhkamata, ahju sisemusse maaki ja kivisütt, mida raudvagonetid vahetpidamatult kohale toimetasid. Preester piserdas kõrgahju pühitsetud veega igast küljest üle ning eemaldus kartlikult kiirustades, vanainimeselikult komistaval sammul.

Koldemeister, sooniline, tõmmu näoga vanamees, tegi endale ristimärgi ja sülitas pihku. Sedasama tegid tema neli käealust. Siis tõstsid nad maast väga pika teraskangi, hööritasid seda kaua hoogu võttes edasi-tagasi käes ja lõid siis samal hetkel ühekorraga hüüatades otse ahju alumisse ossa.

Kang põrkas kõlksatades vastu savist korki. Pealtvaatajad pilutasid kartlikult närvilises ootuses silmi; mõned taandusid veidi. Töölised lõid teist, seejärel kolmandat ja neljandat korda… ning äkki purskas kangi terava otsa alt välja talumatult ere, vedel metallifontaan.

Itaalia sisseränne

Siis laiendas koldemeister kangiga ringikujulisi liigutusi tehes avause ja malm voolas aeglaselt mööda liivast renni, omandades tulise ookri värvuse.

Ahju avausest lendasid valju pragina saatel igasse külge laiali terved vihud suuri, säravaid tähti ja kadusid õhku. Sellest tasa, otsekui laisalt voolavast metallist õhkus sellist õudset kuumust, et viimasega harjumatud külalised kogu aja taandusid ja kätega põski katsid.

Kõrgahjude juurest siirdusid insenerid puhurite osakonda. Kvašnin oli Avanade aktsiate valikud korralduse teinud, et temaga koos sõitnud aktsionärid näeksid tehast kogu tema kolossaalses suuruses ja rüsinas.

Книга Jutustused - читать онлайн бесплатно, автор Александр Иванович Куприн, ЛитПортал

Ta arvestas täiesti õigesti, et need härrased, olles hämmastatud rohkearvulistest, sügavatest ja neile täiesti uutest muljetest, hakkavad hiljem jutustama imesid neid tehase vaatamiseks volitanud aktsionäride üldkoosolekul.

Ja tundes hästi äriinimeste psühholoogiat, pidas Vassili Terentjevitš juba otsustatuks uut ja temale isiklikult väga tulusat aktsiate väljalaskmist, milleks üldkoosolek polnud senini oma nõusolekut andnud. Aktsionärid olid tõepoolest hämmastatud, tundes isegi peavalu ja värinat jalgades… Puhurite ruumis kuulsid nad erutusest kahvatutena, kuidas nelja vertikaalselt asetatud kahesüllase kolvi abil torudesse pumbatav õhk hoone kiviseinu värisema paneva möirgamise saatel mööda torusid edasi sööstis.

Mööda neid massiivseid, kahe sülemõõdu laiusi malmtorusid kulges õhk läbi kauperite, kuumenes neis tuliste gaaside toimel kuuesaja kraadini ja tungis siis kõrgahju sisemusse, sulatades maaki ja kivisütt oma kuuma hingusega.

Puhurite osakonda juhtiv insener andis seletusi. Ja kuigi ta kummardus järgemööda otse aktsionäride kõrva äärde ja karjus rinda rebestades täiest kõrist, polnud masinate õudse mürina tõttu tema sõnu üldse kuulda, ainult näis, nagu liigutaks ta helitult ja pingsalt huuli.

Siis juhatas Šelkovnikov külalised puddelahjude ruumi — kõrgesse rauast hoonesse, mis Avanade aktsiate valikud niivõrd pikk, et selle ühest otsast vaadatuna näis teine ots vaevalt märgatava avana.

Piki ruumi üht seina kulges kivist platvorm, millel asetsesid kakskümmend puddelahju, mis meenutasid oma väliselt kujult ratasteta vaguneid. Neis ahjudes segunes vedel malm maagiga ja muutus teraseks. Valmisteras, voolates alla mööda torusid, kogunes kõrgetesse raudvormidesse, mis meenutasid mingeid ülal asuvate sangadega põhjatuid vutlare, ja hangus neis tihketeks, umbes neljakümnepuudasteks tükkideks.

Ruumi vaba osa põrandale olid asetatud roopad, mida mööda liikusid puhkides, susisedes ja kolisedes edasi-tagasi aurukraanad, mis sarnanesid painduvate lontidega varustatud kuulekate ja osavate loomadega. Üks kraana haaras konksuga kinni vormisangast, tõstis vormi üles ja sealt kukkus raskelt välja pika, korrapärase lati kujuline pimestavalt punast värvi terasetükk.

Soome aktsiad

Kuid enne, kui terasetükk jõudis maha kukkuda, mässis tööline haruldase osavusega selle ümber käsivarrejämeduse keti. Teine kraana, haaranud konksuga kinni ketist, viis lati sujuvalt läbi õhu ja asetas teiste kõrvale kolmanda kraana külge kinnitatud platvormile. Kolmas kraana viis platvormi ruumi teise otsa, kus neljas, konksu asemel tangidega varustatud kraana võttis latid vagunilt ja laskis nad sisse põranda alla ehitatud gaasiahjude avatud luukidest. Viimaks tõstis viies kraana nad Avanade aktsiate valikud välja kuumusest täiesti valgetena, pani järgemööda erakordselt kiiresti horisontaalse telje ümber keerleva ümmarguse, teravate hammastega ratta alla ja neljakümnepuudane terasetükk lõigati viie sekundi vältel pooleks nagu pehme präänik.

Kumbki pool läks edasi auruhaamri seitsmesajapuudase pressi alla, mis pigistas ta kokku sellise jõu ja kergusega, nagu oleks ta olnud vahast. Töölised tõukasid selle kohe käsivankritesse ja veeretasid joostes edasi, valades vastutulijad üle hõõguva metalli sära ja kuumusega.

  • Kas otsite seksi ilma kohustusteta?
  • Mai dividenditulu ja LYNXi konto kolimine IBsse - Dividend Investor
  • Soome aktsiad - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal
  • Empire binaarsed variandid
  • Tee-seda-ise-basseini ventilatsioonisüsteem Tääkkühvli abil kaevatakse süvendi kohale auk, mille läbimõõt peaks olema toru suurusest veidi suurem.
  • Algajatele moeldud kaubandusstrateegiad

Seejärel näitas Šelkovnikov oma külalistele roopavaltsimistsehhi. Hiiglasuur hõõguva metalli latt läks läbi rohkearvuliste reastikku asetatud tööpinkide, veeredes ühelt teisele läbi valtside, mis pöörlesid põranda all, kust paistsid välja üksnes nende ülemised osad.

Latt surus end sisse avast, mille moodustasid kaks vastupidises suunas keerlevat terassilindrit, ja puges nende vahelt läbi, pannes silindrid laiali nihkuma ja pingutusest värisema. Eespool ootas teda tööpink veel väiksema avaga silindrite vahel. Terasetükk muutus pärast iga tööpinki üha õhemaks ja pikemaks, ning liikunud roopavaltside vahel mitu korda edasi-tagasi, omandas vähehaaval kümnesüllase punase roopa kuju.

Viieteistkümne tööpingi keerukat liikumist juhtis kõigest üks inimene — aurumasina kohal, komandosilla taolisel kõrgendil seisev tööline.

Mai dividenditulu ja LYNXi konto kolimine IBsse

Ta lükkas käepideme ettepoole ja kõik silindrid ning valtsid hakkasid pöörlema ühes suunas, tõmbas selle tagasi ja silindrid ning valtsid hakkasid pöörlema vastupidises suunas.

Kui roobas oli lõplikult välja venitatud, lõikas ketassaag selle kõrvulukustavalt vingudes ja fontaanina kuldseid sädemeid puistates kolmeks osaks. Seejärel mindi treimistsehhi, kus töödeldi peamiselt vagunite ja vedurite rattaid.

Seal jooksid läbi kogu ruumi kulgeva, lae all asuva jämeda terasvarva külge kinnitatud seibidelt alla nahkrihmad, mis panid liikuma kaks- või kolmsada oma suuruselt ja vormilt kõige erinevamat tööpinki. Neid rihmu oli niivõrd palju ja nad ristusid üksteisega kõigis võimalikes suundades, nii et jäi mulje, nagu oleks kogu ruum täidetud ühe lausalise, sassiaetud, väriseva rihmadevõrguga. Mõnede tööpinkide rattad tegid kakskümmend pööret sekundis, teiste liikumine aga oli niivõrd aeglane, et polnud silmaga peaaegu üldse märgatav.

Terase- raua- ja vaselaastud katsid kaunite, pikkade spiraalidena tihedalt põrandat. Puurmasinad täitsid õhku talumatu, peenikese ja terava vingumisega. Samas näidati külalistele mutreid valmistavat masinat, mis meenutas kaht hiiglasuurt, regulaarselt matsutavat lõualuud. Kaks töölist pistsid nende lõugade vahele hõõgvele aetud pika varva ja masin, närides viimase küljest ühtlase Avanade aktsiate valikud metallitükke, sülitas need välja täiesti valmis mutritena.

Avanade aktsiate valikud Šelkovnikov külaliste väljumisel treimistsehhist tegi aktsionäridele ettepaneku ta pöördus oma seletustega kogu aeg eranditult nende poole vaadata tehase uhkust, üheksasaja-hobujõulist «kompaundi», olid Peterburi härrased kõigest nähtust ja kuuldust juba küllaldaselt kurdistunud ning hämmeldunud.

Uued muljed ei pakkunud neile enam mingit huvi ning väsitasid ainult endisest rohkem. Nende näod õhetasid roopavaltsimistsehhi kuumusest, käed ja ülikonnad olid söetolmust määrdunud. Direktori ettepanekuga nõustusid nad nähtavasti südant rindu võttes, et mitte diskrediteerida end neid volitanud koosoleku silmis.

Üheksasaja-hobujõuline kompaund asus väga puhtas ja nägusas, suurte akende ja mosaiikpõrandaga eraldi hoones. Vaatamata masina hiiglaslikele mõõdetele, töötas ta peaaegu vaikselt… Kaks neljasüllast kolvi liikusid pehmelt ja kiiresti puidust liistudega pealistatud silindrites.

Vedrude müük

Kahekümnejalase Avanade aktsiate valikud ratas, millele oli peale tõmmatud kaksteist köit, pöörles samuti helitult ja kiiresti; tema laiakaareline liikumine tekitas masinaruumi kuivavõitu soojas õhus tugevaid, ühtlasi, tuulepuhanguid meenutavaid võnkeid. See masin pani liikuma nii puhurid kui ka roopavaltsimistööpingid ja kõik treimistsehhi masinad.

Vaadanud üle kompaundi, olid aktsionärid juba täiesti veendunud, et nende katsumused on sedapuhku lõppenud, kuid väsimatu Šelkovnikov pöördus nende poole äkki uue külalislahke ettepanekuga: «Nüüd, härrased, näitan ma teile kogu tehase südant, seda kohta, kust ta saab oma elu.

Kuid pärast kõike nähtut ei avaldanud «tehase süda» kaksteist silindrikujulist, viie sülla pikkust ja poolteise sülla kõrgust katelt — väsinud aktsionäridele eriti mõjukat muljet. Nende mõtted keerlesid juba ammu ees ootava lõunasöögi ümber ja nad ei pärinud enam midagi, nagu nad olid teinud seda varem, vaid noogutasid Šelkovnikovi seletuste peale ainult hajameelselt ja ükskõikselt pead. Kui direktor oma seletuse lõpetas, hingasid aktsionärid kergendatult ja hakkasid väga siiralt ja varjamatu heameelega tema käsi suruma.

Google Pixel 5a saab Pixel 5 ja Pixel 4a 5G protsessorit taaskasutada

Nüüd jäi aurukatelde lähedusse Andrei Iljitš üksi. Seistes sügava, poolpimeda, kividega vooderdatud augu äärel, kus asusid küttekolded, vaatas ta kaua alla, jälgides kuue, vööni palja kütja rasket tööd. Nende kohuseks oli vahetpidamata, nii päeval kui ööl sütt küttekollete avadesse visata.