Annetajad võivad fondile annetada rahalisi või muid rahalises vääringus mõõdetavaid vahendeid väärtpaberid, autorite varalisi õigusi jm vara. Need tuleb nt kassast lahkudes käest võtta: ühe käe kindaga tuleb võtta teise käe kinda peopesa ja randme vahelisest osast sõrmedega kinni ja tõmmata kinnas käest nii, et see läheks pahupidi saastunud pool jääks sissepoole. Töötajad peavad hoidma klientidega vähemalt 2-meetrist vahemaad. Tööandja viib läbi riskianalüüsi, mille käigus teeb ta kindlaks, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad. Klientidega kokku puutuvatel töötajatel on soovitatav kanda lisaks tekstiilkinnastele kummikindaid. Viiruse leviku ennetamiseks on soovitatud kontoriruume ka õhutada.

Tootajate jagamise voimalus fond

TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine meede 3. Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16— aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info tehakse kättesaadavaks KOV juhtumikorraldajale.

Tootajate jagamise voimalus fond

KOV juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge ning abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja KOV teenustele. Seletuskiri Partnerid katsetavad oma maakonna vajadusi ja eripärasid arvestades sotsiaaltransporditeenuse korraldamist, sh sotsiaaltranspordi integreerimist ühistranspordiga.

Arhitektuur

Teenuse korraldamisel tagatakse operaatorteenus ja sõitjate veod koostöös kohalike omavalitsuste ja partneritega. Teenusele saamise eelduseks on inimese abivajaduse hindamine ja teenusele suunamine sotsiaaltöötaja poolt.

Tootajate jagamise voimalus fond

Mis moel toimub vastastikune teavitus teenusele õigustatud inimestest, kuidas tellitakse sõite jms lepitakse kokku igas piirkonnas eraldi. TAT eesmärk on tööandjate ja töötajate teadlikkuse suurendamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel teavitus- nõustamis- koolitus- ja kaasamistegevuste kaudu.

Tootajate jagamise voimalus fond

Samuti Tööinspektsiooni institutsionaalse suutlikkuse parandamine ja võimekuse suurendamine teenistujate arendamise ja koolitamise kaudu Viimati uuendatud: