Osaliselt KÕKi ja Oy Akukon analüüsidele tuginedes uuendati atmosfääriõhu kaitse seaduse loomisel ka müraalast regulatsiooni, mis jõustus Lähem info:. Lisaks kaasab KÕK oma töösse igal aastal praktikantidena õigusteaduskonna üliõpilasi. Meie eesmärk on aidata Eestis kujundada keeli, kultuure ja loovust väärtustav ühiskond, luua võimalused eesti kultuuriruumi arenguks avatuse tingimustes ja iga ühiskonnaliikme osalemiseks kultuuris. KÕK ei esita oma töödes ega pöördumistes seisukohti, mis ei ole läbi analüüsitud või mida KÕKi senine teadmine või kogemus ei toeta. Tugevdame ühiskonna, valitsemise, demokraatia ja õigussüsteemi arengut mõtestavaid interdistsiplinaarseid ja probleemikeskseid uurimissuundasid ning uuendame ja mitmekesistame neid toetavaid uurimismetodoloogiad.

Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel. Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on veel palju vaja ära teha.

Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama. Pakume organisatsioonide esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamise arenguprogrammis.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Ootame programmis osalema vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajaid. Arenguprogrammis osalejad läbivad 10 õppemoodulit, mille kaudu on nendest kujunenud koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustik, kes jätkab muutuste elluviimist Eesti vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Toimumisaeg Programmi raames viiakse läbi ka vaatluseid ja külastusi teistesse organisatsioonidesse.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Arenguprogramm on üles ehitatud disaini- ja arenduslabori formaadis, mille eesmärk on aidata osalejatel koguda samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni arendustegevusi, sh oskused tajuda oma rolli, märgata ja reageerida, kaasata kolleege, teha võrgustikutööd ja koostööd siht- ja sidusgruppidega.

Arenduslabori formaadis läbiviidava õppetöö tulemusel valmivad osalejate organisatsioonides probleemi lahenduse disaini- ja arendusprojektid ehk huvikaitseprojektid.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Ülikooli asukoha ja parkimise info leiate siit Vt ka Tallinna Ülikooli virtuaaltuuri. Maht Arenguprogrammi maht on 15 EAP sh akadeemilist tundi auditoorset tööd, mis sisaldab 9 kahepäevast ja 6 ühepäevast õppesessiooni sisaldab auditoorseid tunde, iseseisvaid töid, praktilist tööd.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Koolitusprogrammi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. Moodulid ja ajakava.

Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel. Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on veel palju vaja ära teha. Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama.